Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost pro radiobiologii a krizové plánování

Webová stránka: www.crbs.cz

Anglický název: The Society for Radiobiology and Crisis Planning

Latinský název: Societas Radiobiologiae et Crisium Dispensationi Colendis

Zkratka: SRKP

Počet členů společnosti: 151

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005) 

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2017 - 2021):

předseda

prof. MUDr. Navrátil Leoš, CSc.
KZOOO FBMI ČVUT
Sportovců 2311
27201 Kladno 1
tel: 224-359902
leos.navratil@volny.cz
 
místopředseda
plk. gen. št. doc. MVDr. Šinkorová Zuzana, Ph.D.
Katedra radiobiologie FVZ UO
Třebešská 1575
50001 Hradec Králové
tel: 973-253219
zuzana.sinkorova@unob.cz
 
vědecký sekretář
RNDr. Falk Martin, Ph.D.
Biofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.
Královopolská 135
61200 Brno 12
tel: 541-517116
falk@ibp.cz
 
pokladník
doc. RNDr. Poučková Pavla, CSc.
Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK
Salmovská 1
12000 Praha 2
tel: 224-965704
pouckova@volny.cz;pavla.pouckova@lf1.cuni.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Hofer Michal, CSc.
Biofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.
Královopolská 135
61200 Brno
tel: 541-517171
hofer@ibp.cz
 
člen výboru
prof. RNDr. Vávrová Jiřina, CSc.
Katedra radiobiologie FVZ UO
Třebešská 1575
50001 Hradec Králové
tel: 973-253214
jirina.vavrova@unob.cz
 
člen výboru
RNDr, Falková Iva, Ph.D.
Biofyzikální ústav Akademie věd ČR
Královopolská 135
61200 Brno 12
tel: 541517116
falk@ibp.cz
 
člen výboru
odb. as. Mgr. Havránková Renata, Ph.D.
Katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva ZSF JU,
B. Němcové 54, pavilon H
37001 České Budějovice 1
tel: 389-037592
renka.havrankova@seznam.cz
 
člen výboru
MUDr. Brádka Stanislav
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i.
Kamenná 71
26231 Milín
tel: 318-600221
sbradka@seznam.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Hofer Michal, CSc.
Biofyzikální ústav Akademie věd ČR
Královopolská 135
61200 Brno
tel: 541517171
hofer@ibp.cz

Revizní komise:

předseda RK

odb. as. MUDr. Škopek Jiří, Ph.D.
Klinicko-farmakologická jednotka Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800
14059 Praha 4 - Krč
tel: 261-083597
jiskop@seznam.cz
 
člen RK
prim. MUDr. Procházka Miroslav
Rehabilitace Jarov
Jeseniova 1226/139
13000 Praha 3
tel: 266-311369
tusita@atlas.cz
 
člen RK
prof. RNDr. Kolářová Hana, CSc.
Ústav lékařské biofyziky LF UP
Hněvotínská 3
77515 Olomouc
tel: 585-416226
kol@tunw.upol.cz