Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost pro rehabilitační a fyzikální medicínu

Webová stránka: www.srfm.cz

Anglický název: Society of Rehabilitation and Physical Medicine

Latinský název: Societas Rehablitationi Medicinaeque Physicali Colendis

Zkratka: SRFM

Časopis: Rehabilitace a fyzikální lékařství (ISSN 1211-2658, e-ISSN 1805-4552)

Vydavatel časopisu: NTO ČLS JEP, z.s.

Periodicita: 4x ročně

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů společnosti: 531

  

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2016 - 2020):

předseda

MUDr. Maršálek Pavel
Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice o.z.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
tel: 477-113300
pavel.marsalek@kzcr.eu
 
místopředseda
MUDr. Angerová Yvona, Ph.D. MBA
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN
Albertov 7
128 00 Praha 28
tel: 224-968597
Angerova.Yvona@vfn.cz
 
vědecký sekretář
doc. MUDr. Vařeka Ivan, Ph.D.
Rehabilitační klinika LF UK a FN
Nezvalova 265
500 03 Hradec Králové 3
tel: 495-837454
IvanVareka@seznam.cz
 
pokladník
MUDr. Říha Michal, Ph.D. MBA
Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
tel: 973-203151
michal.riha@uvn.cz
 
člen výboru
doc. PaedDr. Pavlů Dagmar, CSc.
Katedra fyzioterapie FTVS UK
J. Martího 31
160 00 Praha 6
tel: 220-172242
dagmarpavlu@iol.cz
 
člen výboru
MUDr. Hoskovcová Martina
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN
Kateřinská 30
120 00 Praha 2
tel: 224-965086
mhosk@lf1.cuni.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Vaňásková Eva, Ph.D.
Rehabilitační klinika FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-837280
eva.vanaskova@fnhk.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Krobot Alois, Ph.D.
Rehabilitační oddělení FN
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
tel: 585-854440
Alois.Krobot@fnol.cz
 
člen výboru
MUDr. Horáček Ondřej
Rehabilitační centrum, Nemocnice
prof. Veselého 493
266 01 Beroun 1
tel: 311-745300
horacek@nember.cz
 
člen výboru
MUDr. Vacek Jan, Ph.D.
Klinika rehabilitačního lékařství FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel: 267-162307
vacek@fnkv.cz
 
člen výboru
prof. PaedDr. Kolář Pavel, Ph.D.
Rehabilitační klinika 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 18 Praha 5 - Motol
tel: 224-439201
marketa.gaborikova@lfmotol.cuni.cz
 
člen výboru
MUDr. Mezian Kamal
Rehabilitace MUDr. Hassan Mezian, s.r.o.
Tylova 997/6
412 01 Litoměřice 1
tel: 416-735234
kamal.mezian@gmail.com
 
člen výboru
prim. MUDr. Kövári Martina
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-439202
martina.kovari@fnmotol.cz
 
člen výboru
MUDr. Hnátek Jiří
LH Palace, Lázně Luhačovice a.s.
nám. 28. října 441
763 26 Luhačovice
tel: 577-681102
hnatek.jiri@lazneluhacovice.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

 
člen RK
Bc. Mlčochová Eva
Centrum léčebné rehabilitace, Středomoravská nemocniční a.s.
Mathonova 291/1
797 36 Prostějov
tel: 582-315392
eva.mlcochova@nempv.cz
 
člen RK
MUDr. Švojgrová Andrea
Rehabilitační ambulance, Nemocnice
Smiřických 315/26
251 01 Říčany u Prahy
tel: 323-627536
a.svojgrova@atlas.cz

 

 Seznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy OS:

40002    SEKCE 40 - fyzioterapeutů
  Bc. Mlčochová Eva
  Centrum léčebné rehabilitace, Středomoravská nemocniční a.s.
  Mathonova 291/1
  797 36 Prostějov
  582-315392
  eva.mlcochova@nempv.cz
40007    SEKCE 40 - neurorehabilitace
  MUDr. Angerová Yvona, Ph.D. MBA
  Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN
  Albertov 7
  128 00 Praha 28
  224-968597
  Angerova.Yvona@vfn.cz