Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Webová stránka: www.otorinolaryngologie.cz

Anglický název: Czech Society of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery

Latinský název: Societas Bohema Otolaryngologiae et Capitis Collique Chirurgiae Colendis

Zkratka: ČSORLCHHK

Časopis: Otorinolaryngologie a foniatrie (ISSN 1210-7867, e-ISSN 1805-4528)

Vydavatel časopisu: NTO ČLS JEP, z.s.

Periodicita: 4x ročně

Počet členů společnosti: 996

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Příručky pro praxi: http://www.otorinolaryngologie.cz/prirucky-pro-praxi

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2016 - 2019):

předseda

prof. MUDr. Chrobok Viktor, CSc. Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: 495-833790
viktor.chrobok@fnhk.cz
 
1. místopředseda
prof. MUDr. Betka Jan, DrSc.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-434300
jan.betka@fnmotol.cz
 
2. místopředseda
doc. MUDr. Lejska Mojmír, CSc. MBA
AUDIO-FON centrum, s.r.o.
Obilní trh 4
60200 Brno 2
tel: 541-246598

mojmirle@volny.cz; audio.fon@volny.cz

3. místopředseda
MUDr. Jitka Vydrová
MEDICO, Poliklinika ambulantních specialistů
Poliklinika Opatovská
Opatovská 1763
149 00 Praha 4 - Chodov
tel: 230 234 960
vydrova@medico.cz

 
vědecký sekretář
prof. MUDr. Komínek Pavel, Ph.D. MBA
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN
17. listopadu 1790/5
70852 Ostrava - Poruba
tel: 597-375801
pavel.kominek@fno.cz
 
pokladník
MUDr. Rosická Helena
ORL ordinace pro děti a dospělé
Hostinského 1533/4
15500 Praha 515
tel: 235-513692
rosicka.orl@volny.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Šlapák Ivo, CSc.
Klinika dětské ORL LF MU a FN
Černopolní 9
60200 Brno 2
tel: 532-234440
islapak@fnbrno.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Astl Jaromír, CSc.
ORL klinika ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
16902 Praha 6
tel: 973-203161
jaromir.astl@uvn.cz
 
člen výboru
MUDr. Gál Břetislav
Klinika ORL FNuSA
Pekařská 53
65691 Brno
tel: 543-182923
b.gal@fnusa.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Plzák Jan, Ph.D.
ORL klinika FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-434394
jan.plzak@fnmotol.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Kastner Jan
ORL ambulance
Havlíčkova 1732
26601 Beroun 1
tel: 311-624525
ordinace.beroun@orl-kastner.cz
 
člen RK
prim. MUDr. Lenert Richard, Ph.D.
ORL oddělení, Slezská nemocnice
Olomoucká 86
74679 Opava
tel: 553-766360
richard.lenert@nemocnice.opava.cz
 
člen RK
MUDr. Zábrodský Michal
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-434357
michal.zabrodsky@fnmotol.cz