Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká neurologická společnost

Webová stránka: www.czech-neuro.cz

Anglický název: Czech Neurological Society

Latinský název: Societas Neurologica Bohema

Zkratka: ČNS

Časopis: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (ISSN 1210-7859, e-ISSN 1802-4041), impakt faktor 2017: 0,508

Vydavatel časopisu: Ambit Media, a.s.

Periodicita: 6x ročně

Počet členů společnosti: 1040

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise

předseda
prof., MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Neurologická klinika, 2.LF UK a FNM
V Úvalu 84
Praha 5 - Motol
150 06
mobil: 702-001865
tel: 224-436800
Petr.Marusic@fnmotol.cz

místopředseda
doc., MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO
Neurologická klinika FNO
17. listopadu 1790/5
Ostrava - Poruba
708 52
mobil: 605-531979
tel: 597-375601
michal.bar@fnspo.cz

místopředseda
prof., MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Neurologická klinika FN
I. P. Pavlova 6
Olomouc
775 20
mobil: 602-728076
tel: 588-443400
petr.kanovsky@fnol.cz

místopředseda
MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D.
Neurologické oddělení, Nemocnice
Vrchlického 59
Jihlava
586 33
mobil: 603-834905
tel: 567-157251
skodao@nemji.cz

místopředseda
prof., MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., F.R.C. Psych.
I. neurologická klinika, LF MU a FNUSA
Pekařská 53
Brno
656 91
mobil: 603-248867
tel: 543-182684
mbrazd@med.muni.cz

pokladník
prof., MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO
Neurologicka klinika LF UK a FN
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
mobil: 602-947435
tel: 495-835250
herzig.roman@seznam.cz

člen výboru
doc., MUDr. Robert Rusina, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
Kateřinská 30
Praha 2
128 21
mobil: 604-236997
tel: 224-965524
robert.rusina@lf3.cuni.cz

člen výboru
MUDr. Jan Kubík,
Nemocnice Chomutov o.z., Neurologické odd.
Kochova 1185
Chomutov 3
430 03
Jakubikus@seznam.cz

člen výboru
MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D.
Nemocnice a.s., Neurologické oddělení
B. Němcové 585/57
České Budějovice 1
370 01
mobil:
tel: 387-875801
ostry@nemcb.cz

člen výboru
doc., MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.
FN, Neurologická klinika
Jihlavská 20
Brno 25
625 00
mobil: 602-758570
tel: 532-232368
badamova@fnbrno.cz

člen výboru
prim., MUDr. Jiří Neumann,
Neurologické odd. s JIP-Nemocnice Chomutov
Kochova 1185
Chomutov
430 12
mobil: 732-463820
tel: 474-624227
j.neumann@nspcv.cz

člen výboru
prof., MUDr. Robert Jech, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
Kateřinská 30
Praha 2
128 21
mobil: 725-103659
tel: 224-965540
jech@cesnet.cz

člen výboru
doc., MUDr. Pavel Adam, CSc.
3. LF UK
Ruská 50
Praha 10
100 10
mobil: 602-201606
likvor@email.cz

člen výboru
prof., MUDr. Eva Kubala-Havrdová, CSc., FCMA
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
Kateřinská 30
Praha 2
128 08
mobil: 733-550117
tel: 224-966515
ehavr@lf1.cuni.cz

člen výboru
MUDr. Jiří Polívka, CSc.
Neurologická klinika LF UK a FN
alej Svobody 80
Plzeň
304 60
mobil: 603-245866
tel: 377-103400
polivka@fnplzen.cz

člen výboru
MUDr. Jan Bartoník,
KNTB, a.s., Neurologické oddělení
Havlíčkovo nábř. 600
Zlín
762 75
tel: 577-552080
jan.bartonik@bnzlin.cz

člen výboru
doc., MUDr. Edvard Ehler, CSc., FEAN
Pardubická nemocnice, Neurologická klinika
Kyjevská 44
Pardubice
530 03
mobil: 602-434907
tel: 466-014701
edvard.ehler@nempk.cz

předseda RK
prof., MUDr. Karel Šonka, DrSc., FCMA
Neurologická klinika 1.LF UK a VFN
Kateřinská 30
Praha 2
128 21
mobil: 777-026265
tel: 224-965568
ksonka@lf1.cuni.cz

člen RK
doc., MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO
Neurologická klinika 2. LF UK a FN
V Úvalu 84
Praha 5 - Motol
150 06
mobil: 724 884 632
tel: 224-436803
ales.tomek@gmail.com

člen RK
prof., MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
Kateřinská 30
Praha 2
128 21
mobil: 606-901998
tel: 224-965517
eruzi@lf1.cuni.cz

 • Seznam sekcí:
 • SEKCE 27 - cerebrovaskulární
 • SEKCE 27 - pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy
  předseda: MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D INSTITUT NEUROPSYCHIATRICKÉ PÉČE (INEP)
  Křižíkova 264/22, Praha
  nezadal@gmail.com
 • SEKCE 27 - neuromuskulární 
 • SEKCE 27 - neurofarmakologická
 • SEKCE 27 - klinické neuroimunologie a likvorologie
 • SEKCE 27 - průmyslové neurologie
 • SEKCE 27 - extrapyramidová
 • sekce 27 - mladých neurologů
 • SEKCE 27 - neurosonologická komise Cerebrovaskulární sekce
 • SEKCE 27 - kognitivní neurologie