Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost nemocí z povolání

Webová stránka: http://spolecnostnemocizpovolani.cz/

Anglický název: The Society of Occupational Diseases

Latinský název: Societas Morbis ex Professione Ortis Indagandis 

Zkratka: SNzP

Časopis: Pracovní lékařství (ISSN 0032-6291, e-ISSN 1805-4536)

Vydavatel časopisu: NTO ČLS JEP, z.s.

Periodicita: 4x ročně

Počet členů společnosti: 75

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2017 - 2021):
 
předseda
doc. MUDr. Chaloupka Jiří, CSc.
Klinika nemocí z povolání LF UK a FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-837514
jiri.chaloupka@fnhk.cz
 
2. místopředseda
as. prim. MUDr. Hejlek Aleš
Oddělení pracovního lékařství, Nemocnice a.s.
B. Němcové 54
370 87 České Budějovice
tel: 387-878150
hejlek@nemcb.cz
 
1. místopředseda
doc. MUDr. Nakládalová Marie, Ph.D.
Klinika pracovního lékařství LF UP a FN
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc 9
tel: 585-853526
marie.nakladalova@fnol.cz
 
vědecký sekretář
doc. MUDr. Hrnčíř Evžen, CSc. MBA
Klinika pracovního a cestovního lékařství 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel: 267-162810
hrncir@fnkv.cz
 
pokladník
as. MUDr. Machartová Vendulka, Ph.D.
Klinika pracovního lékařství LF UK a FN
alej Svobody 80
323 00 Plzeň 23
tel: 377-103600
machartova@fnplzen.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Kneidlová Monika, CSc.
Klinika pracovního a cestovního lékařství 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel: 267-162679
monika.kneidlova@fnkv.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Bartnická Marie
Oddělení nemocí z povolání, Nemocnice Podlesí a.s.
Konská 453
739 61 Třinec 1
tel: 558-304701
marie.bartnicka@nempodlesi.cz
 
člen výboru
MUDr. Gromnica Rostislav, Ph.D.
Lázně Luhačovice a.s.
Lázeňské náměstí 436
763 26 Luhačovice
tel: 577-681826
gromnica@lazneluhacovice.cz
 
člen výboru
MUDr. Landecká Irena
Oddělení nemocí z povolání, Karvinská hornická nemocnice a.s.
Zakladatelská 975/22
735 06 Karviná 6
tel: 596-380501
landecka@khn.cz
 
člen výboru
MUDr. Eichlerová Alexandra
Centrum pracovního lékařství, Pardubická nemocnice a.s.
Kyjevská 44
532 03 Pardubice
tel: 466-016301
alexandra.eichlerova@nempk.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Malenka Petr, Ph.D.
Klinika pracovního lékařství FNuSA
Pekařská 53
656 91 Brno
tel: 543-182891
petr.malenka@fnusa.cz
 
člen výboru
pplk. prim. MUDr. Pavel Josef, Ph.D.
Oddělení nemocí z povolání Ústřední vojenské nemocnice
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
tel: 973-203460
josef.pavel@uvn.cz
 
člen výboru
MUDr. Hajduková Zdeňka, Ph.D.
Klinika pracovního a preventivního lékařství FN
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
tel: 597-373221
zdenka.hajdukova@fnspol.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Bejčková Hana
Klinika pracovního lékařství FN
alej Svobody 80
304 60 Plzeň
tel: 377-103602
bejckova@fnplzen.cz
 
člen RK
MUDr. Čermáková Dana
Oddělení nemocí z povolání, Krajská nemocnice a.s.
Husova 357/10
460 63 Liberec
tel: 485-312765
dana.cermakova@nemlib.cz
 
člen RK
MUDr. Boušová Karin, Ph.D.
Klinika nemocí z povolání LF UK a FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-837516
karin.bousova@fnhk.cz