Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost nukleární medicíny

Webová stránka: www.csnm.cz 

Anglický název: Czech Nuclear Medicine Society

Latinský název: Societas Bohema Medicinae Nucleari Colendae

Zkratka: ČSNM

Časopis: Nukleární medicína (ISSN 1805-1146)

Vydavatel: NTO ČLS JEP

Periodicita: 4x ročně

Počet členů společnosti: 321

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005) 

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2018 - 2022):
předseda
MUDr. Zogala David
Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN
Salmovská 3
120 00 Praha 2
tel: 224-965700
david.zogala@vfn.cz
 
místopředseda pro zahraniční styky, delegát UEMS
prof. MUDr. Kamínek Milan, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny FN
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc 9
tel: 588-444262
milan.kaminek@fnol.cz
 
místopředseda pro vnitřní záležitosti 
doc. MUDr. Koranda Pavel, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny FN
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc 9
tel: 588-444262
pavel.koranda@fnol.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Havel Martin, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny FN
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
tel: 597-373400
havel.martin@gmail.com
 
pokladník
MUDr. Libus Petr
Oddělení nukleární medicíny, Nemocnice p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
tel: 569-472368
petr.libus@onhb.cz
 
člen výboru
Mgr. Tichý Igor
Oddělení nukleární medicíny, Nemocnice
Strážovská 1247/22
697 01 Kyjov 1
tel: 518-601472
tichy.igor@nemkyj.cz
 
člen výboru, delegát EANM 
MUDr. Lang Otto, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel: 267-163286
otto.lang@fnkv.cz
 
člen výboru
Kuníková Ivana, Bc.
Klinika nukleární medicíny 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 1150/50
100 34 Praha 10
tel: 267-162477
ivana.kunikova@fnkv.cz
 
člen výboru a koordinátor pro mezioborovou spolupráci 
MUDr. Maříková Irena
Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN
Salmovská 3
120 00 Praha 2
tel: 224-961111
irkom@email.cz
 
člen výboru
Ing. Ptáček Jaroslav, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny FN
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc 9
tel: 588-443653
Jaroslav.Ptacek@fnol.cz
 
člen výboru
PharmDr. RNDr. Štěpán Jiří, Ph.D.
Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN
Jihlavská 20
625 00 Brno 25
tel: 532-233580
stepan.jiri@fnbrno.cz
 
člen výboru
MUDr. Ing. Šimánek Milan, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny, Nemocnice
Slovanského bratrství 710
393 38 Pelhřimov
tel: 565-355493
msimanek@hospital-pe.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Vlček Petr, CSc. MHA
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-434601
petr.vlcek@fnmotol.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Táborská Kateřina
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-434626
katerina.taborska@fnmotol.cz
 
člen RK
MUDr. Hrbáč Jiří
Oddělení nukleární medicíny, Slezská nemocnice
Olomoucká 470/86
746 01 Opava 1
tel: 553-766483
jiri.hrbac@nemocnice.opava.cz
 
člen RK
MUDr. Dedek Vladimír, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny FN
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
tel: 597-373430
vladimir.dedek2@fno.czSeznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy OS:

2801    SEKCE 28 - klinická
  MUDr. Havel Martin, Ph.D.
  Klinika nukleární medicíny FN
  17. listopadu 1790
  708 52 Ostrava - Poruba
  597-373400
  havel.martin@gmail.com
2802    SEKCE 28 - radiofarmaceutická
  Mgr. Tichý Igor
  Oddělení nukleární medicíny, Nemocnice
  Strážovská 1247/22
  697 01 Kyjov 1
  518-601472
  tichy.igor@nemkyj.cz
2803    SEKCE 28 - fyzikální
  Ing. Ptáček Jaroslav, Ph.D.
  Klinika nukleární medicíny FN
  I. P. Pavlova 185/6
  779 00 Olomouc 9
  588-443653
  Jaroslav.Ptacek@fnol.cz
2804    SEKCE 28 - imunoanalytická
2805    SEKCE 28 - technologicko-ošetřovatelská
  Mgr. Dočekalová Blanka
  Oddělení nukleární medicíny, Nemocnice
  Husova 2624
  580 22 Havlíčkův Brod
  569-472368
  blanka.docekalova@onhb.cz