Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká pneumologická a ftizeologická společnost

Webová stránka: www.pneumologie.cz

Anglický název: Czech Pneumological and Phtisiological Society

Latinský název: Societas Pneumologica et Phthisiologica Bohema

Zkratka: ČPFS

Časopis: Studia Pneumologica at Phtiseologica (ISSN 1213-810X)

Vydavatel: Trios, s.r.o.

Periodicita: 6x ročně

Počet členů: 724

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 Doporučené postupy: http://www.pneumologie.cz/guidelines/

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2018-2021)

předseda

prof. MUDr. Vašáková Martina, Ph.D.

Pneumologická klinika 1. LF UK a TN 

Vídeňská 800 

14059 Praha 4 - Krč 

tel: 261-082372 

martina.vasakova@ftn.cz

 

místopředseda

prof. MUDr. Kolek Vítězslav, DrSc.

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN 

I. P. Pavlova 6

77520 Olomouc 

tel: 585-853560 

vitezslav.kolek@fnol.cz

 

místopředseda

prim. MUDr. Čierná Peterová Ivana

Plicní ambulance 

Na Kopečku 199 

25001 Brandýs nad Labem 

tel: 326-906747 

trnbrnl@gmail.com

 

vědecký sekretář

as. MUDr. Koblížek Vladimír, Ph.D.

Plicní klinika FN a LF UK

Sokolská 581

50005 Hradec Králové

tel: 495-834771

 

pokladník

prof. MUDr. Skřičková Jana, CSc.

Klinika nemocí plicních a TBC FN 

Jihlavská 20 

62500 Brno 25 

tel: 532-232504 

skrickova.jana@fnbrno.cz

 

člen výboru

prim. MUDr. Kos Stanislav, CSc.

St.Kos@seznam.cz

 

člen výboru

prof. MUDr. Marel Miloslav, CSc.

Pneumologická klinika 2. LF UK a FNM 

V Úvalu 84 

15006 Praha 5 - Motol 

tel: 224-436600 

miloslav.marel@fnmotol.cz

 

člen výboru

prim. MUDr. Bártů Václava

Plicní ambulance - Medicon a.s. 

Antala Staška 1670/80 

14000 Praha 4 

tel: 261-082373 

vaclava.bartu@mediconas.cz

 

člen výboru

doc. MUDr. Teřl Milan, Ph.D.

Klinika TRN FN a LF UK 

tř. E. Beneše 13 

30460 Plzeň 

tel: 377-402716 

terl@fnplzen.cz

 

člen výboru

MUDr. Turčáni Pavel

Klinika nemocí plicních a TBC FN 

Jihlavská 20 

62500 Brno 25 

turcani@seznam.cz

 

člen výboru

MUDr. Fila Libor, Ph.D.

Pneumologická klinika FNM 

V Úvalu 84 

15006 Praha 5 

tel: 224-436601 

libor_fila@seznam.cz

 

člen výboru

MUDr. Sedlák Vratislav

Plicní klinika FN 

Sokolská 581 

50005 Hradec Králové 

tel: 495-834771 

sedlavra@fnhk.cz

 

člen výboru

MUDr. Jakubec Petr

Klinika plicních nemocí a TBC FN 

I. P. Pavlova 6 

77200 Olomouc 2 

tel: 585-854660 

jakubecp@fnol.cz

 

Přdeseda RK

MUDr. Zdeněk Skácel

Pneumo-host s.r.o.

Seydlerova 2451/8

158 00 Praha 5

tel: 235-524626

pneumo-host@seznam.cz

 

člen RK

MUDr. Jandourková Olga

Nosačická 1360/3 

27401 Slaný 1 

OlgaJandourkova@seznam.cz

 

člen RK

prim. MUDr. Losse Stanislav

Klinika plicních nemocí a TBC FN 

I. P. Pavlova 6 

77520 Olomouc 

tel: 588-443557,588445909 

stanislav.losse@fnol.cz

 

3601    SEKCE 36 - patofyziologie a dýchání
  as. MUDr. Chlumský Jan, Ph.D.
  Pneumologická klinika 1. LF UK a TN
  Vídeňská 800
  14059 Praha 4 - Krč
  261-083417
  jan.chlumsky@ftn.cz
3602    SEKCE 36 - pro tuberkulózu
  prof. MUDr. Homolka Jiří, DrSc.
  I. klinika TBC a respiračních nemocí VFN
  Karlovo nám. 32
  12111 Praha 2
  224-941500
  jhomolka@cesnet.cz
3603    SEKCE 36 - bronchologická
  prof. MUDr. Marel Miloslav, CSc.
  Pneumologická klinika 2. LF UK a FNM
  V Úvalu 84
  15006 Praha 5 - Motol
  224-436600
  miloslav.marel@fnmotol.cz
3604    SEKCE 36 - pneumoonkologická
  prof. MUDr. Pešek Miloš, CSc.
  Klinika pneumologie a ftizeologie FN
  E. Beneše 13
  30599 Plzeň
  477-402238
  pesek@fnplzen.cz
   
3607    SEKCE 36 - spánkové medicíny
  as. MUDr. Trefný Martin
  Pneumologická klinika 2. LF UK a FNM
  V Úvalu 84
  15006 Praha 5 - Motol
  224-436685
  martin.trefny@fnmotol.cz
3608    SEKCE 36 - pneumologické cytodiagnostiky
  prim. MUDr. Šnorek Václav
  Oddělení plicní a TBC, Nemocnice
  B. Němcové 54
  37001 České Budějovice 1
  387-876123
  snorekv@gmail.com
     
3610    SEKCE 36 - pro cystickou fibrózu dospělých
  MUDr. Fila Libor, Ph.D.
  Pneumologická klinika FNM
  V Úvalu 84
  15006 Praha 5
  224-436601
  libor.fila@fnmotol.cz
3611    SEKCE 36 - pro intenzivní pneumologii
  MUDr. Jakubec Petr
  Klinika plicních nemocí a TBC FN
  I. P. Pavlova 6
  77200 Olomouc 2
  585-854660
  jakubecp@fnol.cz
3612    SEKCE 36 - pro intersticiální plicní procesy
  doc. MUDr. Vašáková Martina, Ph.D.
  Pneumologická klinika 1. LF UK a TN
  Vídeňská 800
  14059 Praha 4 - Krč
  261-082372
  martina.vasakova@ftn.cz
3613    SEKCE 36 - nemocí s bronchiální obstrukcí
  as. MUDr. Koblížek Vladimír, Ph.D.
  Plicní klinika FN a LF UK
  Sokolská 581
  50005 Hradec Králové
  495-834771
  vladimir.koblizek@fnhk.cz
3614    SEKCE 36 - pro transplantace plic
  MUDr. Fila Libor, Ph.D.
  Pneumologická klinika FNM
  V Úvalu 84
  15006 Praha 5
  224-436601
  libor.fila@fnmotol.cz
3615    SEKCE 36 - ambulantních pneumologů
  prim. MUDr. Čierná Peterová Ivana
  Plicní ambulance
  Na Kopečku 199
  25001 Brandýs nad Labem
  326-906747
  trnbrnl@gmail.com
3616    SEKCE 36 - mladých pneumologů
  MUDr. Sova Milan
  Klinika plicních nemocí a TBC LF a FN
  I. P. Pavlova 6
  77900 Olomouc 9
  588-445326
  milan.sova@email.cz