Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

Anglický Název: Society of Social Medicine and HealthCare Management

Latinský název: Societas Medicinae Sociali et Administrationi Valetudinis Curae Colendis

Zkratka: SSLRPZ

Vydavatel časopisu:

Perioda zasílání:

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Informace o společnosti

Počet členů společnosti: 101

Členové výboru Společnosti a revizní komise (volební období 2020-2023):

předseda
prof., Ing., Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
nám.Winstona Churchilla 4
130 00 Praha 3
mobil:
tel: 606-579340
dlouhy@vse.cz

místopředsedkyně
PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D.
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK
Karlovo nám. 40
128 00  Praha 28
mobil: 775-938529
tel: 224-963275
hhnil@lf1.cuni.cz

vědecký sekretář
PhDr. Helena Bouzková, Ph.D.
Národní lékařská knihovna
Sokolská 54
121 32  Praha 2
mobil:
tel: 296-335943
bouzkova@nlk.cz

člen výboru
MUDr. Miroslav Zvolský
Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace, ÚZIS ČR
Palackého nám. 4
128 01  Praha 2
mobil: 604-905058
tel: 224-972718
miroslav.zvolsky@gmail.com

člen výboru
PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
Fakulta sociálně ekonomická UJEP
Moskevská 54
400 01  Ústí nad Labem 1
mobil: 602-705326
tel: 475-283837
miroslav.bartak@ujep.cz

člen výboru
MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 4
128 01  Praha 2
mobil: 724-106070
alena.steflova@mzcr.cz

člen výboru
MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA
Škola veřejného zdravotnictví IPVZ
Ruská 85
100 00  Praha 10 - Vinohrady
tel: 271-019397
malina@ipvz.cz

člen výboru
PhDr. Hana Janečková, Ph.D.
3. LF UK, Ústav ošetřovatelství
Ruská 85
110 00  Praha 10
mobil: 608-822986
tel:
janeckova.hana@post.cz

člen výboru
doc., MUDr. Alena Petráková, CSc., MPH
Univerzita Palackého v Olomouci
Hněvotínská 3
775 15  Olomouc
tel: 224-972486
alena.petrakova@upol.cz

předsedkyně RK
PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.
Fakulta sociálních věd UK
Smetanovo nábř. 6
128 00 Praha 2
mobil: 731-147170
karolina.dobiasova@fsv.cuni.cz

člen RK
Ing. Alexandr Stožický, CSc.
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK
Karlovo nám. 40
128 00 Praha 2
mobil: 604-375934
tel:
astoz@lf1.cuni.cz

člen RK
Mgr. Jiří Holub,

holubjirk@gmail.com