Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost pro myoskeletální medicínu

Webová stránka: camelot3.lf2.cuni.cz/smutnazu/myoskelet/

Anglický název: Society for the Musculoskeletal Medicine

Latinský název: Societas Medicinae Myosceletali Colendae

Zkratka: SMM

Počet členů společnosti: 330

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2019 - 2022):

předseda

prim. MUDr. Jandová Jana
Dopravní zdravotnictví a.s.
Legerova 47
120 00 Praha 2
jana.jandova@dzas.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Vacek Jan, PhD.
Klinika rehabilitačního lékařství FNKV
Slancova 1262/2
18000 Praha 82
jan.vacek@fnkv.cz
 
pokladník
doc. MUDr. Tošnerová Vlasta, CSc.
Rehabilitační klinika FN
K Rybníku 143/6
500 05 Hradec Králové
tel: 495-837279
vlasta.tosnerova@seznam.cz
 
člen výboru
MUDr. Toppischová Miriam
Privátní ordinace léčebné rehabilitace
Smetanova 1390
562 01 Ústí nad Orlicí 1
tel: 465-524310
toppischova@email.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Krobot Alois, Ph.D. 
Rehabilitační oddělení FN
Pod Kalvárií 984
Napajedla
alois.krobot@fnol.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Vaňásková Eva, Ph.D.
Rehabilitační klinika FN
Prof. Smotlachy 1644
Hradec Králové
eva.vanaskova@fnhk.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

doc. MUDr. Votava Jiří, CSc.
FZP UJEP
Bří Čapků 21
Praha 10
jiri.votava@volny.cz
 
člen RK
MUDr. Nedělka Jiří
Rehabilitace Řepy
Žufanova 1113
163 00 Praha 618
tel: 235-302120
nedrehab@volny.cz
 
člen RK
PhDr. Herbenová Alena
Klinika rehabilitačního lékařství - FNKV
Šrobárova 50
100 00 Praha 10
tel: 267-163486
herbenova@fnkv.czSeznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy:

79001    SEKCE 79 - fyzioterapeutická
  Mgr. Fuksa Pavel
  Centrum léčby pohybového aparátu
  Sokolovská 304
  190 00 Praha 9
  266-006412
  fuksa@clpa.cz