Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost pro míšní léze

Webová stránka: www.spinalcord.cz

Anglický název: Czech Spinal Cord Society

Latinský název: Societas Bohema Laesionibus Medullae Spinalis Indagandis

Zkratka: ČSML

Počet členů společnosti: 97

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2009 - 2012):

předseda

MUDr. Kříž Jiří, Ph.D.
Spinální jednotka FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-439207
jiri.kriz@fnmotol.cz
 
místopředseda
prim. MUDr. Šrám Jaroslav
Traumacentrum, Krajská nemocnice
Husova 10
460 01 Liberec 1
tel: 485-313252
jaroslav.sram@nemlib.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Kulakovská Marie
Rehabilitační ústav Kladruby
Kladruby 30
257 62 Kladruby u Vlašimi
tel: 317-881310
marie.kulakovska@rehabilitace.cz
 
pokladník
Faltýnková Zdenka
Česká asociace paraplegiků - CZEPA
Ovčárská 471
108 00 Praha 10
tel: 274-771471
faltynkova@czepa.cz
 
člen výboru
MUDr. Vašíčková Lia
Spinální jednotka Úrazové nemocnice
Ponávka 6
662 50 Brno
tel: 545-538394
liavasickova@tiscali.cz
 
člen výboru
MUDr. Mrůzek Michael
Neurochirurgická klinika FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
tel: 597-375402
michael.mruzek@centrum.cz
 
člen výboru
MUDr. Sílová Miroslava
Hamzova odborná léčebna
Košumberk 80
538 54 Luže
tel: 469-648600
silova.miroslava@seznam.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Mužík Vladimír
Ortopedická klinika FN
Jihlavská 20
625 00 Brno 25
tel: 532-232111
muzik.v@volny.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Weissová Hana
Spinální rehabilitační jednotka - Rehabilitační ústav
Hrabyně 3
747 67 Hrabyně 3
tel: 553-603341
hana.weissova@ruhrabyne.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

prof. MUDr. Štětkářová Ivana, CSc.
Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel: 267-162380
ivana.stetkarova@fnkv.cz
 
člen RK
Jirků Hana, Bc.
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-439208
hana.jirku@fnmotol.cz