Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká neurochirurgická společnost

Webová stránka: www.czech-neurosurgery.cz

Anglický název: Czech Neurosurgical Society

Latinský název: Societas Neurochirurgica Bohema 

Zkratka: ČNCHS

Časopis: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (ISSN 1210-7859, e-ISSN 1802-4041), impakt faktor 2017: 0,508

Vydavatel časopisu: Ambit Media, a.s.

Periodicita: 6x ročně

Počet členů společnosti: 227

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2018 - 2022):
předseda
prof. MUDr. Smrčka Martin, Ph.D. MBA
Neurochirurgická klinika FN a LF MU
Jihlavská 20
625 00 Brno
tel: 532-232884
smrcka.martin@fnbrno.cz
 
místopředseda
prof. MUDr. Sameš Martin, CSc.
Neurochirurgická klinika Masarykova nemocnice
Sociální péče 12a
401 13 Ústí nad Labem
tel: 477-112873
martin.sames@mnul.cz
 
vědecký sekretář
doc. MUDr. Lipina Radim, Ph.D.
Neurochirurgická klinika FN a LF OU
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
tel: 595-376470
radim.lipina@fno.cz; radim.lipina@gmail.com
 
pokladník
prim. doc. MUDr. Přibáň Vladimír, Ph.D.
Neurochirurgické oddělení FN
alej Svobody 80
304 60 Plzeň
tel: 377-104371
v.priban@centrum.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Beneš Vladimír, DrSc.
Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
tel: 973-202950
Vladimir.Benes@uvn.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Suchomel Petr, Ph.D.
Neurocentrum, Krajská nemocnice
Husova 10
460 63 Liberec
tel: 485-312707
petr.suchomel@nemlib.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Klener Jan
Neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
150 30 Praha 5
tel: 257-273091
jan.klener@homolka.cz
 
člen výboru
MUDr. Česák Tomáš, Ph.D.
Neurochirurgická klinika FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-833315
cesak@fnhk.cz; cesak.tomas@seznam.cz
 
člen výboru
MUDr. Fiedler Jiří, Ph.D.
Neurochirurgické oddělení, Nemocnice
B. Němcové 54
370 87 České Budějovice
tel: 387-876011
fiedler@nemcb.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Netuka David, Ph.D.
Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
tel: 973-202968
david.netuka@uvn.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

doc. MUDr. Brichtová Eva, Ph.D.
Neurochirurgická klinika FN U sv. Anny
Pekařská 53
656 91 Brno
tel: 543182688
brichtovae@seznam.cz
 
člen RK
MUDr. Vachata Petr, Ph.D.
Neurochirurgická klinika, Masarykova nemocnice
Sociální péče 12a
401 13 Ústí nad Labem
vachata@gmail.cz
 
člen RK
prim. MUDr. Filip Michal, Ph.D.
Neurochirurgické oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín
tel: 577-552131
filip@bnzlin.cz