Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky

Webová stránka: www.csbmili.cz

Anglický název: Czech Society for Biomedical Engineering and Medical Informatics

Latinský název: Societas Rei Ingeniariae Biomedicinali et Disciplinae Informaticae Medicinali Colendis

Zkratka: ČSBMILI

Časopis: Lékař a technika (ISSN 0301-5491, e-ISSN 2336-5552)

Vydavatel časopisu: ČLS JEP, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT

Periodicita: 4x ročně

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů společnosti: 127

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2019-2022):

předseda

doc. Ing. Hozman Jiří, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT v Praze)
Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI)
Katedra biomedicínské techniky (KBT)
nám. Sítná 3105
272 01 Kladno
tel: +420 2 2435 8433
hozman@fbmi.cvut.cz
 
místopředseda
doc. Ing. Rožánek Martin, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT v Praze)
Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI)
Katedra biomedicínské techniky (KBT)
nám. Sítná 3105
272 01 Kladno
tel: +420 2 2435 9960
rozanek@fbmi.cvut.cz
 
vědecký sekretář
doc. Ing. Lhotská Lenka, CSc.
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT v Praze)
Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI)
Katedra přírodovědných oborů (KPO)
nám. Sítná 3105
272 01 Kladno
tel: +420 606 201 637
lenka.lhotska@cvut.cz
 
pokladník
Ing. Mayer Martin, Ph.D. MHA
Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT)
Odd. biomedicínského inženýrství
U Nemocnice 2094/1
128 20 Praha 2
tel: 221-977242
martin.mayer@uhkt.cz
 

Členové výboru

prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně (VUT v Brně)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT)
Ústav biomedicínského inženýrství (UBMI)
Technická 12
616 00 Brno
provaznik@vut.cz
+420 603 151 437

prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT v Praze)
Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI)
Katedra biomedicínské techniky (KBT)
nám. Sítná 3105
272 01 Kladno
roubik@fbmi.cvut.cz
+420 603 479 901

Ing. Mgr. Martina Nováková, Ph.D.
Siemens Healthcare Česká republika
Budějovická 779/3b
140 00 Praha 4 - Michle
novakm59@gmail.com
+420 742 233 810

prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB TU Ostrava)
Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI)
Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství (KKBMI)
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava 8
marek.penhaker@vsb.cz
+420 603 836 079

Ing. Korpas David, Ph.D.
Slezská univerzita v Opavě
Fakulta veřejných politik
Ústav ošetřovatelství
Bezručovo náměstí 885/14
746 01 Opava
david.korpas@seznam.cz
+420 724 371 316

MUDr. Bruthans Jan, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT v Praze)
Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI)
Katedra biomedicínské techniky (KBT)
nám. Sítná 3105
272 01 Kladno
jan@bruthans.cz
+420 723 426 288

Ing. Havlík Jan, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT v Praze)
Fakulta elektrotechnická (FEL)
Katedra teorie obvodů
Technická 2
166 27 Praha 6
xhavlikj@fel.cvut.cz
+420 604 379 880

Předseda RK

MUDr. Ing. Petránek Svojmil, CSc. MBA
Nemocnice Na Bulovce, neurologie
Budínova 2
180 81 Praha 8
tel: 266-082210
ebupetranek@hotmail.com

Členové revizní komise:

doc. Ing. Chmelař Milan, CSc.
Vysoké učení technické v Brně (VUT v Brně)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT)
Ústav biomedicínského inženýrství (ÚBMI)
Technická 12
616 00 Brno 16
milan.chmelar@karneval.cz
+420 776 760 563

doc. Ing. Augustynek Martin, Ph.D.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB TU Ostrava)
Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI)
Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství (KKBMI)
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava 8
martin.augustynek@vsb.cz
+420 602 935 063