Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká neurologická společnost

Webová stránka: www.czech-neuro.cz

Anglický název: Czech Neurological Society

Latinský název: Societas Neurologica Bohema

Zkratka: ČNS

Časopis: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (ISSN 1210-7859, e-ISSN 1802-4041), impakt faktor 2017: 0,508

Vydavatel časopisu: Ambit Media, a.s.

Periodicita: 6x ročně

Počet členů společnosti: 1040

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2017 - 2020):

předseda

prof. MUDr. Bednařík Josef, CSc., FCMA
Neurologická klinika LF MU a FN
Jihlavská 20
63900 Brno 39
tel: 532-232501
bednarik.josef@fnbrno.cz
 
1. místopředseda
prof. MUDr. Šonka Karel, DrSc., FCMA
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
Kateřinská 30
12821 Praha 2
tel: 224-965568
ksonka@lf1.cuni.cz
 
místopředseda pro komunikaci
prof. MUDr. Brázdil Milan, Ph.D.
I.neurologická klinika LF MU a FNUSA
Pekařská 53
65691 Brno
tel: 543-182684
milan.brazdil@fnusa.cz
 
místopředseda pro lékovou politiku a jednání se státními orgány a plátci zdravotní péče
prim. MUDr. Škoda Ondřej, Ph.D.
Neurologické oddělení, Nemocnice
Vrchlického 59
58633 Jihlava
tel: 567-157251
skodao@nemji.cz
 
místopředseda pro vědu a vzdělávání
prof. MUDr. Marusič Petr, Ph.D.
Centrum pro epilepsie, Neurologická klinika, 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-436800
Petr.Marusic@fnmotol.cz
 
pokladník
prof. MUDr. Herzig Roman, Ph.D. FESO
Neurologická klinika LF UK a FN
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: 495-835250
herzig.roman@seznam.cz
 
člen výboru
MUDr. Korsa Jaroslav
Neurologické oddělení, ON a.s.
U Nemocnice 84
26101 Příbram 1
tel: 318-641111
jaroslav.korsa@onp.cz
 
člen výboru
prim. doc. MUDr. Bar Michal, Ph.D.
Neurologická klinika FNsP
17. listopadu 1790
70852 Ostrava - Poruba
tel: 597-375602
michal.bar@fno.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Kaňovský Petr, CSc.
Neurologická klinika FN
I. P. Pavlova 6
77520 Olomouc
tel: 588-443400
petr.kanovsky@fnol.cz
 
člen výboru
as. MUDr. Ridzoň Petr
Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800
14200 Praha 4 - Krč
tel: 261-082458
petr.ridzon@ftn.cz
 
člen výboru
MUDr. Dienelt Jan
Neurologické oddělení, Krajská nemocnice
Husova 10
46063 Liberec
tel: 485-312710
jan.dienelt@nemlib.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Havrdová Eva, CSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
Kateřinská 30
12808 Praha 2
tel: 224-966515
ehavr@lf1.cuni.cz
 
člen výboru
MUDr. Ostrý Svatopluk, Ph.D.
Neurologické oddělení, Nemocnice České a.s.
B. Němcové 585/57
37001 České Budějovice 1
tel: 387-875801
ostry@nemcb.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Polívka Jiří, CSc.
Neurologická klinika, LF UK a FN
Alej Svobody 80
30460 Plzeň
tel: 377-103400
polivka@fnplzen.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Bartoník Jan
Neurologické oddělení - KNTB a.s.
Havlíčkovo nábř.600
76275 Zlín
tel: 577-552080
jan.bartonik@bnzlin.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Neumann Jiří
Neurologické odd. s JIP-Nemocnice Chomutov
Kochova 1185
43012 Chomutov
tel: 474-624227
j.neumann@nspcv.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

doc. MUDr. Rusina Robert, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
Kateřinská 30
12821 Praha 2
tel: 224-965524
robert.rusina@lf1.cuni.cz
 
člen RK
MUDr. Tomek Aleš, Ph.D. FESO
Neurologická klinika 2. LF UK a FN
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-436803
ales.tomek@fnmotol.cz
 
člen RK
prof. MUDr. Štětkářová Ivana, CSc.
Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034 Praha 10
tel: 267-162380
ivana.stetkarova@fnkv.czSeznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy:

2701    SEKCE 27 - cerebrovaskulární
  MUDr. Tomek Aleš, Ph.D. FESO
  Neurologická klinika UK 2. LF a FN
  V Úvalu 84
  15006 Praha 5 - Motol
  224-436803
  ales.tomek@fnmotol.cz
2702    SEKCE 27 - pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy
  MUDr. Doležil David, Ph.D.
  FTN
  Vídeňská 800
  14000 Praha 4
  267-162380
  david.doležil@tiscali.cz
2703    SEKCE 27 - neuromuskulární
  MUDr. Voháňka Stanislav, CSc.
  Neurologická klinika - FN
  Jihlavská 20
  63500 Brno 35
  532-353223
  svohanka@fnbrno.cz
2704    SEKCE 27 - neurofarmakologická
  prim. MUDr. Polívka Jiří, CSc.
  Neurologická klinika, LF UK a FN
  Alej Svobody 80
  30460 Plzeň
  377-103400
  polivka@fnplzen.cz
2705    SEKCE 27 - klinické neuroimunologie a likvorologie
  doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.
  Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
  Kateřinská 30
  12800 Praha 2
  224-961111
  dana.horak@post.cz
2706    SEKCE 27 - průmyslové neurologie
  doc. MUDr. Ehler Edvard, CSc.
  Neurologická kl., KN
  Kyjevská 500
  53003 Pardubice
  466-014701
  edvard.ehler@nemocnice-pardubice.cz
2707    SEKCE 27 - extrapyramidová
  doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
  I. Neurologická klinika LF MU a FNUSA
  Pekařská 53
  65691 Brno
  543-182637
  marek.balaz@fnusa.cz
2709    SEKCE 27 - neurosonologická komise Cerebrovaskulární sekce
  prof. MUDr. Školoudík David, Ph.D. FESO
  Neurologická klinika, FNsP
  tř.17.listopadu 1790
  70852 Ostrava - Poruba
  597-375656
  info@cmp.cz
2710    SEKCE 27 - kognitivní neurologie
  doc. MUDr. Hort Jakub, Ph.D.
  Neurologická klinika 2.LF UK FNM
  V Úvalu 84
  15018 Praha 5 - Motol
  224436860,79
  jakub.hort@seznam.cz; Jakub.Hort@lfmotol.cuni.cz
2711    SEKCE 27 - neurointenzivistická
  prim. MUDr. Hon Petr
  Neurologická klinika FN
  17. listopadu 1790
  70852 Ostrava - Poruba
  597-372655
  petr.hon@fno.cz