Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká onkologická společnost

Webová stránka: www.linkos.cz

Anglický název: Czech Society for Oncology

Latinský název: Societas Oncologica Bohema

Zkratka: ČOS

Časopis: Klinická onkologie (ISSN 0862-495X, e-ISSN 1802-5307)

Vydavatel: Care Comm, dříve Ambit media

Periodicita: 6x ročně

Počet členů společnosti: 883

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005) 

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2019-2022):
předseda
doc. MUDr. Prausová Jana, Ph.D. MBA
Onkologická klinika 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-434700
jana.prausova@fnmotol.cz
 
místopředseda
prof. MUDr. Fínek Jindřich, Ph.D., MHA
Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň
E. Beneše 1128/13
305 99  Plzeň - Bory
tel: 377-103111
finek@fnplzen.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Petráková Katarína, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 543/7
602 00  Brno
tel: 543-134000
petrakova@mou.cz
 
pokladník
MUDr. Svoboda Tomáš, Ph.D.
Radioterapeutické a onkologické oddělení FN, Fodermayerův pavilon
E. Beneše 1128/13
305 99 Plzeň
tel: 377-401111
svobodat@fnplzen.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Büchler Tomáš, Ph.D.
Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
140 59  Praha 4 - Krč
tel: 261-083530
tomas.buchler@ftn.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Kiss Igor, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7
656 53  Brno
tel: 543-134102
kiss@mou.cz
 
člen výboru
MUDr. Vošmik Milan, Ph.D.
FN Hradec Králové
Sokolovská 581
500 05 Hradec Králové
milan.vosmik@fnhk.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Tesařová Petra, CSc.
Onkologická klinika VFN a 1. LF UK
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 224-692219
tesarova.petra@vfn.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Petruželka Luboš, CSc.
Onkologická klinika VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 224-692219
petruzelka.lubos@vfn.cz
 
člen výboru
MUDr. Tomášek Jiří, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7
656 53 Brno
tomasek@mou.cz
 
člen výboru
doc. RNDr. Dušek Ladislav, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
Kamenice 3
625 00 Brno 25
tel: 549-493826
dusek@iba.muni.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Melichar Bohuslav, Ph.D.
FN Olomouc
I. P. Pavlova 6
779 00  Olomouc
tel: 588-444288
bohuslav.melichar@fnol.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7
656 53 Brno
tel./fax: 543134231, tel. 543136902
msvoboda@mou.cz
 
předseda RK
MUDr. Kolářová Iveta, Ph.D.
Klinika onkologie a radioterapie
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
iveta.kolarova@fnhk.cz
 
člen RK
MUDr. Kopecký Jindřich, Ph.D.
Klinika onkologie a radioterapie FN
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové
tel: 495-834666
kopecjin@fnhk.cz
 
člen RK
MUDr. Richter Igor
Nemocnice Liberec
Husova 10
460 63  Liberec
tel: 485-312226
libor.richter@nemlib.czSeznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy OS:

30002    SEKCE 30 - pediatrické onkologie
  prof. MUDr. Štěrba Jaroslav, Ph.D.
  Oddělení dětské onkologie FN
  Černopolní 9
  656 53 Brno
  532-234600
  jsterb@fnbrno.cz
30003    SEKCE 30 - diagnostické a prediktivní onkologie
  doc. MUDr. Hajdúch Marián, Ph.D.
  Ústav molekulární medicíny LF UP
  Hněvotínská 5
  772 00 Olomouc 2
  588-441111
  marianhajduch@upol.cz
30004    SEKCE 30 - pneumoonkologická
  prof. MUDr. Pešek Miloš, CSc.
  Klinika pneumologie a ftizeologie FN
  E. Beneše 13
  305 99 Plzeň
  477-402238
  pesek@fnplzen.cz
30005    SEKCE 30 - psychoonkologie
  Mgr. Kalvodová Libuše
  Interní hematologická klinika FN
  Jihlavská 20
  625 00 Brno 25
  532-233391
  lkalvod@fnbrno.cz
30006    SEKCE 30 - uroonkologie
  prof. MUDr. Abrahámová Jitka, DrSc.
  Onkologická klinika 1. LF UK a FTN
  Vídeňská 800
  14059 Praha 4 - Krč
  261-082531
  jitka.abrahamova@ftn.cz
30007    SEKCE 30 - dermatoonkologie
  prof. MUDr. Arenberger Petr, DrSc. MBA
  Dermatovenerologická klinika FNKV
  Šrobárova 50
  100 34 Praha 10
  267-163000
  pa@avemedica.cz
30008    SEKCE 14+30 - onkogenetická pracovní skupina
  prim. doc. MUDr. Foretová Lenka, Ph.D.
  Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ
  Žlutý kopec 7
  656 53 Brno
  543-136907
  foretova@mou.cz
30009    SEKCE 30 - národní onkologický registr
  doc. RNDr. Dušek Ladislav, Ph.D.
  Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
  Kamenice 3
  625 00 Brno 25
  549-493826
  dusek@iba.muni.cz
30010    SEKCE 30 - neuroonkologická
  prof. MUDr. Šedo Aleksi, DrSc.
  ÚBEO 1. LF UK
  U Nemocnice 5
  128 00 Praha 28
  224-965826
  aleksi@cesnet.cz
30011    SEKCE 30 - preventivní onkologie
  prim. MUDr. Šachlová Milana, Ph.D. CSc.
  Masarykův onkologický ústav
  Žlutý kopec 7
  656 53 Brno
  543-136205
  sachlova@mou.cz
30012    SEKCE 30 - onkologické imunologie
  doc. MUDr. Büchler Tomáš, Ph.D.
  Onkologická klinika Thomayerova nemocnice
  Vídeňská  800
  140 59 Praha 4 - Krč
  261-083530
  tomas.buchler@ftn.cz
30013    SEKCE 30 - mladých onkologů
  MUDr. Němeček Radim
  Klinika komplexní péče MOÚ
  Žlutý kopec 7
  656 53 Brno
  543-132450
  nemecek@mou.cz
30014    SEKCE 30 - pro nádory prsu
  prim. MUDr. Petráková Katarína, Ph.D.
  Masarykův onkologický ústav
  Žlutý kopec 7
  656 63 Brno
  543-134000
  petrakova@mou.cz
30015    SEKCE 30 - pro endokrinní nádory
  prof. MUDr. Melichar Bohuslav, Ph.D.
  Onkologická klinika FN
  I. P. Pavlova 6
  775 20 Olomouc
  588-444288
  bohuslav.melichar@fnol.cz
30016    SEKCE 30 - onkospondylochirurgická
  prof. MUDr. Štulík Jan, CSc.
  Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FNM
  V Úvalu 84
  150 06 Praha 5 - Motol
  224-432581
  janstulik.spine@seznam.cz
30017    SEKCE 30 - nádorů hlavy a krku
  MUDr. Vošmik Milan, Ph.D.
  Klinika onkologie a radioterapie FN
  Sokolská 581
  500 05 Hradec Králové 2
  495-832176
  vosmik@fnhk.cz

Sekce:

  • SEKCE 30 - sociálních pracovníků