Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Psychiatrická společnost

Webová stránka: www.ceskapsychiatrie.cz

Anglický název: Psychiatric Association

Latinský název: Societas Psychiatrica

Zkratka: PS

Časopis: Česká a slovenská psychiatrie (ISSN 1212-0383)

Vydavatel: Galén, spol. s r.o.

Periodicita: 6x ročně

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů společnosti: 1069

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2019 - 2022):

předseda
prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví
Topolová 748
250 67 Klecany
tel: 283 088 111
pavel.mohr@nudz.cz
 
místopředseda 
Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
 
místopředseda 
MUDr. Simona Papežová
 
vědecký sekretář
prim. MUDr. Možný Petr
Psychiatrická nemocnice
Havlíčkova 1265
767 40 Kroměříž
tel: 573-314435
moznyp@pnkm.cz
 
pokladník
MUDr. Martin Holý, MBA
PN Bohnice
Ústavní 91
181 00 Praha
tel: 284 016 120
mhll34@gmail.com
 
člen výboru
MUDr. Juraj Rektor
 
člen výboru
MUDr. Erik Herman, Ph.D.
 
člen výboru
prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
 
člen výboru
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
 
člen výboru
MUDr. Petr Popov, MHA
 
člen výboru
MUDr. et PhDr. David Vaněk

Revizní komise:

předseda RK

prim. MUDr. Tuček Jan, Ph.D.
Psychiatrické oddělení, Nemocnice
B. Němcové 54
370 87 České Budějovice
tel: 387-874235
tucek@nemcb.cz
 
člen RK
MUDr. Pěč Ondřej
Klinika ESET
Vejvanovského 1610
149 00 Praha 415
tel: 272-940880
eset.pec@volny.cz
 
člen RK
MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.
Psychiatrické oddělení, Nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava
tel: 597 374 235
petr.silhan@fno.cz

Kontaktní osoba

Lenka Knesplová

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Ke Karlovu 11

120 00 Praha

tel: 773 786 133

sekretariat@psychiatrie.cz

Seznam sekcí:

SEKCE 38 - psychofarmakologická
prim. MUDr. Venclíková Simona, Ph.D.
Psychiatrická nemocnice
Brno, Húskova 2, 618 32 Brno
venclikova@pnbrno.cz

SEKCE 38 - psychosomatická
doc. MUDr. PhDr. Poněšický Jan, Ph.D.
ponesicky@aol.com

SEKCE 38 - Klinické a lékařské psychologie
Prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2
ptacek@neuro.cz

SEKCE 38 - dětské a dorostové psychiatrie
Prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc.
sekceddp@psychiatrie.cz

SEKCE 38 - pro alkohol a jiné toxikomanie
MUDr. Popov Petr
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze
Apolinářská 4, 128 00 Praha 2
Tel.: +420 224 968 224-5
petr.popov@vfn.cz

SEKCE 38 - pro soudní psychiatrii
Doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK
Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2
iljazukov@seznam.cz

SEKCE 38 - pro psychiatrickou sexuologii
Prim. MUDr. Petra Sejbalová
sexuologické odd. FN Brno
Netroufalky 1, Brno 625 00
Sejbalova.Petra@fnbrno.cz

SEKCE 38 - sociální psychiatrie
MUDr. Ondřej Pěč, PhD.
ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika
eset.pec@volny.cz

SEKCE 38 - psychoterapeutická
prim. MUDr. Juraj Rektor
Psychosociální centrum, Přerov
rektor@psyche.cz

SEKCE 38 - gerontopsychiatrická
MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 11, 128 21 Praha 2
martina.zverova@vfn.cz

SEKCE 38 - biologické psychiatrie
Doc. MUDr. Bc. Ustohal Libor, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Ustohal.Libor@fnbrno.cz

SEKCE 38 - pro hypnózu
PhDr. Marie Pečená
Ordinace klin.psychologie
Tererova 1355
149 00 Praha 4 Opatov
pecena@email.cz

SEKCE 38 - ambulantní péče
MUDr. Šolle Zdeněk

SEKCE 38 - pro poruchy příjmu potravy
Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK
Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2
hpap@seznam.cz

SEKCE 38 - lůžkové psychiatrie
prim. MUDr. Jan Tuček
Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
tucek@nemcb.cz

SEKCE mladých psychiatrů
MUDr. Pavel Trančík
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91, 180 00 Praha 8
pavel.trancik@bohnice.cz