Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost medicínského práva

Anglický název: Company medical law

Latinský název: Societas Iuris Medicinalis

Zkratka: SMP

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů společnosti: 66

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2017 -2020):

předsedkyně
JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
tel: 721-171606
arnostova@akteska.cz
 
místopředseda
JUDr. Mach Jan
Advokátní kancelář
Vodičkova 28
110 00 Praha 1
tel: 224-210500
mach.jan@email.cz
 
vědecký sekretář
prim. doc. MUDr. Vorel František, CSc.
Oddělení soudního lékařství, Nemocnice
B. Němcové 44
370 87 České Budějovice
tel: 387-873400
vorel@nemcb.cz
 
člen výboru
JUDr. Dostál Ondřej, Ph.D.
D&D Ideas, s.r.o.
Na Václavce 1176/17
155 00 Praha 515
tel: 777-012579
ondrej.dostal@zdravopravo.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

JUDr. Policar Radek
Sekce legislativy a práva MZ ČR
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2
tel: 224-972594
radek.policar@mzcr.cz
 
člen RK
JUDr. Hubená Jana
Advokátní kancelář
Vinohradská 343/6
120 00 Praha 2
tel: 734-510559
judrhubena@seznam.cz
 
člen RK
MUDr. Plšek Karel
Podřipská nemocnice Roudnice - stomatologická ordinace
alej 17. listopadu 1101
413 01 Roudnice nad Labem
tel: 416-858436