Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Sexuologická společnost

Webová stránka: www.sexuologickaspolecnost.cz

Anglický název: Sexuological Society

Latinský název: Societas Sexuologica

Zkratka: SS

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů společnosti: 163

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2021 - 2025):

Předseda
prof. PhDr. Weiss Petr, Ph.D.
Sexuologický ústav
Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2
tel: 224 965 252
mob: 604 233 184, Petr.Weiss@vfn.cz
Místopředseda
prof. MUDr. Raboch Jiří, DrSc.Ph.D.
Psychiatrická klinika 1.LF UK a VFN
Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2
tel: 224 965 007
email: Jiri.Raboch@vfn.cz
Vědecký sekretář
Doc. MUDr. Pastor Zlatko, Ph.D.
Gynekologicko - porodnická klinika 2. LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84, 152 06  Praha 5
tel: 224 434 203, mob: 724 031 582
email: zlatko.pastor@fnmotol.cz
Člen výboru
MUDr. Slavoj Brichcín
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91/7,  181 02  Praha 8
tel: 284 016 404
email: slavojb@gmail.com
Člen výboru
MUDr. Hana Fifková
U Rajské Zahrady 12 130 00  Praha 3
mob: 608 203 390
email: hana@fifkova.cz
Člen výboru
MUDr. Martin Hollý, MBA
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91/7, 181 02  Praha 8
tel: 284 016 120, mob: 603 481 791
email: martin.holly@plbohnice.cz
Člen výboru
MUDr. Ivo Procházka, CSc.
Sexuologický ústav
Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2
tel: 224 965 246
email: ivo.prochazka@vfn.cz
Člen výboru
MUDr. Petra Sejbalová
FN Sexuologické oddělení
Netroufalky 1, 625 00 Brno
tel: 532 231 347
email: sejbalova.petra@fnbrno.cz
Předseda RK
MUDr. Taťána Šrámková, CSc.
FN Sexuologické oddělení
Netroufalky 1,  625 00 Brno
tel: 532 231 337, mob: 739 546 273
email: Sramkova.Tatana@fnbrno.cz
Člen RK
Doc. PhDr. Jan Kožnar, CSc.
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91/7, 181 02  Praha 8
tel: 284 016 572
email: jkoznar@gmail.com
Člen RK
MUDr. Pavel Turčan, FECSM
Centrum Mediol
Na Šibeníku 26, 779 00 Olomouc
mob: 602 122 181
email: turcanp@seznam.cz
Čestný předseda společnosti
Doc.MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Sexuologický ústav
Ke Karlovu 11, 12 00  Praha 2
tel: 224 965 248
email: jaroslav.zverina@vfn.czSeznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy:

4201    SEKCE 42 - dětská sexuologie
  MUDr. Fifková Hana
  Sexuologická ordinace
  U Rajské zahrady 12
  130 00 Praha 3
  222-317185
  hankaf@cello.cz; hankaf@mbox.dkm.cz