Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost pro pojivové tkáně

Webová stránka: www.pojivo.cz

Anglický název: Society for Connective Tissues

Latinský název: Societas Textibus Connectivis Indagandis 

Zkratka: SPT

Počet členů společnosti: 38

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2018 -2022):

předseda

prof. MUDr. Mařík Ivo, CSc.
Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu
Olšanská 7
130 00 Praha 3
tel: 222-582214
ambul_centrum@volny.cz
 
čestný předseda
prof. MUDr. Hyánek Josef, DrSc.
OKB - Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
150 30 Praha 5
tel: 257-273229
josef.hyanek@homolka.cz
 
místopředseda
prof. Ing. Petrtýl Miroslav, DrSc.
Katedra mechaniky, laboratoř biomechaniky - ČVUT
Thákurova 7
160 00 Praha 6
tel: 224-354479
petrtylmir@seznam.cz
 
vědecký sekretář
RNDr. Braun Martin, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
V Holešovičkách 94/41
180 00 Praha 8
tel: 266-009374
braun@irism.cas.cz
 
pokladník
Ing. Zelenková Jana
Rumunská 23
12000 Praha 2
tel: 602-466644
pani.domaci@seznam.cz
 
člen výboru
RNDr. Zemková Daniela, CSc.
dana.zemkova@lfmotol.cuni.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Povýšil Ctibor, DrSc.
Ústav patologie 1.LF UK a VFN
Studničkova 2
128 00 Praha 28
tel: 224-968660
ctibor.povysil@lf1.cuni.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Smrčka Václav, CSc.
Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu-ESME s.r.o.
Olšanská 7
130 00 Praha 3
tel: 222-258214
sedlcany1@seznam.cz
 
člen výboru
MUDr. Myslivec Radek
ČVUT
Zikova 1905/4
160 00 Praha 6
tel: 604-541708
r.myslivec@seznam.cz
 
člen výboru
MUDr. Krawczyk Petr
petr.krawczyk@seznam.cz
 
člen výboru
Ing. Černý Pavel, Ph.D.
Ortotika, s.r.o.
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-812034
pavel@ortotika.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

doc. RNDr. Brettschneider Ivo, CSc.
Oční tkáňová banka VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 224-963040
Ivo.Brett@seznam.cz
 
člen RK
MUDr. Hudáková Olga, Ph.D.
o.marikova@email.cz
 
člen RK
MUDr. Maříková Alena
ambul_centrum@volny.cz