Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká psychoterapeutická společnost

Webová stránka: www.psychoterapeuti.cz

Anglický název: Czech Society of Psychotherapy

Latinský název: Societas Psychoterapeutica Bohema

Zkratka: ČPtS

Počet členů společnosti: 450

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2018 - 2022):
předseda
MUDr. Praško Pavlov Ján, CSc.
Psychiatrická klinika FN
I. P. Pavlova 6
770 00 Olomouc
tel: 603 414 930
praskojan@seznam.cz
 
místopředseda
PhDr. Paloušová Alena
Ordinace klinické psychologie
Malostranské nám. 24
118 00 Praha 1
tel: 257-530409
palousova@sendme.cz
 
místopředseda
PhDr. Karel Koblic
Psychoterapeutické středisko
Břehová 3
110 00 Praha 1
tel: 222-324027
k.koblic@seznam.cz
 
vědecký sekretář
doc. MUDr. PhDr. Kalina Kamil, CSc.
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN
Apolinářská 445/6-8
118 01 Praha 1
kamil.kalina@lf1.cuni.cz
 
člen výboru
MUDr. Berka Jiří
Psychoterapeutická a psychiatrická ordinace pro dorost a dospělé
Vojtova 23
639 00 Brno 39
tel: 543-212752
berka@medihepl.cz
 
člen výboru
PhDr. Černý Vojtěch, Ph.D.
Psychologická ordinace
Františkánská 6
Brno 2
cervoj@email.com
 
člen výboru
MUDr. Kubánek Jan
Priessnitzovy léčebné lázně a.s
Priessnitzova 299
790 03 Jeseník 3
tel: 584-491106
kubanek@priessnitz.cz
 
člen výboru
MUDr. Ludmila Dušková
Psychiatrická ambulance
Horní 180
383 01  Prachatice
tel: 388-316762
ludduskova@post.cz
 
člen výboru
MUDr. Ondřej Pěč
Klinika ESET
Maková 5/282
Říčany u Prahy
eset.pec@klinikaeset.cz
 
člen výboru
PhDr. Helena Strnadlová
medARS s.r.o.
Jana Masaryka 48
120 00 Praha 2
StrnadlovaHelena@seznam.cz
 
člen výboru
PhDr. Magdalena Frouzová
Skálův institut, s.r.o.
Apolinářská 4
120 00 Praha 2
magdalena.frouzova@email.cz

Revizní komise:

předseda RK

PhDr. Olga Holeyšovská
Cetera
Senovážné nám. 1464/6
110 00  Praha 1
tel: 603 574 572
olga.holeysovska@cetera.cz
 
člen RK
Mgr. Jarmila Tolimatová
Středisko pro psychoterapii a rodinnou terapii, Klinika adiktologie VFN
Apolinářská 4a
128 00 Praha 28
tel: 224-968254
Jarmila.Tolimatova@vfn.cz
 
člen RK
PhDr. Ing. Marie Gabriela Lhotová, Ph.D.
Klinická psychologie, psychodiagnostika, psychoterapie, arteterapie
Ladova 2042/7
128 00 Praha 1
tel: 731 480 549
marie.lhotova@volny.czSeznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy OS:

   
61001    SEKCE 61 - hypnózy
  prof. PhDr. Kratochvíl Stanislav, CSc.
  Psychiatrická léčebna
  Havlíčkova 1265
  767 40 Kroměříž
  tel: 573-314405
  kratochvils@plkm.cz
61002    SEKCE 61 - balintovská
  PhDr. Koblic Karel
  Psychoterapeutické středisko
  Břehová 3
  110 00 Praha 1
  tel: 222-324027
  k.koblic@seznam.cz
61005    SEKCE 61 - kreativních uměleckých terapií
  PhDr. Ing. Marie Gabriela Lhotová, Ph.D
  Klinická psychologie, psychodiagnostika,
psychoterapie, arteterapie
  Ladova 2042/7
  128 00  Praha 1
  tel: 731 480 549
  marie.lhotova@volny.cz
61006 Sekce integrativní psychoterapie
PhDr. Magdalena Frouzová
Centrum integravidní psychoterapie
Bělohorská 2469/93
169 00 Praha 6
Břevnov
magdalena.frouzova@email.cz