Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost pro výzkum stresu

Anglický název: Society of Stress Research

Latinský název: Societas stress investigans

Zkratka: SSR

Zápisy ze zasedání výboru SSR:  Zápis z 04.11.2016

 

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů společnosti: 72

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2016 -2020):

předseda

MUDr. Damborská Alena, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU
Kamenice 5
625 00 Brno 25
tel: 532-232050
adambor@med.muni.cz
 
místopředseda
doc. RNDr. Bob Petr, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 11
128 08 Praha 2
tel: 224-965314
Petr.Bob@lf1.cuni.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Roman Robert, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU
Kamenice 5
625 00 Brno 25
tel: 532-232050
roman@med.muni.cz
 
pokladník
Ing. Chládek Jan, Ph.D.
Ústav přístrojové techniky AVČR, v.v.i.
Královopolská 147
612 00 Brno 12
tel: 541-514232
chladek@isibrno.cz
 
člen výboru
doc. RNDr. Yamamotová Anna, CSc.
Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK
Ke Karlovu 4
120 00 Praha 2
tel: 224-902717
anna.yamamotova@lf3.cuni.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

doc. MUDr. Beran Jiří, CSc.
Psychiatrická klinika FN
alej Svobody 80
323 00 Plzeň
tel: 377-103100
beran@fnplzen.cz
 
člen RK
doc. MUDr. Herink Josef, DrSc.
Farmaceutická fakulta UK
Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové
tel: 495-067264
Josef.Herink@faf.cuni.cz
 
člen RK
MUDr. Pometlová Marie, CSc.
ÚNPKF 3. LF UK
Ke Karlovu 4
120 00 Praha 2
tel: 224-902725
mariepometlova@gmail.com