Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost pro rehabilitační a fyzikální medicínu

Webová stránka: www.srfm.cz

Anglický název: Society of Rehabilitation and Physical Medicine

Latinský název: Societas Rehablitationi Medicinaeque Physicali Colendis

Zkratka: SRFM

Časopis: Rehabilitace a fyzikální lékařství (ISSN 1211-2658, e-ISSN 1805-4552)

Vydavatel časopisu: NTO ČLS JEP, z.s.

Periodicita: 4x ročně

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů společnosti: 531

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2020 - 2024):

předseda
MUDr. Michal Říha, Ph.D.
Ústřední vojenská nemocnice
U Vojenské Nemocnice 1200
169 02, Praha
6777064244
michal.riha@uvn.cz

místopředseda
MUDr. Angerová Yvona, Ph.D. MBA
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN
Albertov 7
128 00 Praha 28
tel: 721 812 268
Angerova.Yvona@vfn.cz

místopředseda
Maršálek Pavel MUDr.
KZ a.s., Masarukova nemocnice Ústí n/L
Sociální péče 3316/12A
400 01, Ústí nad Labem
477 113 300
pavel.marsalek@kzcr.eu

vědecký sekretář
doc. MUDr. Vařeka Ivan, Ph.D.
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 727 833 661
ivan.vareka@fnhk@cz

pokladník
MUDr. Kamal Mezian Ph.D.
Rehabilitace MUDr. Hassan Mezian, s.r.o.
Tylova 6412 01, Litoměřice
tel: 416 735 234
kamal.mezian@gmail.com

člen výboru
Vacek Jan MUDr., Ph.D.
Katedra RFM IPVZ
Ruská 85
Praha 10, 100 05
telefon: 271 019 405
vacek@ipvz.cz

člen výboru
Kövari Martina MUDr., MHA
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
tel. 224439202
martina.kovari@fnmotol.cz

člen výboru
Kolář Pavel prof. Paed.Dr., Ph.D.
Rehabilitační klinika 2. LF UK a FNM,
V Úvalu 84
150 18 Praha 5 - Motol
tel: 224439201 
marketa.gaborikova@lfmotol.cuni.cz

člen výboru
Hoskovcová Martina MUDr., Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Kateřinská 30
120 00 Praha 2
tel: 224-965086
martina.hoskovcova@vfn.cz

člen výboru
Wágner Peter MUDr.
Revitea, Budějovická poliklinika
Antala Staška 1670, Praha 10400
Wagner@revitea.cz

člen výboru
Švojgrová Angrea MUDr.
Nemocnice Říčany, a.s.

člen výboru
Krobot Alois doc. MUDr. Ph.D.
Rehabilitační oddělení FN
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
tel: 58 585 5926
Alois.Krobot@fnol.cz

člen výboru
Ulrych Jiří MUDr.
Cristal palace a.s 
Hlavní tř. 61
353 01 Mariánské Lázně
354 615 202  
jiri.ulrych@orea.cz

člen výboru
Urban Jiří Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/8
779 00 Olomouc
tel.: 585636315,585636304
josef.urban@upol.cz

Revizní komise
PředsedaBajer Karel MUDr.SLT TřeboňLázeňská 1001379 01, Třeboňtel: 774 804 006karel.bajer@seznam.cz
Členové

Gueye Tereza MUDr.
Klinika rehabilitačního lékařství
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel. 26716 3565
tereza.gueye@fnkv.cz

Votava Jan doc. MUDr., CSc
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN
Albertov 7
128 00 Praha 2
 604851411
jiri.votava@volny.cz

 

 Seznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy OS:

40002    SEKCE 40 - fyzioterapeutů
  Bc. Mlčochová Eva
  Centrum léčebné rehabilitace, Středomoravská nemocniční a.s.
  Mathonova 291/1
  797 36 Prostějov
  582-315392
  eva.mlcochova@nempv.cz
40007    SEKCE 40 - neurorehabilitace
  MUDr. Angerová Yvona, Ph.D. MBA
  Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN
  Albertov 7
  128 00 Praha 28
  224-968597
  Angerova.Yvona@vfn.cz