Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

Anglický Název: Society of Social Medicine and Healthcare Administration

Latinský název: Societas Medicinae Sociali et Administrationi Valetudinis Curae Colendis

Zkratka: SSLRPZ

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Informace o společnosti

Počet členů společnosti: 107

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2015 – 2019):

předseda

prof. Ing. Mgr. Dlouhý Martin, Dr. MSc.
Vysoká škola ekonomická
nám. W. Churchilla 4
130 00 Praha 3
tel: 606-579340
dlouhy@vse.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
místopředseda
PhDr. Hnilicová Helena, Ph.D.
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK
Karlovo nám. 40
128 00 Praha 28
tel.: 224 963 275
hhnil@lf1.cuni.cz
 
Vědecký sekretář
PhDr. Helena Bouzková, PhD.
Národní lékařská knihovna
Sokolská 54
121 32 Praha 2
tel.: 296 335 943
bouzkova@nlk.cz
 
člen výboru
PhDr. Janečková Hana, Ph.D.
Katedra sociální práce, JABOK
Salmovská 8
tel: 211-222441
janeckova.hana@post.cz
 
člen výboru
MUDr. Háva Petr, CSc.
Institut zdravotní politiky a ekonomiky
Velenka 10
Sadská 1
hava@izpe.cz
 
člen výboru
PhDr. Miroslav Barták, PhD.
Fakulta sociálně ekonomická UJEP
Lošany 45
Kolín 2
miroslav.bartak@ujep.cz
 
člen výboru
MUDr. Malina Antonín, Ph.D. MBA
IPVZ-ŠVZ
Ruská 85
100 00 Praha 10 - Vinohrady
tel: 271-019397
hava@fsv.cuni.cz
 
člen výboru
MUDr. Šteflová Alena, Ph.D. MPH
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2
alena.steflova@mzcr.cz
 
člen výboru
PhDr. Kučera Zdeněk
Česká společnost podpory zdraví, Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 - Krč
tel: 261-083186
zdenku@gmail.com
 
Revizní komise:
 
předseda RK
Mgr. Holub Jiří
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Kolínská 9
Praha 3
holubjirk@gmail.com
 
člen RK
Ing. Stožický Alexandr, CSc.
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK
Karlovo nám. 40
128 00 Praha 28
tel: 224-963268
alexandr.stozicky@lf1.cuni.cz