Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost revizního lékařství

Webová stránka: www.revizni-lekarstvi.cz

Anglický název: Association of Review Medicine

Latinský název: Societas Medicinae Revisionum Colendae

Zkratka: SRL

Časopis: Revizní a posudkové lékařství (ISSN 1214-3170, e-ISSN 1805-4560)

Vydavatel časopisu: NTO ČLS JEP, z.s.

Periodicita: 4x ročně

Počet členů společnosti: 85

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2016 - 2020):
předseda
MUDr. Salcman Kučerová Zdeňka, MBA
Běhounkova 2460/33
158 00 Praha 5
tel: 731-546156
​​​​​​​zsalcman@zpmvcr.cz
 
místopředseda
MUDr. Lukosz Mečislav
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Anglická 82/26
101 00 Praha 101
tel: 261-387320
mecislav.lukosz@cpzp.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Prokop Milan
Oddělení kotroly a revize zdravotní péče, VZP ČR Regionální pobočka Praha
Na Perštýně 6
110 01 Praha 1
tel: 952-223342
milan.prokop@vzp.cz
 
pokladník
Mgr. Bc. Malá Dagmar
VZP ČR
Orlická 4
130 00 Praha 3
tel: 952-220553
dagmar.mala@vzp.cz
 
člen výboru
MUDr. Ranc Václav
RP Brno
Benešova 696/10
659 14 Brno
vaclav.ranc@vzp.cz
 
člen výboru
Caltová Eva
ÚP VZP ČR
Orlická 2020/4
130 00 Praha 3
tel: 952-220268
eva.caltova@vzp.cz
 
člen výboru
MUDr. Hýžová Vlasta
RP VZP ČR
Masarykovo náměstí 24/13
702 00 Ostrava 2
vlasta.hyzova@vzp.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Kotaška Vladislav
Vedoucí revizní lékař, VZP ČR
Hornická 1786
347 01 Tachov 1
tel: 952-228354
vladislav.kotaska@vzp.cz
 
člen RK
MUDr. Dolanský Hynek, Ph.D.
RP VZP
Masarykovo náměstí 24/13
702 00 Ostrava 2
tel: 725-721364
dr.hynek.dolansky@post.cz
 
člen RK
MUDr. Švejdová Romana
ÚP VZP ČR
Orlická 2020/4
130 00 Praha 3
tel: 731-546729
romana.svejdova@vzp.cz

 

Informace o společnosti:

Společnost revizního lékařství vydává od roku 1998 časopis "Zdravotní pojištění a revizní lékařství", kde lze získat všechny další potřebné informace. Další informace o revizním lékařství získáte na www.ipvz.cz, subkatedra revizního lékařství.

Přehled o činnosti společnosti revizního lékařství ČLS JEP za uplynulé období

Informace o zahájení prezentace webových stránek Společnosti revizního lékařství ke stažení.