Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost popáleninové medicíny

Anglický název: Czech Society of Burn Medicine

Latinský název: Societas Bohema Medicinae Combustionum Colendae

Zkratka: PM

Počet členů společnosti: 66

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005) 

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2017 - 2020):

předseda

MUDr. Tokarik Monika, Ph.D.
Klinika popáleninové medicíny 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel: 267-163367
monika.tokarik@fnkv.cz
 
místopředseda
prof. MUDr. Brychta Pavel, CSc.
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN
Jihlavská 20
625 00 Brno 25
tel: 532-233004
brychta.pavel@fnbrno.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Klosová Hana, Ph.D.
Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie FN Ostrava
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava - Poruba
tel: 597-372806
klosova.h@seznam.cz
 
pokladník
doc. MUDr. Klein Leo, CSc.
Oddělení plastické chirurgie a léčby popálenin, Chirurgická klinika FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-834959
leo.klein@fnhk.cz
 
člen výboru
MUDr. Zajíček Robert, Ph.D.
Klinika popáleninové medicíny 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel: 267-163382
zajicekrobert@seznam.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Hošek František
Oddělení plastické chirurgie a léčby popálenin LF UK a FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-833645
hosekfra@fnhk.cz
 
člen RK
MUDr. Kaloudová Yvona
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN
Jihlavská 20
625 00 Brno 25
tel: 532-233428
hosekfra@fnhk.cz
 
člen RK
MUDr. Němečková Crkvenjaš Zdenka, MBA
Centrum pro léčbu popálenin FN
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
tel: 597-372801
zdenka.crkvenjas@fno.cz