Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost sociální pediatrie

Webová stránka: www.socialnipediatrie.cz

Anglický název: Society for Social Paediatrics

Latinský název: Societas Paediatriae Sociali Colendae

Zkratka: SSP

Počet členů společnosti: 92

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2016 - 2020):

předseda

MUDr. Schneiberg František
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK
Karlovo náměstí 40
128 00 Praha 28
tel: 224-963268
fschn@lf1.cuni.cz
 
místopředseda
MUDr. Tytlová Jana
Dětské centrum Plzeň, p.o.
Na Chmelnicích 617/6
323 00 Plzeň
tel: 378-037820
tytlova@mmp.plzen-city.cz
 
vědecký sekretář
doc. MUDr. Kukla Lubomír, CSc.
RECETOX PřF MU
Kamenice 5
625 00 Brno 25
tel: 549-493033
lubomir.kukla@tiscali.cz
 
pokladník
Ing. Pavlová Erika
Krajský dětský domov pro děti do 3 let, p.o.
Zítkova 1267/4
360 01 Karlovy Vary 1
tel: 353-300301
reditel.kv@dd-karlovarsky.cz
 
člen výboru
MUDr. Kašparová Martina
Centrum komplexní péče o děti s poruchami vývoje FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
tel: 224-433790
martina.kasparova@fnmotol.cz
 
člen výboru
PhDr. Petrášová Jana
Dětské centrum Kyjov
Strážovská 965
697 33 Kyjov
tel: 518-601390
petrasova.jana@dckyjov.cz
 
člen výboru
Mgr. Karas Martin
Sociální pohoda, o.p.s.
Vacov, Javorník 74
384 73 Stachy
tel: 728-199420
martin.karas.strakonice@seznam.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

Mgr. Pšenáková Ludmila
LILA domov
Otnice 49
683 54 Otnice
tel: 544-240032
lila@lila.cz
 
člen RK
Mgr. Tichá Helena
Dětský domov
Trnová 200
330 13 Trnová u Plzně
tel: 377-955592
hticha@ddomovtrnova.eu
 
člen RK
MUDr. Čechová Michaela
Kojenecký ústav s dětským domovem 0-3 roky
Partyzánská 55
312 05 Plzeň
tel: 377-263946
cechovam@plzen.euSeznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy OS:

86001    SEKCE 86 - dětské psychologie
  PhDr. Šturma Jaroslav
  Dětské centrum Paprsek
  Šestajovická 19
  198 00 Praha 98
  281-869085
  jaroslav.sturma@gmail.com