Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost plastické chirurgie

Webová stránka: www.chirurgie-plasticka.cz

Anglický název: Czech Society of Plastic Surgery

Latinský název: Societas Bohema Chirurgiae Plasticae Colendae

Zkratka: ČSPCH

Časopis: Acta chirurgiae plasticae (ISSN 0001-5423, e-ISSN 1805-4404)

Vydavatel: NTO ČLS JEP, z.s.

Periodicita: 2x ročně

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů společnosti: 146

 

 Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2015 - 2019):
předseda
doc. MUDr. Dražan Luboš, Ph.D.
Klinika plastické a estetické chirurgie
Berkova 34
61200 Brno 12
tel: 543-185668
ldrazan@volny.cz
 
místopředseda
prim. MUDr. Zálešák Bohumil, Ph.D.
Oddělení plastické a estetické chirurgie FN
I. P. Pavlova 6
77520 Olomouc
tel: 588-443147
bzalesak@gmail.com; zalesakb@fnol.cz
 
vědecký sekretář
doc. MUDr. Nejedlý Aleš
Klinika plastické chirurgie FNKV
Šrobárova 50
10034 Praha 10
tel: 267-163030
a.nejedly@volny.cz
 
pokladník
MUDr. Raška Daneš
Privátní plastická a kosmetická chirurgie
Lesní 511
73961 Třinec 1
tel: 558-322821
rdanes@seznam.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Měšťák Jan, CSc.
Klinika plastické chirurgie, Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
18081 Praha 8
tel: 266-083227
jan.mestak@bulovka.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Bursa Vlastimil
Oddělení plastické chirurgie FN
alej Svobody 80
30460 Plzeň
tel: 377-103659
BURSA@fnplzen.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Veselý Jiří, CSc.
Klinika plastické a estetické chirurgie FNUSA
Berkova 34
61200 Brno 12
tel: 543-582123
jiri.vesely@fnusa.cz; jvesely@med.muni.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Mařík Vladimír
Oddělení plastické chirurgie, Nemocnice
B. Němcové 54
37001 České Budějovice
tel: 387-878841
marik.vl@quick.cz
 
člen výboru
MUDr. Fibír Aleš, Ph.D.
Oddělení plastické a estetické chirurgie a léčby popálenin FN
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: 495-833692
ales.fibir@fnhk.cz; fibirseznam.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

doc. MUDr. Sukop Andrej, Ph.D.
Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034 Praha 10
tel: 267-163030
andrej.sukop@gmail.com
 
člen RK
prim. MUDr. Schmoranzová Alena
Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie
Dr. Farského 267
51211 Vysoké nad Jizerou
tel: 481-593918
alena.schmoranzova@ruka-kosmetika.cz
 
člen RK
prim. MUDr. Molitor Martin, Ph.D.
Klinika plastické chirurgie, Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
18081 Praha 8
tel: 266-083210
martin.molitor@bulovka.cz