Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká chirurgická společnost

Webová stránka: www.chirurgie.cz

Anglický název: Czech Surgical Society

Latinský název: Societas Chirurgica Bohema 

Zkratka: ČCHS

Časopis: Rozhledy v chirurgii (ISSN 0035-9351, e-ISSN 1805-4579)

Vydavatel časopisu: Chirurgie servis o.s.

Periodicita: 12x ročně

Počet členů společnosti: 1507

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005) Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2016 - 2020):
předseda
prof. MUDr. Kala Zdeněk, CSc.
Chirurgická klinika FN
Jihlavská 20
625 00 Brno 25
tel: 532-233105
Kala.Zdenek@fnbrno.cz
 
1. místopředseda
prof. MUDr. Třeška Vladislav, DrSc.
Chirurgická klinika FN
alej Svobody 80
304 60 Plzeň
tel: 377-104270
treska@fnplzen.cz
 
2. místopředseda
prof. MUDr. Lischke Robert, Ph.D.
III. chirurgická klinika 1. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-438000
robert.lischke@fnmotol.cz
 
vědecký sekretář
doc. MUDr. Šimša Jaromír, Ph.D.
Chirurgická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 - Krč
tel: 261-082632
jaromir.simsa@ftn.cz
 
pokladník
doc. MUDr. Gatěk Jiří, Ph.D.
Chirurgické oddělení, Nemocnice Atlas, a.s.
třída Tomáše Bati 5135
760 01 Zlín
tel: 571-857310
gatekj@nemocniceatlas.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Oliverius Martin, Ph.D. FEBS
Klinika transplantační chirurgie IKEM
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4 - Krč
tel: 261-363156
martin.oliverius@ikem.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Pafko Pavel, DrSc.
III. chirurgická klinika 1. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-438000
pavel.pafko@lfmotol.cuni.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Neoral Čestmír, CSc.
I. chirurgická klinika FN a LF UP
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
tel: 588-442742
neoralc@fnol.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Čapov Ivan, CSc.
I. chirurgická klinika FNuSA
Pekařská 53
656 91 Brno
tel: 543-182327
capov@fnusa.cz
 
člen výboru
MUDr. Ninger Vladimír
Chirurgické oddělení, Nemocnice
Václavská 570
537 27 Chrudim
tel: 469-653410
ninger@hospital.chrudim.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Gürlich Robert, DrSc.
Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel: 267-162419
gurlich@fnkv.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Šiller Jiří, Ph.D.
Chirurgická klinika, Pardubická nemocnice
Kyjevská 44
532 03 Pardubice
tel: 466-012999
jiri.siller@nemocnice-pardubice.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Krška Zdeněk, CSc.
I. chirurgická klinika VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 224-962200
krskaz@vfn.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Žaloudík Jan, CSc.
Regionální senátní kancelář
Palackého náměstí 634
665 01 Rosice u Brna
tel: 546-211628
jan.zaloudik@gmail.com
 
 

Revizní komise:

předseda RK

doc. MUDr. Havlíček Karel, CSc.
Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice
Kyjevská 44
532 03 Pardubice
tel: 466-012104
karel.havlicek@nempk.cz
 
člen RK
prof. MUDr. Antoš František, CSc.
Chirurgická klinika, Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
180 81 Praha 8
tel: 266-082176
frantisek.antos@bulovka.cz
 
člen RK
prof. MUDr. Wechsler Jan, CSc.
Pekařská 53
656 91 Brno
tel: 543-182327
jan.weschler@fnusa.cz
 Seznam sekcí a kontaktů předsedů OS:

1901    SEKCE 19 - hrudní chirurgie
  prof. MUDr. Lischke Robert, Ph.D.
1902    SEKCE 19 - koloproktologická
  MUDr. Őrhalmi Július
1903    SEKCE 19 - endoskopické a miniinvazivní chirurgie
  MUDr. Martínek Lubomír, Ph.D.
  Chirurgická klinika 2. LF UK a FNM
  V Úvalu 84
  150 06 Praha 5 - Motol
  224-434129
  lubomir.martinek@fnmotol.cz
1904    SEKCE 19 - intenzivní péče pro chirurgii
  MUDr. Satinský Igor, Ph.D.
  Mezioborová JIP
  Dělnická 1132/24
  736 01 Havířov 1
  596-491687
  igor.satinsky@nsphav.cz
1905    SEKCE 19 - ambulantních chirurgů
  prim. MUDr. Knajfl Ladislav
  Chirurgická ambulance
  Cimburkova 31
  130 00 Praha 3
  222-781366
  knajfl@volny.cz
1906    SEKCE 19 - mladých chirurgů
   MUDr. Grolich Tomáš, Ph.D
  Katedra válečné chirurgie, FVZ
1907    SEKCE 19 - HPB Chirurgie
  MUDr. Pantoflíček Jaroslav, Ph.D.
  Chirurgická klinika ÚVN
  U Vojenské nemocnice 1200
  169 02 Praha 6
  973-202901
  jaroslav.pantoflicek@uvn.cz
1908    SEKCE 19 - bariatrické a metabolické chirurgie
  MUDr. Martin Hrubý
1909    SEKCE 19 - NOTES
  prof. MUDr. Fried Martin, CSc.
  Klinické centrum, Iscare IVF, a.s.
  Jankovcova 1569/2c
  170 00 Praha 7
  234-379261
  docfried@volny.cz
1910    SEKCE 19 - mamologická
  doc. MUDr. Gatěk Jiří, Ph.D.
  Chirurgické oddělení, Nemocnice Atlas, a.s.
  třída Tomáše Bati 5135
  760 01 Zlín
  571-857310
  gatekj@nemocniceatlas.cz
1911    SEKCE 19 - herniologická
  prim. MUDr. Gryga Adolf, CSc.
  Chirurgické oddělení, Nemocnice
  Mathonova 291/1
  796 04 Prostějov 4
  582-315875
  adolf.gryga@nemsne.cz
1913    SEKCE 19 - endokrinochirurgická
  MUDr. Smutný Svatopluk
  Chirurgické oddělení, Okresní nemocnice
  Podbrdská 596
  261 01 Příbram 1
  318-641306
  smut@post.cz
1914    SEKCE 19 - IBD chirurgie
  MUDr. Šerclová Zuzana
  Chirurgická ambulance, Nemocnice
  K Nemocnici 1106
  268 31 Hořovice
  311-542645
  serclova@nemocnice-horovice.cz
  SEKCE - onkochirurgická
  prof. MUDr. Duda Miloslav, DrSc.