Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost chirurgie ruky

Webová stránka: www.handsurgery.cz

Anglický název: Czech Society for Surgery of the Hand

Latinský název: Societas Bohema Manus Chirurgiae Colendae

Zkratka: ČSCHR

Počet členů společnosti: 162

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2018 - 2022):
předseda
MUDr. Fibír Aleš, Ph.D.
Oddělení plastické a estetické chirurgie a léčby popálenin, FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495 833 645
fibir@seznam.cz
 
místopředseda
MUDr. Schmoranzová Alena
Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie
Dr. Farského 267
512 11 Vysoké nad Jizerou
tel: 481 593 155
alena.schmoranzova@ruka-kosmetika.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Zálešák Bohumil, Ph.D.
Oddělení plastické a estetické chirurgie FN Olomouc
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
tel: 603 162 817
bzalesak@gmail.com

pokladník
MUDr. Vodička Zdeněk
Nemocnice České Budějovice a.s.
Boženy Němcové 54
370 01 České Budějovice
zdenek.vodicka@centrum.cz
tel:387 878 841
 
člen výboru
MUDr. Kebrle Radek
Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie
Dr. Farského 267
512 11 Vysoké nad Jizerou
tel: 481 593 918
radek.kebrle@seznam.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Čižmář Igor, Ph.D.
Traumatologická klinika LF UP a FN Olomouc
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
tel: 588 445 801
i.cizmar@seznam.cz
 
člen výboru
MUDr. Hellmuth Tomáš
Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie
Dr. Farského 267
512 11 Vysoké nad Jizerou
tel: 481 350 966
tomas.hellmuth@ruka-kosmetika.cz
 
 

Revizní komise:

předseda RK

prim. MUDr. Molitor Martin, Ph.D.
Klinika plastické chirurgie, Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
180 81 Praha 8
tel: 266-083210
martin.molitor@bulovka.cz
 
člen RK
doc. MUDr. Sukop Andrej, Ph.D.
Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel: 267-163030
andrej.sukop@gmail.com
 
člen RK
MUDr. Kasper Jan
Oddělení plastické chirurgie, Nemocnice České Budějovice a.s.
Boženy Němcové 54
370 01 České Budějovice
tel: 387 874 110
kasperjan@atlas.cz80001  Evropský klub ČSChR
  MUDr. Fibír Aleš, Ph.D.
  Oddělení plastické a estetické chirurgie a léčby popálenin, FN
  Sokolská 581
  500 05 Hradec Králové
  495-833692
  ales.fibir@fnhk.cz; fibirseznam.cz