Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost posudkového lékařství

Anglický název: Czech Society of Assessment Medicine

Latinský název: Societas Bohema Medicinae Arbitrariae Colendae

Časopis: Revizní a posudkové lékařství

Vydavatel časopisu: NTO ČLS JEP, z.s.

Periodicita zasílání:  4x ročně

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů společnosti: 115

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2018 - 2022):

předseda

MUDr. Wernerová Julie
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Podskalská 19
120 00 Praha 2
tel: 950-192699
julie.wernerova@mpsv.cz
 
místopředseda
MUDr. Ramianová Jiřina
ČSSZ
Zelená 3158/34a
700 30 Ostrava 30
tel: 596-662606
jirina.ramianova@cssz.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Boháč Jan
IPVZ
Ruská 85
100 05 Praha 10 - Vinohrady
tel: 271-019250
bohac@ipvz.cz
 
pokladník
MUDr. Koreň Vladimír
ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
tel: 973-202717
vladimir.koren@uvn.cz
 
člen výboru
MUDr. Stacke Jan
Referát posudkové služby OSSZ
Erbenova 1
268 02  Svitavy 2
tel: 461-576177
jan.stacke@seznam.cz
 
člen výboru
MUDr. Moš Pavel
Odd. LPS, Pracoviště ČSSZ
Slezská 839
500 03 Hradec Králové
tel: 495-076149
pavel.mos@cssz.cz
 
člen výboru
PhDr. Pirochová Jitka
ČSSZ, odbor vzdělávání a právní agendy LPS
Křížová 25
225 08  Praha 5
tel: 257-062 836
jitka.pirochova@cssz.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

PhDr. Arnoldová Anna
ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5
tel: 257-062460
anna.arnoldova@cssz.cz
 
člen RK
MUDr. Vítková Zdeňka
Odd. LPS, ČSSZ
Sokolovská 855
190 00 Praha 9
tel: 284-005193
zdenka.vitkova@cssz.cz
 
člen RK
MUDr. Brigant Ladislav
IPVZ
Ruská 85
105 00  Praha 10
tel: 271-019250
brigant@ipvz.cz