Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká oftalmologická společnost

Webová stránka: www.oftalmologie.com 

Anglický název: Czech Society of Ophthalmology

Latinský název: Societas Ophthalmologica Bohema

Zkratka: ČOS

Časopis: Česká a slovenská oftalmologie (ISSN 1211-9059, e-ISSN 1805-4447)

Vydavatel: NTO ČLS JEP, z.s.

Periodicita: 6x ročně

Počet členů společnosti: 1096

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2018 - 2021):

předseda

doc. MUDr. Pitrová Šárka, CSc. FEBO
Oční klinika JL, s.r.o.
V Hůrkách 1296/10
158 00 Praha 58
tel: +420 734 490 536
cossekretariat@seznam.cz
 
místopředseda
MUDr. Karhan Jaroslav
Oční klinika LF UP a FN
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
tel: 602-778661
jaroslav.karhan@centrum.cz
 
vědecký sekretář
prim. MUDr. Marešová Klára, Ph.D.
Oční klinika FN a LF UP
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
tel: 588-444200
klara.maresova@fnol.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Baráková Drahomíra, CSc.
GEMINI oční klinika a.s.
U Společenské zahrady 389/3
140 00 Praha 4
tel: 577-202202
barakova@gemini.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Rozsíval Pavel, CSc. FEBO
Oční klinika FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-832325
rozsival@lfhk.cuni.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Diblík Pavel, MBA
Oční klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 224-963004
pavel.diblik@vfn.cz
 
člen výboru
MUDr. Zobanová Anna
Soukromá oční ordinace
Krškova 807
152 00 Praha 52
tel: 251086200
zobanova.anna@volny.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Stodůlka Pavel, Ph.D. FEBOS-CR
GEMINI oční klinika a.s.
U Gemini 360
760 01 Zlín 1
tel: 577-202202
stodulka@lasik.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Heissigerová Jarmila, Ph.D. MBA
Oční klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 224 962 329
jarmila.heissigerova@vfn.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

prof. MUDr. Řehák Jiří, CSc. FEBO
Oční klinika FN a LF UP
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
tel: 588-443272
jiri.rehak@fnol.cz
 
člen RK
MUDr. Šrůtek Pavel
Oční ordinace
Štefánikova 535
500 11 Hradec Králové 11
tel: 495-274905
srutek.ocni@tiscali.cz
 
člen RK
MUDr. Cendelín Jiří, CSc.
OFTA s.r.o.
Sokolovská 82
323 00 Plzeň 23
tel: 377-539125
jiri.cendelin@post.cz