Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky

Webová stránka: www.srobf.cz

Anglický název: Society for Radiation Oncology, Biology and Physics

Latinský název: Societas Radiationis Usui in Oncologia, Biologia Physicaque Indagando

Zkratka: SROBF

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů: 204

Členové výboru společnosti a revizní komise:

předseda
doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.
Onkologická klinika FN Olomouc
I. P. Pavlova 6, Olomouc
dolezelm@email.cz, tel: 737-130111

místopředseda
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
Klinika radiační onkologie, Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7
656 53  Brno
slampa@mou.cz, tel: 543-131127

vědecký sekretář
doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MBA
Onkologická klinika - FN
17. listopadu 1790/5
708 52  Ostrava - Poruba
jakub.cvek@fno.cz, tel: 597-373493

pokladník
MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
Klinika onkologie a radioterapie, FN
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové
milan.vosmik@post.cz, tel: 495-832176

člen výboru
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
Onkologická a radioterapeutická klinika FNKV
Šrobárova 1150/50
100 34  Praha 10

člen výboru
Ing. Stanislav Machala
Oddělení radioterapie a onkologie, Nemocnice a.s.
Purkyňova 2138/16
741 01 Nový Jičín
stanislav.machala@radioterapie.cz

člen výboru
Ing. Anna Kindlová
FN Motol, Onkologická klinika 2. LF UK
V Úvalu 84
150 06  Praha 5
anna.kindlova@fnmotol.cz

člen výboru
prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
Onkologické a radiologické centrum Multiscan
Kyjevská 44
532 03  Pardubice
odrazka@seznam.cz

člen výboru
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
FN HK, Klinika onkologie a radioterapie
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové
jiri.petera@fnhk.cz

předseda RK
MUDr. Radka Lohynská, Ph.D.
Thomayerova nemocnice, Onkologická klinika 1. LF UK a TN
Vídeňská 800
140 59  Praha 4 - Krč
radka.lohynska@ftn.cz

člen RK
Ing. Tomáš Procházka
Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7
656 53  Brno
tprochazka@mou.cz

člen RK
MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.
Onkologická klinika FN
I. P. Pavlova 185/6
779 00  Olomouc

karel.cwiertka@fnol.cz