Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká menopauzální a andropauzální společnost

Webová stránka:  www.meno-andro.cz

Anglický název: Czech Menopause and Andropause Society

Latinský název: Societas Menopausae et Andropausae Indagandis

Zkratka: ČMAS

Časopis: Klimakterická medicína

Vydavatel časopisu: MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.

Perioda zasílání: 4x ročně

Počet členů společnosti: 102

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2015 - 2019):

předseda

doc. MUDr. Fait Tomáš, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika FNM
V Úvalu 84
15600 Praha 5 - Motol
tel: 224-967425
tfait@seznam.cz
 
místopředseda
MUDr. Jeníček Jaroslav, CSc.
Gynekologie a porodnictví
Sokolská 1662/35
12000 Praha 2
tel: 222-544608
jajegyn@seznam.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Křepelka Petr, Ph.D.
Ústav pro péči o matku a dítě
Podolské nábř. 157
14700 Praha 47
tel: 296-511849
petr.krepelka@upmd.eu
 
pokladník
MUDr. Koliba Peter
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
12800 Praha 28
tel: 608-464998
peterkoliba@seznam.cz
 
člen výboru
MUDr. Navrátil Pavel, CSc.
Urologická klinika FN
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: 495-833793,3564
navratil@fnhk.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Donátová Nora
DoMeNa, s.r.o.
Bratří Štefanů 891
50003 Hradec Králové 3
tel: 495-865255
domenagyn@email.cz
 
člen RK
MUDr. Turčan Pavel
Centrum MEDIOL, s.r.o.
Masarykova 903/11
77200 Olomouc 2
tel: 607-633611
turcanp@seznam.cz
 
člen RK
MUDr. Kudělka Hynek
EuroFertil CZ, a.s. IVF centrum
Kotlářova 8
70030 Ostrava
tel: 590-990450
gynet.cz@gmail.com