Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká revmatologická společnost

Webová stránka: www.revmatologicka-spolecnost.cz

Anglický název: Czech Rheumatological Society

Latinský název: Societas Rheumatologica Bohema

Zkratka: ČRS 

Časopis: Česká revmatologie (ISSN 1210-7905, e-ISSN 1805-4463)

Vydavatel: NTO ČLS JEP, z.s.

Periodicita: 4x ročně

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů společnosti: 405

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2018 - 2021):

předseda

prof. MUDr. Vencovský Jiří, DrSc.
Revmatologický ústav
Na Slupi 4
128 50 Praha 2
tel: 234-075340
vencovsky@revma.cz
 
místopředseda
prof. MUDr. Horák Pavel, CSc. dr.h.c.
III. interní NRE klinika FN
I. P. Pavlova 6
772 00 Olomouc 2
tel: 585 853 374
pavel.horak@fnol.cz
 
vědecký sekretář
prof. MUDr. Pavelka Karel, DrSc.
Revmatologický ústav
Na Slupi 4
128 50 Praha 2
tel: 234-075244
pavelka@revma.cz
 
pokladník
prof. MUDr. Šenolt Ladislav, Ph.D.
Revmatologický ústav
Na Slupi 4
128 50 Praha 2
tel: 234-075232
senolt@revma.cz
 
člen výboru
MUDr. Dvořák Zdeněk, Ph.D.
ARTHROMED, s.r.o
Rokycanova 2798
530 02 Pardubice 2
revmatologie.dvorak@seznam.cz
 
člen výboru
MUDr. Fojtík Zdeněk, Ph.D.
Interní hematologická a onkologická klinika FN
Jihlavská 20
625 00 Brno 25
tel: 532-233036
zfojtik@fnbrno.cz
 
čestný člen výboru
prof. MUDr. Hrnčíř Zbyněk, DrSc.
II. interní klinika FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-834763
hrncir@fnhk.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Doležalová Pavla, CSc.
Oddělení revmatologie, Klinika dětí a dorostu VFN
Ke Karlovu 4
121 08 Praha 2
tel: 224-967798
pavla.dolezalova@vfn.cz
 
člen výboru
MUDr. Bortlík Ladislav
BORMED, s.r.o. revmatologická ambulance
Třebovická 5114
722 00 Ostrava
tel: 596-938950
bor-med@volny.cz
 
člen výboru
MUDr. Macháček Stanislav
Revmatologická ordinace
Jungmannova 16
110 00 Praha 1
stanislav.machacek@centrum.cz
 
člen výboru
MUDr. Mann Heřman
Revmatologický ústav
Na Slupi 4
128 50 Praha 2
mann@revma.cz
 
člen výboru
MUDr. Olejárová Marta, CSc.
Revmatologický ústav
Na Slupi 4
128 50 Praha 2
tel: 234-075107
olejarova@revma.cz
 
člen výboru
MUDr. Tegzová Dana
Revmatologický ústav
Na Slupi 4
128 50 Praha 2
tel: 234-075311
tegzova@revma.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

doc. MUDr. Bradna Petr, CSc.
II. interní GE klinika FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-834725
bradna@fnhk.cz
 
člen RK
MUDr. Forejtová Šárka
Revmatologický ústav
Na Slupi 4
128 50 Praha 2
tel: 234-075102
forejtova@revma.cz
 
člen RK
MUDr. Sedláčková Marie
Revmatologické a rehabilitační oddělení TN
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 - Krč
tel: 261-082509
marie.sedlackova@ftn.cz
 
člen RK
MUDr. Tomčík Michal
Revmatologický ústav
Na Slupi 4
128 50 Praha 2
tel: 234-075101
tomcik@revma.cz