Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost plastické chirurgie

Webová stránka: www.chirurgie-plasticka.cz

Anglický název: Czech Society of Plastic Surgery

Latinský název: Societas Bohema Chirurgiae Plasticae Colendae

Zkratka: ČSPCH

Časopis: Acta chirurgiae plasticae (ISSN 0001-5423, e-ISSN 1805-4404)

Vydavatel: NTO ČLS JEP, z.s.

Periodicita: 2x ročně

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů společnosti: 146

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (Volební období 2019-2023):

předseda

prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.
Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel: 267-163030, mobil: 603 303 239
andrej.sukop@fnkv.cz

místopředseda

prim. MUDr. Bohumil Zálešák, Ph.D.
Oddělení plastické a estetické chirurgie FN
I. P. Pavlova 6
779 00 Olomouc
tel: +420 588 443 147
bzalesak@gmail.com

vědecký sekretář

prim. doc. MUDr. Aleš Nejedlý
Klinika plastické chirurgie FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel: +420 267 163 030
a.nejedly@volny.cz

pokladník

MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
Klinika plastické a estetické chirurgie FNUSA
Berkova 34
612 00 Brno 12
tel: 543-185611, 543-185663, mobil: 608 419 235
zdenek.dvorak@fnusa.cz

člen výboru

doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.
Klinika plastické chirurgie 1. LF UK, Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
180 81 Praha 8
mobil: 603 564 565
mestak@gmail.com

člen výboru

MUDr. Aleš Fibír, Ph.D.
Oddělení plastické a estetické chirurgie a léčby popálenin Chirurgické kliniky FN a LF UK
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
mobil: 603 869 203
fibir@seznam.cz

člen výboru

prim. MUDr. Martin Molitor, Ph.D.
Klinika plastické chirurgie 1. LF UK, Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
180 81 Praha 8
mobil: 721 277 582
martinmolitor1@gmail.com

člen výboru

prim., MUDr. Alena Schmorancová,
Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie
dr. K. Farského 267
512 11 Vysoké nad Jizerou
mobil: 721 308 039
alena.schmorancova@seznam.cz

člen výboru

prim. MUDr. Vladimír Mařík
Oddělení plastické chirurgie, Nemocnice a.s.
Boženy Němcové 54
370 01 České Budějovice
mobil: 606 823 837
marik@vmarik.eu

předseda RK

prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc.
Klinika plastické a estetické chirurgie FNUSA
Berkova 34
612 00 Brno 12
tel: 543-185611, 543-185663, mobil: 602 834 815
jiri.vesely@fnusa.cz

člen RK

MUDr. Pavel Kurial
Oddělení plastické chirurgie, Nemocnice
Boženy Němcové 54
370 01 České Budějovice 1
mobil: 723 021 615
info@kurial.cz

člen RK

MUDr. Václav Poláček, CSc.
Klinika plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
180 81 Praha 8
tel: 266-083204, mobil: 603 586 240
Dr.vpolacek@centrum.cz

Seznam sekcí:

51 - ipras,espras,ebopras