Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Ortopedicko-protetická společnost

Anglický název: Czech Society for Prosthetics and orthotics JEP

Latinský název: Societas Orthopaedico-prothetica

Zkratka: OPS 

Časopis: Pohybové ústrojí (ISSN 1212-4575, e-ISSN 2336-4777)

Vydavatel časopisu: OPS ČLS JEP

Počet členů společnosti: 42

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2013 - 2017):

předseda

MUDr. Krawczyk Petr
Technická ortopedie - PROTEOR CZ s.r.o.
U Parku 2
702 00 Ostrava 1
tel: 596-139259
krawczyk@proteorcz.cz
 
místopředseda
MUDr. Vosátka Jiří
Odd. ortopedicko-protetické
Kloknerova 1
148 00 Praha 414
tel: 603-504102
jiri-vosatka@seznam.cz
 
vědecký sekretář
prof. MUDr. Mařík Ivo, CSc.
Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu
Olšanská 7
130 00 Praha 3
tel: 222-582214
ambul_centrum@volny.cz
 
pokladník
MUDr. Hrabák Jiří
Sýkora a Malík, spol. s.r.o.
Lidická 6a
301 66 Plzeň
tel: 377-529060
protetikaplzen@volny.cz
 
člen výboru
MUDr. Čížek Karel
Riegrova 3
370 01 České Budějovice 1
tel: 387-311727
cizek@technickaortopedie.cz
 
člen výboru
MUDr. Roubíček Václav
Ortopedicko-protetické odd., Masarykova nemocnice
Sociální péče 12A
400 01 Ústí nad Labem 1
roubicek@volny.cz
 
člen výboru
MUDr. Hadraba Ivan
Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30 Praha 5
tel: 257-272078
ivan.hadraba@seznam.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Mareček Aleš
FN Hradec Králové
Sokolská 581
500 02 Hradec Králové
marcale@fnhk.cz
 
člen RK
MUDr. Kousal Vlastimil
Ortmedic
Výstupní 3219/2
400 01 Ústí nad Labem
kousal@ortmedic.cz
 
člen RK
MUDr. Maříková Alena
Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu
Olšanská 7
130 00 Praha 3
tel: 222-582214
ambul_centrum@volny.cz