Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost plastické chirurgie

Webová stránka: www.chirurgie-plasticka.cz

Anglický název: Czech Society of Plastic Surgery

Latinský název: Societas Bohema Chirurgiae Plasticae Colendae

Zkratka: ČSPCH

Časopis: Acta chirurgiae plasticae (ISSN 0001-5423, e-ISSN 1805-4404)

Vydavatel: NTO ČLS JEP, z.s.

Periodicita: 2x ročně

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů společnosti: 146

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (Volební období 2019-2023):

předseda

prof., MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.
Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
Praha 10
100 34
mobil: 603-303239
andrej.sukop@gmail.com

místopředseda

prim., MUDr. Bohumil Zálešák, Ph.D.
Oddělení plastické a estetické chirurgie, FN
I.P.Pavlova 6
Olomouc
775 20
mobil: 603-162817
bzalesak@gmail.com

vědecký sekretář

prim., doc., MUDr. Aleš Nejedlý,
Klinika plastické chirurgie, FNKV
Šrobárova 50
Praha 10
100 34
mobil: 602-254556
a.nejedly@volny.cz

pokladník

MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
Klinika plastické a estetické chirurgie FNUSA
Berkova 34
Brno 12
612 00
mobil: 608-419235
zdenek.dvorak@fnusa.cz

člen výboru

doc., MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.
Klinika plastické chirurgie a 1. LFUK
Budínova 2
Praha 414
148 00
mobil: 603-564565
mestak@gmail.com

člen výboru

MUDr. Aleš Fibír, Ph.D.
Oddělení plastické a estetické chirurgie a léčby popálenin, FN
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
mobil: 603-869203
fibir@seznam.cz

člen výboru

prim., MUDr. Martin Molitor, Ph.D.
Klinika plastické chirurgie, FN Na Bulovce
Budínova 2
Praha 8
180 81
mobil: 721-277582
martinmolitor1@gmail.com

člen výboru

prim., MUDr. Alena Schmorancová,
Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie
Dr. Farského 267
Vysoké nad Jizerou
512 11
mobil: 721-308039
alena.schmorancova@seznam.cz

člen výboru

prim., MUDr. Vladimír Mařík,
Oddělení plastické chirurgie, Nemocnice a.s.
B. Němcové 54
České Budějovice
370 01
mobil: 606-823837
marik@vmarik.eu

předseda RK

prof., MUDr. Jiří Veselý, CSc.
Klinika plastické a estetické chirurgie, FNUSA
Berkova 34
Brno 12
612 00
mobil: 602-834815
jiri.vesely@fnusa.cz

člen RK

MUDr. Pavel Kurial,
Oddělení plastické chirurgie, Nemocnice
B.Němcové 54
České Budějovice 1
370 01
mobil: 723-021615
info@kurial.cz

člen RK

MUDr. Václav Poláček, CSc.
Klinika plastické chirurgie
Budínova 2
Praha 8
180 00
mobil: 603-586240
Dr.vpolacek@centrum.cz

Seznam sekcí:

51 - ipras,espras,ebopras