Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost patologické a klinické fyziologie

Webová stránka: http://pfspol.lf1.cuni.cz/

Anglický název: Pathophysiological Society

Latinský název: Societas Physiologiae Pathologicae Clinicaeque Colendis

Zkratka: PFS

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů společnosti: 54

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2017 - 2019):
předseda
doc. MUDr. Vokurka Martin, CSc.
Ústav patologické fyziologie 1. LF UK
U Nemocnice 5
128 53 Praha 2
tel: 224-965928
martin.vokurka@lf1.cuni.cz
 
místopředseda
doc. MUDr. Vožeh František, CSc.
Ústav patologické fyziologie LF UK
Lidická 1
301 66 Plzeň
tel: 377-593360
frantisek.vozeh@lfp.cuni.cz
 
vědecký sekretář
RNDr. Tvrzická Eva, CSc.
IV. interní klinika 1. LF UK
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 224-964299
eva.tvrzicka@lf1.cuni.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Hyánek Josef, DrSc.
OKB, Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
150 30 Praha 5
tel: 257-273229
josef.hyanek@homolka.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Rokyta Richard, DrSc.
Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK
Ke Karlovu 4
120 00 Praha 2
tel: 224-923827
richard.rokyta@lf3.cuni.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Kuba Miroslav, DrSc.
Ústav patologické fyziologie LF UK
Šimkova 870
500 38 Hradec Králové
tel: 495-816191
kuba@lfhk.cuni.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Vašků Anna, CSc.
Ústav patologické fyziologie LF MU
Kamenice 5
625 00 Brno 25
tel: 549-494302
avasku@med.muni.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

doc. MUDr. Cendelín Jan, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie LF UK
alej Svobody 76
323 00 Plzeň
tel: 377-593363
Jan.Cendelin@lfp.cuni.cz
 
člen RK
prof. MUDr. PhDr. Mačáková Jana, CSc.
Ústav patologické fyziologie LF OU
Syllabova 19
703 00 Ostrava 3
tel: 597-091718
macakova43@gmail.com
 
člen RK
Ing. Kazdová Ludmila, CSc.
IKEM
Vídeňská 800
140 00 Praha 4
tel: 236-051111
lukz@ikem.cz