Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost lékařů sociálního zabezpečení

Webová stránka: www.slsz.cz

Anglický název: Association of Medicals of the Social Security

Latinský název: Societas Medicorum in Cura Sociali Occupatorum 

Zkratka: SLSZ

Počet členů společnosti: 76

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2019 - 2022):

předseda
MUDr. Bosák Miroslav
Česká správa sociálního zabezpečení
Křížova 25
Praha 5
tel: 257 062 438
miroslav.bosak@cssz.cz
 
místopředseda
MUDr. Jana Venclová
Česká správa sociálního zabezpečení
Křížova 25
Praha 5
tel: 257 062 878
jana.venclova@cssz.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Jana Venclová
Česká správa sociálního zabezpečení
Křížova 25
Praha 5
tel: 257 062 878
jana.venclova@cssz.cz
 
pokladník
MUDr. Dušan Barbuš
Česká správa sociálního zabezpečení
Křížova 25
Praha 5
tel: 257 062 543
dusan.barbus@cssz.cz
 
člen výboru
MUDr. Hana Tajovská
OSSZ Blansko
Seifertova 5
678 01 Blansko
hana.tajovska@cssz.cz
 
člen výboru
MUDr. Marie Vavřínová
OSSZ Semily
Bořkovská 571
531 14 Semily
marie.vavrinova@cssz.cz
 
člen výboru
Doc. MUDr. Libuše, Ph.D. Libuše Čeledová
Ústav sociálního posudkového lékařství LF UK
alej Svobody 31
323 18 Plzeň
libuse.celedova@lfp.cuni.cz
 
člen výboru
MUDr. Blanka Miklíková
OSSZ Karviná
nám. Budovatelů 1333/31
735 02 Karviná
blanka.miklikova@cssz.cz
 
čestná předsedkyně
MUDr. Ljiljana Bojičová, Ph.D.
Schnirchova 32
170 00 Praha
bojicovalj@seznam.cz
 
Revizní komise:
 
předseda RK
MUDr. Marie Šauerová
Pracoviště ČSSZ Ústeckého kraje
náměstí Eduarda Beneše 585/26
460 31 Liberec
tel: 485-236911
marie.sauerova@cssz.cz
 
člen RK
MUDr. Jiří Halásek
OSSZ Louny
Pod nemocnicí 2378
440 01 Louny
tel: 415-627355
jiri.halasek@cszz.cz
 
člen RK
MUDr. Vladimír Cibrik
Pracoviště ČSSZ
Slezská 839
502 00 Hradec Králové
tel: 495-076233
vladimir.cibrik@cssz.cz