Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Lékaři za bezpečný život na Zemi

Anglický název: Physicians for Global Security

Latinský název: Medici Vitam in Terra Securam Fovente

Zkratka: LZBŽ

Počet členů společnosti: 38

 

Členové výboru společnosti:
předseda
MUDr. Štukavec Václav
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
Nemocniční 15
46601 Jablonec nad Nisou 1
tel: 483-345111
stukavec@nemjbc.cz
 
vědecký sekretář
prim. MUDr. Liška Vladimír, Ph.D.
Oční odd. - Litomyšlská nemocnice,a.s.
J. E. Purkyně 652
57014 Litomyšl
tel: 461-655330
liska@litnem.cz

 

 • Informace o společnosti:

  Odborná společnost "Lékaři za bezpečný život na Zemi" je česká sekce mezinárodní lékařské organizace International Physicians for the Prevention of Nuclear War - IPPNW, nositele Nobelovy ceny za mír 1985 a Ceny UNESCO za výchovu k míru 1984. IPPNW byla založena v r. 1980 jako ”nestranná mezinárodní federace lékařských organizací věnující se výzkumu, výchově a šíření znalostí souvisejících
  s odvrácením jaderné války. Za tímto účelem bude IPPNW usilovat o odvrácení všech válek, podporovat nenásilné řešení konfliktů a minimalizovat tak důsledky válek a válečnýeh příprav na zdraví, životní prostředí a rozvoj lidstva.”
  Sídlo IPPNW je v Bostonu, USA,

  "Physicians for Global Security" is the Czech Section of International Physicians for the Prevention of Nuclear War - IPPNW , Nobel Peace Prize 1985 and UNESCO Prize for Education to Peace 1984.
  IPPNW was founded in 1980 as a ”non-partisan international federation of physicians organisations dedicated to research, education and advocacy relevant to the prevention of nuclear war. To this end, IPPNW shall seek to prevent all wars, to promote non-violent conflict resolution, and to minimize the effects of war and preparation of war on health , development and the environment."
  The Central Office of IPPNW is in Boston, USA