Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká pediatricko-chirurgická společnost

Webová stránka: www.detskachirurgie.cz

Anglický název: Czech Association of Pediatric Surgeons

Latinský název: Societas Paediatrico-chirurgica Bohema

Zkratka: ČPCHS

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů společnosti: 116

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (2015 - 2019):

předseda
prof. MUDr. Rygl Michal, Ph.D.
Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-432463
michal.rygl@fnmotol.cz

místopředseda
prof. MUDr. Plánka Ladislav, Ph.D.
Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN
Jihlavská 20
62500 Brno 25
tel: 532-234360
lplanka@seznam.cz;lplanka@fnbrno.cz

vědecký sekretář
MUDr. Prchlík Martin
Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a TN
Vídeňská 800
14059 Praha 4 - Krč
tel: 261-083360
martin.prchlik@ftn.cz

pokladník
MUDr. Preis Jindřich, Ph.D.
Oddělení dětské chiurgie a traumatologie FN
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: 495-833432
preis@fnhk.cz

člen výboru
prof. MUDr. Škába Richard, DrSc.
Klinika dětské chirurgie FNM
V Úvalu 84
15018 Praha 5 - Motol
tel: 224-432404
richard.skaba@lfmotol.cuni.cz

člen výboru
prof. MUDr. Šnajdauf Jiří, DrSc.
Klinika dětské chirurgie FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-432400
jiri.snajdauf@lfmotol.cuni.cz

člen výboru
prof. MUDr. Havránek Petr, CSc.
Klinika dětské chirurgie a traumatologie TN
Vídeňská 800
14059 Praha 4 - Krč
tel: 261-083770
petr.havranek@ftn.cz

člen výboru
prim. MUDr. Koudelka Jaroslav, CSc.
Oddělení dětské chirurgie a traumatologie FN
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: 495-833208
koudelka@fnhk.cz

člen výboru
prim. MUDr. Malý Tomáš, Ph.D.
I. chirurgická klinika FN
I. P. Pavlova 6
77520 Olomouc
tel: 588-442714
tomas.maly@fnol.cz, tomas.maly@post.cz

Revizní komise:

předseda RK
prim. MUDr. Harvánek Karel
Odd. dětské chirurgie a traumatologie, Nemocnice na Bulovce
Budínova 2
18081 Praha 8
tel: 266-082219
harvanek.karelmudr@post.cz

člen RK
MUDr. Horák Zbyněk
Oddělení dětské chirurgie, Nemocnice Pardubického kraje a.s.
Kyjevská 44
53203 Pardubice
tel: 466-012701
zbynek.horak@nempk.cz

člen RK
MUDr. Machart Milan
Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a TN
Vídeňská 800
14059 Praha 4 - Krč
tel: 261-083369
milan.machart@ftn.cz

 

 Seznam sekcí a kontaktů na předsedy sekcí:

69001    SEKCE 69 - traumatologická
  prof. MUDr. Havránek Petr, CSc.
  Klinika dětské chirurgie a traumatologie TN
  Vídeňská 800
  14059 Praha 4 - Krč
  261-083770
  petr.havranek@ftn.cz
69002    SEKCE 69 - urologická
69003    SEKCE 69 - miniinvazivní
69004    SEKCE 69 - intenzivní péče
  MUDr. Prchlík Martin
  Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a TN
  Vídeňská 800
  14059 Praha 4 - Krč
  261-083360
  martin.prchlik@ftn.cz