Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost pro klinickou neurofyziologii

Webová stránka: www.neurofyziologie.cz

Anglický název:  Czech Society for Clinical Neurophysiology

Latinský název: Societas Neurophysiologiae Clinicae Colendae

Zkratka: ČSKN

Počet členů společnosti: 383

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2017 - 2021):

předseda

prof. MUDr. Brázdil Milan, Ph.D.
1. neurologická klinika FNUSA
Pekařská 53
656 91 Brno
tel: 543-182684
mbrazd@med.muni.cz
 
místopředseda
doc. Ing. Kremláček Jan, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie LF UK
Šimkova 870
500 38 Hradec Králové
tel: 495-816332
jan.kremlacek@lfhk.cuni.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Keller Jiří, Ph.D.
Neurologická klinika 3. LF UK
Ruská 87
100 00 Praha 10
tel: 776-531409
Jirka+vedsec@hubram.cz
 
pokladník
prof. MUDr. Ing. Hluštík Petr, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
tel: 588-443419
petr.hlustik@fnol.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Štětkářová Ivana, CSc.
Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel: 267-162380
ivana.stetkarova@fnkv.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Marusič Petr, Ph.D.
Centrum pro epilepsie, Neurologická klinika 2.LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-436800
Petr.Marusic@fnmotol.cz
 
člen výboru
MUDr. Mazanec Radim, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-436866
radim.mazanec@email.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Jech Robert, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
Kateřinská 30
128 21 Praha 2
tel: 224-965540
jech@cesnet.cz
 
člen výboru
MUDr. Ostrý Svatopluk, Ph.D.
Neurologické oddělení, Nemocnice a.s.
B. Němcové 585/57
370 01 České Budějovice 1
tel: 387-875801
ostry@nemcb.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Ehler Edvard, CSc.
Neurologická klinika, Pardubická nemocnice
Kyjevská 44
530 03 Pardubice
tel: 466-014701
edvard.ehler@nempk.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Rektorová Irena, Ph.D.
1. neurologická klinika FNUSA
Pekařská 53
656 91 Brno
tel: 543-182658
irena.rektorova@fnusa.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Novotná Irena
1. neurologická klinika FNUSA
Pekařská 53
656 91 Brno
tel: 543-182632
irena.novotna@fnusa.cz
 
člen RK
Mgr. Zlonický Petr, DiS.
1. neurologická klinika FNUSA
Pekařská 53
656 91 Brno
tel: 543-182657
petr.zlonicky@fnusa.cz 
 
člen RK
Ing. Mikl Michal, Ph.D.
CEITEC MU
Kamenice 5
625 00 Brno 25
tel: 549-496099
michal.mikl@ceitec.muni.czSeznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy OS:

5401    SEKCE 54 - pro funkční mapování mozku
doc. Ing. Kremláček Jan, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie LF UK
Šimkova 870
500 38 Hradec Králové
tel: 495-816332
5402    SEKCE 54 - nelékařských pracovníků v neurofyziologii
  Mgr. Zlonický Petr, DiS.
  1. neurologická klinika FNUSA
  Pekařská 53
  656 91 Brno
  543-182657
  petr.zlonicky@fnusa.cz