Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost pro návykové nemoci

Webová stránka: www.snncls.cz

Anglický název: Society of Addictive Diseases

Latinský název: Societas morbis Addictivis Indagandis

Zkratka: SNN

Časopis: Adiktologie (ISSN 1213-3841)

Vydavatel časopisu: Sdružení Scan

Periodicita: 4x ročně

Počet členů společnosti: 128

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2019 - 2022):

předseda
MUDr. Jiří Dvořáček,
PL Červený dvůr
Červený Dvůr 1
Chvalšiny
382 08
mobil: 605-702 232
cervenydvur@iol.cz

místopředseda
MUDr. Adéla Stoklasová,
Psychiatrická léčebna Kroměříž
Havlíčkova 1265
Kroměříž
767 40
mobil: 603-182324
adelastoklasova@seznam.cz

místopředseda
prim., MUDr. Petr Popov, MHA
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN
Apolinářská 4
Praha 28
128 08
mobil: 724-614652
petr.popov@vfn.cz

vědecký sekretář
prof., PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN
Apolinářská 4
Praha 28
128 00
mobil: 604-243247
michal.miovsky@lf1.cuni.cz

pokladník
doc., MUDr., PhDr. Kamil Kalina, CSc.
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN
Apolinářská 4
Praha 28
128 00
mobil: 606-718 113
kamil.kalina@lf1.cuni.cz

člen výboru
MUDr. Andrea Miklovičová,
Psychiatrická léčebna
Olomoucká 173
Šternberk 1
785 01
mobil: 775-389567
miklovicova@centrum.cz

člen výboru
MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.
Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti
Nábřeží E.Beneše 4
Praha 011
118 00
mobil: 724-192017
mravcik.viktor@vlada.cz

člen výboru
MUDr. Jiří Dolák,
Denní psychoterapeutické sanatorium Elysium
Hapalova 22
Brno 21
621 00
dolak@podaneruce.cz

člen výboru
MUDr. Jakub Minařík,
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN
Apolinánřská 4
Praha 2
120 00
mobil: 603-552332
jakub.minarik@vfn.cz

předseda RK
MUDr. Petr Nevšímal,
Adiktologické centrum s.r.o.
Novákových 30A
Praha 8
180 00
mobil: 603-867385
petr.nevsimal@email.cz

člen RK
MUDr. David Adameček,
Terapeutická komunita ADVAITA
Nová Ves 55
Chrastava
463 31
mobil: 723-464374
adamecek@advaitaliberec.cz; dovid@volny.cz

člen RK
PaedDr. Martina Richterová Těmínová,
SANANIM, z.ú.
Ovčí Hájek 2549/64A
Praha 58
158 00
mobil: 603-889189
teminova@sananim.cz

Seznam sekcí:

SEKCE 97 - pro substituční léčbu