Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost pro metabolická onemocnění skeletu

Webová stránka: www.smos.cz

Anglický název: Society of Metabolic Bone Diseases

Latinský název: Societas Morbis Sceletis Metabolicis Indagandis

Zkratka: SMOS

Časopis: Clinical Osteology (ISSN 2571-1326, e-ISSN 2571-1334)

Vydavatel časopisu: Facta Medica

Periodicita: 4x ročně

Počet členů společnosti: 199

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2018 - 2023):

předseda

prof. MUDr. Palička Vladimír, CSc. dr.h.c.
Fakultní nemocnice
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: +420 495 832 129
palicka@lfhk.cuni.cz
 
místopředseda
prof. MUDr. Bayer Milan, CSc.
Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel: +420 267 162 561
milan.bayer@fnkv.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Rosa Jan
Affidea Praha, s.r.o.
Šustova 1930/2
148 00 Praha 414
tel: +420 267 090 872
rosaj@affidea-praha.cz
 
pokladník
MUDr. Kasalický Petr, CSc.
Affidea Praha, s.r.o.
Šustova 1930/2
148 00 Praha 414
tel: 267-090811
kasalickyp@affidea-praha.cz
 
čestný předseda a člen výboru
prof. MUDr. Blahoš Jaroslav, DrSc.
Endokrinologické a osteologické centrum, VLA JEP v ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
tel: 973-202878
blahos@cls.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Zikán Vít, Ph.D.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 1
128 08 Praha 2
tel: 224-969 285
vit.zikan@vfn.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Vyskočil Václav, Ph.D.
Osteocentrum, II. interní klinika
E. Beneše 13
305 99 Plzeň
tel: 377-402912
vyskocil@fnplzen.cz; Vaclav.Vyskocil@vyskocilv.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Horák Pavel, CSc. Dr.h.c.
III. interní klinika LF UP a FN
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
tel: 585-853374
pavel.horak@fnol.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Šenk František
Hemodialyzační odd. - Nemocnice
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
tel: 569-472530
FSenk@seznam.cz
 
člen výboru
MUDr. Pikner Richard, Ph.D.
Oddělení klinické biochemie a hematologie - Nemocnice
Plzeňská 569
339 01 Klatovy 1
tel: 376-335142
pikner@nemkt.cz
 

Revizní komise:

předseda RK
doc. MUDr. Kutílek Štěpán, CSc.
Dětské oddělení, Klatovská nemocnice a.s.
Plzeňská 569
339 38 Klatovy
tel: 376-335419
stepan.kutilek@klatovy.nemocnicepk.cz
 
člen RK
MUDr. Jiří Jenšovský, CSc.
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
Osteocentrum
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
tel: 973-202878
email: jiri.jensovsky@uvn.cz
 
člen RK
MUDr. Kuba Vít
Revmatologie Chomutov
Edisonova 1185
430 01 Chomutov 1
tel: 474-447819, 111
vit.kuba@volny.cz