Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost pro návykové nemoci

Webová stránka: www.snncls.cz

Anglický název: Society of Addictive Diseases

Latinský název: Societas morbis Addictivis Indagandis

Zkratka: SNN

Časopis: Adiktologie (ISSN 1213-3841)

Vydavatel časopisu: Sdružení Scan

Periodicita: 4x ročně

Počet členů společnosti: 128

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2015 - 2019):

předseda

prim. MUDr. Popov Petr
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN
Apolinářská 4
12808 Praha 28
tel: 224-968 224
petr.popov@vfn.cz
 
místopředseda
MUDr. Dvořáček Jiří
Psychiatrická léčebna Červený dvůr
Červený Dvůr 1
38208 Chvalšiny
tel: 380-739131
cervenydvur@iol.cz
 
místopředseda
doc. MUDr. PhDr. Kalina Kamil, CSc.
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN
Apolinářská 4
12800 Praha 2
tel: 731-249809
kalina@adiktologie.cz
 
vědecký sekretář
prof. PhDr. Miovský Michal, Ph.D.
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN
Apolinářská 4
12800 Praha 28
tel: 224-965035
mmiovsky@adiktologie.cz
 
člen výboru
MUDr. Dolák Jiří
Denní psychoterapeutické sanatorium Elysium
Hapalova 22
62100 Brno 21
tel: 541-227704
dolak@podaneruce.cz
 
člen výboru
MUDr. Mravčík Viktor, Ph.D.
Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti
nábřeží E. Beneše 4
11800 Praha 011
tel: 296-153391
mravcik.viktor@vlada.cz
 
člen výboru
MUDr. Miklovičová Andrea
Psychiatrická léčebna
Olomoucká 173
78501 Šternberk 1
tel: 585-085458
miklovicova@centrum.cz
 
člen výboru
MUDr. Stoklasová Adéla
Psychiatrická léčebna Kroměříž
Havlíčkova 1265
76740 Kroměříž
tel: 775-751847
stoklasovaa@plkm.cz; adelastoklasova@seznam.cz
 
člen výboru
Mgr. Sklenář Ondřej
Magdaléna o.p.s.
Včelník 1070
25210 Mníšek pod Brdy
tel: 734-622261
Sklenar@magdalena-ops.cz;sklenar.ondra@seznam.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Nevšímal Petr
Magdaléna o.p.s.
Včelník 1070
25210 Mníšek pod Brdy
tel: 318-599125
nevsimal@magdalena-ops.cz;petr.nevsimal@email.cz
 
člen RK
PaedDr. Richterová Těmínová Martina
SANANIM, z.ú.
Ovčí hájek 2549/64A
15800 Praha 58
tel: 284-822872
teminova@sananim.cz
 
člen RK
MUDr. Adameček David
Terapeutická komunita ADVAITA
Nová Ves 55
46331 Chrastava
tel: 485-146988
adamecek@advaitaliberec.cz; dovid@volny.cz