Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká pediatricko-chirurgická společnost

Webová stránka: www.detskachirurgie.cz

Anglický název: Czech Association of Pediatric Surgeons

Latinský název: Societas Paediatrico-chirurgica Bohema

Zkratka: ČPCHS

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů společnosti: 116

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (2020 - 2023):

předseda
prof. MUDr. Rygl Michal, Ph.D.
Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-432463
michal.rygl@fnmotol.cz

místopředseda
prof. MUDr. Plánka Ladislav, Ph.D.
Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN
Jihlavská 20
625 00 Brno 25
tel: 532-234360
Planka.Ladislav@fnbrno.cz

vědecký sekretář
doc. MUDr. Tomáš Pešl, Ph.D.
Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK, Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 - Krč
mobil: 603-587552
tomas.pesl@ftn.cz

pokladník
MUDr. Radek Štichhauer
FN HK- odd. dětské chirurgie a traumatologie
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
mobil: 777-144224
radek.stichauer@fnhk.cz

člen výboru
prof. MUDr. Škába Richard, DrSc.
Klinika dětské chirurgie FNM
V Úvalu 84
150 18 Praha 5 - Motol
tel: 224-432404
richard.skaba@lfmotol.cuni.cz

člen výboru
prof. MUDr. Šnajdauf Jiří, DrSc.
Klinika dětské chirurgie FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-432400
jiri.snajdauf@lfmotol.cuni.cz

člen výboru
MUDr. Martin Konečný,
Dětská chirurgie, Dětské úrazové centrum, Masarykova nemocnice a.s.
Sociální péče 3316/12A
400 11 Ústí nad Labem 11
mobil: 724-514641
koncus@protonmail.com

člen výboru

MUDr. Lucie Poš, Ph.D.
FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
mobil: 607-837609
pos.luci@gmail.com

člen výboru

MUDr. Radek Hanák
Nemocnice
B. Němcové 54
370 00 České Budějovice


člen výboru
prim. MUDr. Tomáš Malý, Ph.D.
I. chirurgická klinika FN
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
mobil: 777-792633
tomas.maly@fnol.cz

člen výboru
prof. MUDr. Petr Havránek, CSc.
Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK, Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
140 59Praha 4 - Krč
mobil: 603-422753
petr.havranek@ftn.cz

Revizní komise:

Předseda RK

MUDr. Jana Bierhanzlová
FN Plzeň, Chirurgická klinika
alej Svobody 80
304 60 Plzeň
mobil: 737-502505
Bierhanzlova@fnplzen.cz

člen RK
MUDr. Zbyněk Horák,
Oddělení dětské chirurgie, Nemocnice Pardubického kraje a.s.
Kyjevská 44
532 03ardubice
mobil: 601-379881
zbynek.horak@nempk.cz

člen RK
prim. MUDr. Karel Harvánek
Odd. dětské chirurgie a traumatologie, Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
180 81 Praha 8
mobil: 603-763869
harvanek.karelmudr@post.cz

 

 Seznam sekcí a kontaktů na předsedy sekcí:

69001    SEKCE 69 - traumatologická
  prof. MUDr. Havránek Petr, CSc.
  Klinika dětské chirurgie a traumatologie TN
  Vídeňská 800
  140 59 Praha 4 - Krč
  261-083770
  petr.havranek@ftn.cz
69002    SEKCE 69 - urologická
69003    SEKCE 69 - miniinvazivní
69004    SEKCE 69 - intenzivní péče
  MUDr. Prchlík Martin
  Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a TN
  Vídeňská 800
  140 59 Praha 4 - Krč
  261-083360
  martin.prchlik@ftn.cz