Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Psychiatrická společnost

Webová stránka: www.ceskapsychiatrie.cz

Anglický název: Psychiatric Association

Latinský název: Societas Psychiatrica

Zkratka: PS

Časopis: Česká a slovenská psychiatrie (ISSN 1212-0383)

Vydavatel: Galén, spol. s r.o.

Periodicita: 6x ročně

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů společnosti: 1069

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2019 - 2022):

předseda
prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví
Topolová 748
250 67 Klecany
tel: 283 088 111
pavel.mohr@nudz.cz
 
místopředseda 
doc. MUDr. Anders Martin, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 11
128 21 Praha 2
tel: 224-965007
martin.anders@vfn.cz
 
vědecký sekretář
prim. MUDr. Možný Petr
Psychiatrická nemocnice
Havlíčkova 1265
767 40 Kroměříž
tel: 573-314435
moznyp@pnkm.cz
 
pokladník
MUDr. Martin Holý, MBA
PN Bohnice
Ústavní 91
181 00 Praha
tel: 284 016 120
mhll34@gmail.com
 
člen výboru
MUDr. Simona Papežová
 
člen výboru
MUDr. Juraj Rektor
 
člen výboru
MUDr. Erik Herman, Ph.D.
 
člen výboru
prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
 
člen výboru
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
 
člen výboru
MUDr. Petr Popov, MHA
 
člen výboru
MUDr. et PhDr. David Vaněk

Revizní komise:

předseda RK

prim. MUDr. Tuček Jan, Ph.D.
Psychiatrické oddělení, Nemocnice
B. Němcové 54
370 87 České Budějovice
tel: 387-874235
tucek@nemcb.cz
 
člen RK
MUDr. Pěč Ondřej
Klinika ESET
Vejvanovského 1610
149 00 Praha 415
tel: 272-940880
eset.pec@volny.cz
 
člen RK
MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.
Psychiatrické oddělení, Nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava
tel: 597 374 235
petr.silhan@fno.cz

Kontaktní osoba

Lenka Knesplová

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Ke Karlovu 11

120 00 Praha

tel: 773 786 133

sekretariat@psychiatrie.cz

Seznam sekcí:
SEKCE 38 - psychofarmakologická
SEKCE 38 - psychosomatická
SEKCE 38 - Klinické a lékařské psychologie
SEKCE 38 - dětské a dorostové psychiatrie
SEKCE 38 - pro alkohol a jiné toxikomanie
SEKCE 38 - pro soudní psychiatrii
SEKCE 38 - pro psychiatrickou sexuologii
SEKCE 38 - sociální psychiatrie
SEKCE 38 - psychoterapeutická
SEKCE 38 - gerontopsychiatrická
SEKCE 38 - biologické psychiatrie
SEKCE 38 - pro hypnózu
SEKCE 38 - ambulantní péče
SEKCE 38 - pro poruchy příjmu potravy
SEKCE 38 - lůžkové psychiatrie