Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká neuroradiologická společnost

Webová stránka: http://www.crs.cz/cs/ceska-neuroradiologicka-spolecnost.html

Anglický název: Czech Neuroradiological Society

Latinský název: Societas Bohema Neuroradiologica

Zkratka: ČNRS

Časopis: Česká radiologie

Vydavatel časopisu: NTO ČLS JEP, z.s.

Perioda zasílání: 4x ročně

Počet členů společnosti: 103

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2014 - 2018):

předseda

prof. MUDr. Eliáš Pavel, CSc.
Radiologická klinika LF UK a FN
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: 495-832292
pavel.elias@fnhk.cz
 
místopředseda
doc. MUDr. Mechl Marek, Ph.D. MBA
Radiologická klinika FN
Jihlavská 20
62500 Brno 25
tel: 532-233008
mmechl@fnbrno.cz; marek@mechl.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Belšan Tomáš, CSc.
Radiodiagnostické oddělení ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
16902 Praha 6
tel: 973-203365
tomas.belsan@uvn.cz
 
pokladník
plk. doc. MUDr. Charvát František, Ph.D.
Radiodiagnostické oddělení ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
16902 Praha 6
tel: 973-203371
charvat@uvn.cz
 
člen výboru
MUDr. Derner Milouš
Radiologické oddělení, Masarykova nemocnice
Sociální péče 3316/12A
40113 Ústí nad Labem
tel: 477-113150
milous.derner@kzcr.eu
 
člen výboru
prof. MUDr. Vymazal Josef, CSc.
Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
15030 Praha 5
tel: 257-273202
josef.vymazal@homolka.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Žižka Jan, Ph.D.
Radiologická klinika LF UK a FN
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: 495-832292
zizka@fnhk.cz;jan-zizka@seznam.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Janoušková Ladislava, CSc.
Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
15030 Praha 5
tel: 257-272532
Ladislava.Janouskova@homolka.cz
 
člen RK
prof. MUDr. Heřman Miroslav, Ph.D.
Radiologická klinika  FN
I. P. Pavlova 6
77520 Olomouc
tel: 588-443480
herman@fnol.cz
 
člen RK
prof. MUDr. Ferda Jiří, Ph.D.
Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN
alej Svobody 80
30460 Plzeň
tel: 377-103440
ferda@fnplzen.cz