Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie

Webová stránka: www.soudnilekarstvi.cz

Anglický název: Czech Association of Forensic Medicine and Forensic Toxicology

Latinský název: Societas Bohema Medicinae Forensi et Toxicologiae Forensi Colendis

Zkratka: ČSSLST

Časopis: Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství (ISSN 1210-7875, e-ISSN 1805-4498)

Vydavatel: NTO ČLS JEP, z.s.

Periodicita : 4x ročně

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů společnosti: 146

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2018 -2022):

předseda

doc. MUDr. Hejna Petr, Ph.D. MBA
Ústav soudního lékařství LF UK a FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-836801
HejnaP@lfhk.cuni.cz
 
místopředseda
prim. doc. MUDr. Sokol Miloš, Ph.D.
Ústřední vojenská nemocnice, Vojenská fakultní nemocnice
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
tel: 973-203520
milos.sokol@uvn.cz
 
místopředseda
doc. RNDr. Ondra Peter, CSc.
Ústav soudního lékařství FN
Hněvotínská 3
775 09 Olomouc
tel: 585-639576
Peter.Ondra@fnol.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Vojtíšek Tomáš, Ph.D.
Ústav soudního lékařství LF MU
Tvrdého 2a
602 00 Brno 2
tel: 543-185839
tomas.vojtisek@fnusa.cz
 
pokladník
MUDr. Řehulka Hynek
Ústav soudního lékařství LF UK a FN
Lidická 418/8
301 66 Plzeň
tel: 377-593383
hynek.rehulka@lfp.cuni.cz
 
člen výboru
prim. doc. MUDr. Vorel František, CSc.
Oddělení soudního lékařství, Nemocnice
B. Němcové 44
370 87 České Budějovice
tel: 387-873400
vorel@nemcb.cz
 
člen výboru
RNDr. Staňková Marie, Ph.D.
Ústav soudního lékařství FNsP
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
tel: 597-371717
marie.stankova@fnspo.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Hirt Miroslav, CSc.
Ústav soudního lékařství LF MU
Tvrdého 2a
662 99 Brno
tel: 543-426511
miroslav.hirt@fnusa.cz
 
člen výboru
MUDr. Dobiáš Martin, Ph.D.
Ústav soudního lékařství FN
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc
tel: 585-639557
dobimart@centrum.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Tomášek Petr
Ústav soudního lékařství 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
Budínova 67/2
180 81 Praha 8
tel: 266-083437
petr.tom@seznam.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Handlos Petr, Ph.D.
Ústav soudního lékařství FN
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
tel: 597-371710
petr.handlos@seznam.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

Ing. Černá Ivana
VÚSL ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
tel: 973-203531
ivana.cerna@uvn.cz
 
člen RK
MUDr. Balcarová Tereza
Oddělení soudního lékařství, Nemocnice
Slovenská 35
356 01 Sokolov
tel: 352-520378
tereza.balcarova@nemosok.cz
 
člen RK
MUDr. Kučerová Štěpánka
Ústav soudního lékařství FN a LF UK
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-836803
kucerovas@lfhk.cuni.cz