Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost pro neurovědy

Wevová stránka:  www.biomed.cas.cz/cns/index.html

Anglický název: Czech Neuroscience Society

Latinský název: Societas Bohema Nervorum Doctrinae Colendae

Zkratka: ČNS

Počet členů společnosti: 370

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2017 - 2020):

předseda

MUDr. Paleček Jiří, CSc.
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4
tel: 241-062664
jiri.palecek@fgu.cas.cz
 
místopředseda
prof. MUDr. Syka Josef, DrSc. dr.h.c.
Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i.
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4
tel: 241-062700
syka@biomed.cas.cz
 
vědecký sekretář 
MUDr. Ježek Karel, Ph.D.
Biomedicínské centrum LF UK
alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň 23
tel: 377-593830
karel.jezek@lfp.cuni.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Druga Rastislav, DrSc.
Anatomický ústav 1. LF UK
U Nemocnice 3
128 00 Praha 28
tel: 224-965823
rastislav.druga@lf1.cuni.cz
 
člen výboru
prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.
Oddělení neurofyziologie paměti, Fyziologický ústav AVČR
Sokolovská 552
Čelákovice
Ales.Stuchlik@fgu.cas.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Zvěřina Eduard, DrSc.
ORL klinika 1. LF UK a FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-434301
ezverina@seznam.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Vyklický Ladislav, DrSc.
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4
tel: 296-442450
vyklicky@biomed.cas.cz
 
člen výboru
PharmDr. Alena Sumová
Fyziologický ústav AV ČR
Lamačova 655
Praha 52
sumova@biomed.cas.cz
 
předseda RK
Ing. Šuta Daniel, Ph.D.
Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i.
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4
tel: 241-062689
suta@biomed.cas.cz
 
člen RK
prof. MUDr. Šlamberová Romana, Ph.D.
Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK
Ke Karlovu 4
128 00 Praha 2
tel: 224-902713
romana.slamberova@lf3.cuni.cz
 
člen RK
Mgr. Burianová Jana, Ph.D.
Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i.
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4
tel: 241-062070
burianova@biomed.cas.cz