Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Webová stránka: www.otorinolaryngologie.cz

Anglický název: Czech Society of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery

Latinský název: Societas Bohema Otolaryngologiae et Capitis Collique Chirurgiae Colendis

Zkratka: ČSORLCHHK

Časopis: Otorinolaryngologie a foniatrie (ISSN 1210-7867, e-ISSN 1805-4528)

Vydavatel časopisu: NTO ČLS JEP, z.s.

Periodicita: 4x ročně

Počet členů společnosti: 996

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Příručky pro praxi: http://www.otorinolaryngologie.cz/prirucky-pro-praxi

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2020 - 2023):
 
předseda
prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 
1. lékařská fakulta univerzity Karlovy
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
tel: 224434301
jan.plzak@fnmotol.cz
 
1. místopředseda
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc. Ph.D.
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
Fakultní nemocnice v Hradci Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-833790
viktor.chrobok@fnhk.cz
 
2. místopředseda
MUDr. Jitka Vydrová
Hlasové a sluchové centrum Praha
Medical Healthcom spol. s.r.o
Poliklinika Opatovská
Opatovská 1763
149 00 Praha 4 - Chodov
tel: 230 234 960
vydrova@medico.cz
 
3. místopředseda
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D. MBA
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 
Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5
70852 Ostrava - Poruba
tel: 597-375801
pavel.kominek@fno.cz
 
pokladník
doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91 Brno
tel: 602809593
b.gal@fnusa.cz
 
vědecký sekretář
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
Klinika dětské ORL
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Dětská nemocnice, Fakultní nemocnice Brno
Černopolní 9
602 00 Brno
tel: 602809593
Slapak.ivo@fnbrno.cz
 
Sekretářka společnosti
Jana Puklová
Fakultní nemocnice Brno, Klinika dětské ORL
Černopolní 9
625 00 Brno
tel: 777177785
Puklova.Jana@fnbrno.cz
 
Sekretářka společnosti
Renata Kodetová
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
tel: 702 156 036
Renata.kodetova@fnmotol.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.
ORL klinika ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
tel: 973-203161
jaromir.astl@uvn.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
tel: 224-434300
jan.betka@fnmotol.cz
 
člen výboru
MUDr. Jakub Dršata, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 49583 3126
jakub.drsata@fnhk.cz
 
člen výboru
MUDr. Jiří Skřivan, CSc.
Klinika otorhinolaryngologie 2. lékařské fakulty v Praze Fakultní nemocnice v Motole
tel: 224432601
jiri.skrivan@fnmotol.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Karol Zeleník, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5
70852 Ostrava – Poruba
karol.zelenik@fno.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Jan Kastner, Ph.D.
ORL ambulance
Havlíčkova 1732
266 01 Beroun 1
tel: 311-624525
jkastner@email.cz
 
člen RK
doc. MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495 834 943
petr.celakovsky@fnhk.cz
 
člen RK
MUDr. Michal Zábrodský
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-434357
michal.zabrodsky@fnmotol.cz

SEKCE

32001 SEKCE 32 - Laryngologická - MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D., email: michal.zabrodsky@fnmotol.cz
32002 SEKCE 32 - Mladých ORL - MUDr. Martin Formánek, Ph.D., email: martin.formanek@fno.cz
32003 SEKCE 32 - Onkologická - Prof.MUDr. Jan Klozar,CSc. ,email: jan.klozar@fnmotol.cz
32004 SEKCE 32 - Endokrinochirurgická - Prof.MUDr. Jaromír Astl,CSc., email: jaromir.astl@uvn.cz
32005 SEKCE 32 - Rinologická - MUDr. Milan Svoboda, email: svoboda@nemcb.cz
32006 SEKCE 32 - Otoneurologická - MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D., email: zdenek.cada@fnmotol.cz
32007 SEKCE 32 - Chirurgie lební baze - Doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D., email: martin.chovanec@fnkv.cz
32008 SEKCE 32 - Dětské ORL - Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., email: slapak.ivo@fnbrno.cz
32009 SEKCE 32 - Pro foniatrii a audiologii - MUDr. Lukáš Lavička, email: lavickal@seznam.cz
32010 SEKCE 32 - Ambulantních ORL lékařů - MUDr. Jitka Vydrová, email: vydrova@gmail.com 
32011 SEKCE 32 - Lůžkových oddělení - Prim. MUDr. Jaroslav Kraus, Ph.D., MBA, email: jarkraus@post.cz
32012 SEKCE 32 - Otologická - MUDr. Jiří Skřivan, CSc., email: jiri.skrivan@fnmotolcz
32013 SEKCE 32 - Sekce poruch dýchání ve spánku - MUDr. Martina Ondrová, Ph.D., email: martnovak@seznam.cz
32014 SEKCE 32 - Slinných žláz - Prof. MUDr. Ivo Stárek, Csc., email: stareki@fnol.cz