Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká menopauzální a andropauzální společnost

Webová stránka:  www.meno-andro.cz

Anglický název: Czech Menopause and Andropause Society

Latinský název: Societas Menopausae et Andropausae Indagandis

Zkratka: ČMAS

Časopis: Klimakterická medicína

Vydavatel časopisu: MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.

Perioda zasílání: 4x ročně

Počet členů společnosti: 102

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2020 - 2024):

předseda
doc. MUDr. Fait Tomáš, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika FNM
V Úvalu 84
156 00 Praha 5 - Motol
tel: +420 224 434 295
tfait@seznam.cz
 
místopředseda
MUDr. Jeníček Jaroslav, CSc.
Gynekologie a porodnictví
Sokolská 1662/35
120 00 Praha 2
tel: 222544608
jajegyn@seznam.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Křepelka Petr, Ph.D.
Ústav pro péči o matku a dítě
Podolské nábř. 157
147 00 Praha 47
tel: 296-511849
petr.krepelka@upmd.cz
 
pokladník
MUDr. Koliba Peter
Gynekologicko-porodnická klinika Nemocnice Bulovka,
Budínova 67/2
180 81 Praha 8
tel: +420 266 083 228
peterkoliba@seznam.cz
 
člen výboru
Doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.
Gynartis s.r.o.
17. listopadu 595/38
708 00 Ostrava – Poruba
tel: 608 464 998
koliba@gynartis.cz
 

Revizní komise:

předseda RK
MUDr. Pavel Turčan, FECSM
Mediol s.r.o.
Na Šibeníku 26
Olomouc, 77900
tel: 602 122 181
turcanp@seznam.cz
 
člen RK
MUDr. Irena Bočková, Ph.D.
Porodnická a gynekologická klinika FN Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 603140921, 495832776
i.sorm@centrum.cz
 
člen RK
MUDr. Petr Jureček
Rožnovská 241
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel.: 556 831 208
petrjur2@seznam.cz