Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká pneumologická a ftizeologická společnost

Webová stránka: www.pneumologie.cz

Anglický název: Czech Pneumological and Phthisiological Society

Latinský název: Societas Pneumologica et Phthisiologica Bohema

Zkratka: ČPFS

Časopis: Studia Pneumologica at Phtiseologica (ISSN 1213-810X)

Vydavatel: Trios, s.r.o.

Periodicita: 6x ročně

Počet členů: 724

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 Doporučené postupy: http://www.pneumologie.cz/guidelines/

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2021-2024)

předseda

prof. MUDr. Vašáková Martina, Ph.D.

Pneumologická klinika 1. LF UK a TN 

Vídeňská 800 

140 59 Praha 4 - Krč 

tel: 261-082372 

martina.vasakova@ftn.cz

 

místopředseda

prof. MUDr. Marel Miloslav, CSc

Pneumologická klinika, FN Motol

V Úvalu 84, 150 00 Praha 5

tel.: 224 436 659

email: miloslav.marel@fnmotol.cz

vědecký sekretář

doc. MUDr. Koblížek Vladimír, Ph.D.

Plicní klinika FN a LF UK

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové

tel: 495-834771

koblizek@fnhk.cz

 

pokladník

prof. MUDr. Skřičková Jana, CSc.

Klinika nemocí plicních a TBC FN 

Jihlavská 20 

625 00 Brno 25 

tel: 602 726 490

skrickova.jana@fnbrno.cz

 

člen výboru

prim. MUDr. Kos Stanislav, CSc.

St.Kos@seznam.cz

 

člen výboru

prof. MUDr. Marel Miloslav, CSc.

Pneumologická klinika 2. LF UK a FNM 

V Úvalu 84 

150 06 Praha 5 - Motol 

tel: 224-436600 

miloslav.marel@fnmotol.cz

 

člen výboru

doc. MUDr. Bártů Václava, Ph.D.

Plicní ambulance - Medicon a.s. 

Antala Staška 1670/80 

140 00 Praha 4 

tel: 261-082373 

vaclava.bartu@mediconas.cz

 

člen výboru

doc. MUDr. Teřl Milan, Ph.D.

Klinika TRN FN a LF UK 

tř. E. Beneše 13 

304 60 Plzeň 

tel: 377-402716 

terl@fnplzen.cz

 

člen výboru

MUDr. Turčáni Pavel

Klinika nemocí plicních a TBC FN 

Jihlavská 20 

625 00 Brno 25 

turcani@seznam.cz

 

člen výboru

doc. MUDr. Fila Libor, Ph.D.

Pneumologická klinika FN Motol 

V Úvalu 84 

150 06 Praha 5 

tel: 224-436601 

libor_fila@seznam.cz

 

člen výboru

MUDr. Sedlák Vratislav

Plicní klinika FN 

Sokolská 581 

500 05 Hradec Králové 

tel: 495-834771 

sedlavra@fnhk.cz

 

člen výboru

MUDr. Jakubec Petr

Klinika plicních nemocí a TBC FN 

I. P. Pavlova 6 

772 00 Olomouc 2 

tel: 585-854660 

jakubecp@fnol.cz

 

Přdeseda RK

MUDr. Zdeněk Skácel

Pneumo-host s.r.o.

Seydlerova 2451/8

158 00 Praha 5

tel: 235-524626

pneumo-host@seznam.cz

 

člen RK

MUDr. Jandourková Olga

Nosačická 1360/3 

274 01 Slaný 1 

OlgaJandourkova@seznam.cz

 

člen RK

prim. MUDr. Losse Stanislav

Klinika plicních nemocí a TBC FN 

I. P. Pavlova 6 

775 20 Olomouc 

tel: 588-443557, 588445909 

stanislav.losse@fnol.cz

 

3601    SEKCE 36 - patofyziologie a dýchání
  MUDr. Jana Kociánová
  Odd. plicní a funkční diagnostiky ,EUC 
  Opavská 962/39 708 00 Ostrava-Poruba, 
  tel.: 597 437 600
  satinskajana@seznam.cz
   
3602    SEKCE 36 - pro tuberkulózu
  prof. MUDr. Homolka Jiří, DrSc.
  I. klinika TBC a respiračních nemocí VFN
  Karlovo nám. 32
  121 11 Praha 2
  tel: 224 966 303, 224 941 500
  jiri.homolka@vfn.cz
3603    SEKCE 36 - bronchologická
  prim. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.
  TRN klinika 1. LF UK a VFN
  U Nemocnice 2 12800 Praha 2
  Tel.: 224 969 21
  jiri.votruba@vfn.cz
   
3604    SEKCE 36 - pneumoonkologická
  prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
  Klinika nemocí plicních a tuberkulozy
  FN Brno a LF MU
  Jihlavská 20 625 00 Brno
  tel.: 532 231 967
  skrickova.jana@fnbrno.cz
   
3607    SEKCE 36 - spánkové medicíny
  MUDr. Milan Sova, Ph.D.
  Klinika plicních nemocí a tuberkulóz
  Fakultní nemocnice Olomouc
  tel.: 588 445 326
  milan.sova@fnol.cz
   
3608    SEKCE 36 - pneumologické cytodiagnostiky
  MUDr. Lošťáková Vladimíra, Ph.D.
  Klinika plicních nemocí a tbc FN Olomouc
  I. P.Pavlova 6
  772 00 Olomouc 2
  Tel.: 585 854 732
  vladimira.lostakova@fnol.cz
     
3610    SEKCE 36 - pro cystickou fibrózu dospělých
  MUDr. Fila Libor, Ph.D.
  Pneumologická klinika FN Motol
  V Úvalu 84
  150 06 Praha 5
  tel: 224-436601
  libor.fila@fnmotol.cz
3611    SEKCE 36 - pro intenzivní pneumologii
  MUDr. Jakubec Petr
  Klinika plicních nemocí a TBC FN
  I. P. Pavlova 6
  772 00 Olomouc 2
  tel: 585-854660
  jakubecp@fnol.cz
3612    SEKCE 36 - pro intersticiální plicní procesy
  MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.
  Pneumologická klinika 1.LF UK a FTN
  Vídeňská 800
  140 00 Praha 4-Krč
  martina.sterclova@ftn.cz
   
3613    SEKCE 36 - nemocí s bronchiální obstrukcí
  as. MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D.
  Klinika plicních nemocí a TBC FN
  I. P. Pavlova 6 779 00 Olomouc 9
  Tel.:588 444 658
  jaromir.zatloukal@fnol.cz
   
3614    SEKCE 36 - pro transplantace plic
  prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková
  Pneumologická klinika 2. LF UK a FNM
  V Úvalu 84,150 06 Praha 6
  Tel.:224 436 601
  lucie.valentova-bartakova@fnmotol.cz
   
3615    SEKCE 36 - ambulantních pneumologů
  prim. MUDr. Čierná Peterová Ivana
  Plicní ambulance
  Na Kopečku 199
  250 01 Brandýs nad Labem
  tel: 326-906747
  trnbrnl@gmail.com
3616    SEKCE 36 - mladých pneumologů PNEUMO35 
  MUDr. Milan Sova, Ph.D.
  Klinika plicních nemocí a TBC FN
  I.P. Pavlova 6
  779 00 Olomouc 9
  tel.: 588 445 326
  milan.sova@email.cz
  Thomayerova nemocnice
  tel.: 261 083 384
  marie.drosslerova@ftn.cz