Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká pediatrická společnost

Webová stránka: www.pediatrics.cz

Anglický název: Czech Pediatric Society

Latinský název: Societas Paediatrica Bohema 

Zkratka: ČPS

Časopis: Česko-slovenská pediatrie (ISSN 0069-2328, e-ISSN 1805-4501)

Vydavatel časopisu: NTO ČLS JEP, z.s.

Periodicita: 6x ročně

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů společnosti: 1727

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2017 - 2019):
předseda
prof. MUDr. Zeman Jiří, DrSc.
KDDL
Ke Karlovu 2
128 08 Praha 2
tel: 224-967734
jzem@lf1.cuni.cz
 
místopředseda
prof. MUDr. Lebl Jan, CSc.
Pediatrická klinika FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-432001
jan.lebl@lfmotol.cuni.cz
 
vědecký sekretář
prim. MUDr. Škvor Jaroslav, CSc.
Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnicce
Pasteurova 9
401 13 Ústí nad Labem
tel: 475-682300
jaroslav.skvor@mnul.cz
 
pokladník
doc. MUDr. Skálová Sylva, Ph.D.
Dětská klinika FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-832840
sylva.skalova@fnhk.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Houštěk Stanislav
Dětské oddělení, Nemocnice
Slovanského bratrství 710
393 38 Pelhřimov
tel: 565-355501
shoustek@hospital-pe.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Hrdlička René
Dětské oddělení, Oblastní nemocnice a.s.
Žižkova 146
280 20 Kolín
tel: 321-756401
rene.hrdlicka@nemocnicekolin.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Svitálková Lucie
Dětské oddělení, Krajská nemocnice T. Bati a.s.
Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín
tel: 577-552011
svitalkova@bnzlin.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Bronský Jiří, Ph.D.
Pediatrická klinika FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-432052
jiri.bronsky@gmail.com
 
člen výboru
doc. MUDr. Šumník Zdeněk, Ph.D.
Pediatrická klinika FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-432254
zdenek.sumnik@lfmotol.cuni.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Mgr. Kuhn Tomáš
Klinika dětského lékařství FN
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
tel: 597-373631
tomas.kuhn@fno.cz
 
člen RK
doc. MUDr. Hoza Jozef, CSc.
KDDL
Ke Karlovu 2
128 00 Praha 28
tel: 224-967811
jhoza@lf1.cuni.cz
 
člen RK
MUDr. Ing. Votava Tomáš, Ph.D.
Dětská klinika FN
alej Svobody 80
304 60 Plzeň
tel: 377-104337

votavat@gmail.com

Seznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy OS:

35001    SEKCE 35 - nefrologická
  prof. MUDr. Seeman Tomáš, CSc.
  Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM
  V Úvalu 84
  150 06 Praha 5 - Motol
  224-432001
  tomas.seeman@lfmotol.cuni.cz
35002    SEKCE 35 - gastroenterologie a výživa
  doc. MUDr. Bronský Jiří, Ph.D.
  Pediatrická klinika FNM
  V Úvalu 84
  150 06 Praha 5 - Motol
  224-432052
  jiri.bronsky@gmail.com
35003    SEKCE 35 - intenzivní (neodkladná) péče
  prim. MUDr. Vobruba Václav
  Klinika dětí a dorostu VFN
  Ke Karlovu 2
  121 09 Praha 2
  224-911453
  vaclav.vobruba@vfn.cz
35004    SEKCE 35 - revmatologie
  prof. MUDr. Doležalová Pavla, CSc.
  Oddělení revmatologie, Klinika dětí a dorostu
  Ke Karlovu 2
  121 08 Praha 2
  224-967798
  Pavla.Dolezalova@lf1.cuni.cz
35005    SEKCE 35 - očkování
  prof. MUDr. Janda Jan, CSc.
  Dětská klinika - FNM
  V Úvalu 84
  150 06 Praha 5 - Motol
  224-432004
  jan.janda@lfmotol.cuni.cz
35006    SEKCE 35 - kardiologie
  prof. MUDr. Chaloupecký Václav, CSc.
  Dětské kardiocentrum, FNM
  V Úvalu 84
  150 06 Praha 5 - Motol
  224-432922
  v.chaloupecky@fnmotol.cz
35007    SEKCE 35 - hematologie
  prof. MUDr. Starý Jan, DrSc.
  Klinika dětské hematologie a onkologie FNM
  V Úvalu 84
  150 06 Praha 5 - Motol
  224-436400,6401
  jan.stary@lfmotol.cuni.cz
35008    SEKCE 35 - léková politika
  doc. MUDr. Hoza Jozef, CSc.
  KDDL
  Ke Karlovu 2
  128 00 Praha 28
  224-967811
  jhoza@lf1.cuni.cz
35009    SEKCE 35 - alergologie a pneumologie
  prof. MUDr. Pohunek Petr, CSc. FCCP
  Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM
  V Úvalu 84
  150 06 Praha 5 - Motol
  224-432018
  petr.pohunek@lfmotol.cuni.cz
35010    SEKCE 35 - endokrinologie
  prof. MUDr. Lebl Jan, CSc.
  Pediatrická klinika FNM
  V Úvalu 84
  150 06 Praha 5 - Motol
  224-432001
  jan.lebl@lfmotol.cuni.cz
35011    SEKCE 35 - prevence úrazu
  doc. MUDr. Grivna Michal, CSc.
  UAE University
  PO Box 17666,Al-Ain
  971/371-37653
  michalgrivna@hotmail.com
35012    SEKCE 35 - prevence aterosklerózy
  prof. MUDr. Stožický František, DrSc.
  Dětská klinika FN
  alej Svobody 80
  304 60 Plzeň - Lochotín
  377-104330
  stozicky@fnplzen.cz