Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Sexuologická společnost

Webová stránka: www.sexuologickaspolecnost.cz

Anglický název: Sexuological Society

Latinský název: Societas Sexuologica

Zkratka: SS

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů společnosti: 163

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2015 - 2019):

předseda

doc. MUDr. Zvěřina Jaroslav, CSc.
Sexuologický ústav
Ke Karlovu 11
128 08 Praha 2
tel: 224-965248
jaroslav.zverina@lf1.cuni.cz
 
místopředseda
prof. MUDr. Raboch Jiří, DrSc. Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 11
120 00 Praha 2
tel: 224-965344
jiri.raboch@vfn.cz
 
vědecký sekretář
prof. PhDr. Weiss Petr, Ph.D.
Sexuologický ústav
Ke Karlovu 11
128 08 Praha 2
tel: 224-965252
weisspetr@volny.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Brichcín Slavoj
Psychiatrická nemocnice
Ústavní 91
181 02 Praha 8
tel: 284-016243
Slavoj.Brichcin@bohnice.cz
 
člen výboru
MUDr. Procházka Ivo, CSc.
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Psychiatrická klinika
Ke Karlovu 640/11
128 08 Praha 2
tel: 224-965247
ivo.prochazka@seznam.cz
 
člen výboru
MUDr. Fifková Hana
Sexuologická ordinace
U Rajské zahrady 12
130 00 Praha 3
tel: 222-317185
hankaf@cello.cz; hankaf@mbox.dkm.cz
 
člen výboru
MUDr. Pastor Zlatko, Ph.D.
NZZ GONA s.r.o.
Národní 25
110 00 Praha 1
tel: 221-085288
pastor.zlatko@volny.cz
 
člen výboru
MUDr. Šrámková Taťána, CSc.
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Psychiatrická klinika
Ke Karlovu 640/11
120 00 Praha 2
tel: 224-965247
sramkova.t@gmail.com
 
člen výboru
MUDr. Hollý Martin
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91
181 00 Praha 8
tel: 284-016120,243
martin.holly@plbohnice.cz;mhII34@gmail.com
 

Revizní komise:

předseda RK

doc. PhDr. Kožnar Jan, CSc.
Psychiatická nemocnice Bohnice - pav.18
Ústavní 91
181 02 Praha 8
tel: 284-016205
jkoznar@psychoterapeuti.cz;jkoznar@gmail.com
 
člen RK
MUDr. Hajnová Růžena
Psychiatrická léčebna
Húskova 2
635 00 Brno 35 - Černovice
tel: 548-123483
hajnova@plbrno.cz;ruzena.hajnova@seznam.cz
 
člen RK
doc. MUDr. Pohanka Michal, Ph.D.
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Psychiatrická klinika
Ke Karlovu 640/11
120 00 Praha 2
tel: 224-965244
Dr.Michal.Pohanka@seznam.cz;michal.pohanka@vfn.cz

 Seznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy:

4201    SEKCE 42 - dětská sexuologie
  MUDr. Fifková Hana
  Sexuologická ordinace
  U Rajské zahrady 12
  130 00 Praha 3
  222-317185
  hankaf@cello.cz; hankaf@mbox.dkm.cz