Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká pediatrická společnost

Webová stránka: www.pediatrics.cz

Anglický název: Czech Pediatric Society

Latinský název: Societas Paediatrica Bohema 

Zkratka: ČPS

Časopis: Česko-slovenská pediatrie (ISSN 0069-2328, e-ISSN 1805-4501)

Vydavatel časopisu: NTO ČLS JEP, z.s.

Periodicita: 6x ročně

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů společnosti: 1727

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2021 - 2024):

Předseda
doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.
Pediatrická klinika FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
tel.: +420 224 432 2062
e-mail: jiri.bronsky@lfmotol.cuni.cz

Místopředseda
prim. MUDr. René Hrdlička
Dětské odd. nemocnice Kolín
Žižkova 146, 280 20 Kolín
tel.:+420 321 756 401, mob:+420 603 964 778,
e-mail: rene.hrdlicka@nemocnicekolin.cz

Vědecký sekretář
prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
Dětská klinika FN Olomouc
I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
tel: +420 588 441 111
e-mail: dagmar.pospisilova@fnol.cz

Pokladník
MUDr. Šárka Fingerhutová,
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
Praha 28
128 00
mobil: 736-224818
tel: 224-967770
sarka.fingerhutova@vfn.cz

Člen výboru
MUDr. Šárka Fingerhutová
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu
Ke Karlovu 2, 128 00 Praha 2
tel.:+420 224 967 770
e-mail: sarka.fingerhutova@vfn.cz

Člen výboru
prof. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D.
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu
Ke Karlovu 2, 128 00 Praha 2
tel.: +420 224 967 733
e-mail: tomas.honzik@vfn.cz

Člen výboru
MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.
Dětská klinika FN Brno
Černopolní 212/9, 662 63 Brno
tel.: +420 532 234 226
e-mail: jabandziev.petr@fnbrno.cz

Člen výboru
prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
Pediatrická klinika FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
tel.: +420 224 432 001, mob: 602 255 846
e-mail: jan.lebl@lfmotol.cuni.cz

Člen výboru
doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.
Pediatrická klinika FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
tel.: +420 224 432 094
e-mail: zdenek.sumnik@lfmotol.cuni.cz

Člen výboru
prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství
Ke Karlovu 2, 128 00 Praha 2
tel.: +420 224 967 733
e-mail: jzem@lf1.cuni.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise
MUDr. Mgr. Tomáš Kuhn
Dětské oddělení FN
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
tel.: +420 597 373 631
e-mail: tomas.kuhn@fno.cz

Člen revizní komise
doc. MUDr. Ondřej Souček, Ph.D.
Pediatrická klinika FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
tel: +420 224 432 000
e-mail: ondrej.soucek@lfmotol.cuni.cz

Člen revizní komise
doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.
Klinika dětí a dorostu FNKV
Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10
tel: 267 161 111
email: felix.votava@fnkv.cz

SEKCE

35001 - Sekce dětské nefrologie ČPS
35002 - Sekce dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy ČPS
35003 - Sekce dětské intenzivní péče ČPS
35004 - Sekce dětské revmatologie ČPS
35005 - Sekce očkování ČPS
35007 - Sekce dětské hematologie ČPS
35010 - Sekce dětské endokrinologie ČPS
35013 - Sekce dětské paliativní medicíny ČPS
35014 - Sekce mladých pediatrů ČPS