Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká spondylochirurgická společnost

Webová stránka: www.spine.cz

Anglický název: Czech Spine Surgery Society

Latinský název: Societas Spondylochirurgica Bohema

Zkratka: ČSCHS

Počet členů společnosti: 130

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2019-2022):
 
předseda
MUDr. Cienciala Jan, Ph.D.
II. ortopedická klinika FN
Jihlavská 20
62500 Brno 25
tel: 543-192704
jcienciala@fnbrno.cz
 
místopředseda
prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.
Neurochirurgická klinika FN
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
lumir.hrabalek@fnol.cz
 
místopředseda
MUDr. Jiří Chrobok, Ph.D.
Neurochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
150 30 Praha 5
jiri.chrobek@seznam.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Pavel Barsa, Ph.D.
Neurocentrum, Krajská nemocnice
Husova 10
460 63 Liberec
mobil: 732-752389
pavel.barsa@nemlib.cz
 
člen výboru
doc., MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Ortopedická klinika, FN
Jihlavská 20
625 00 Brno 25
mobil: 737-134067
repko.martin@fnobrno.cz
 
člen výboru
doc., MUDr. Ján Kočiš, Ph.D.
Klinika traumatologie LFMU, Úrazová nemocnice
Ponávka 6
662 50 Brno
mobil: 775-619587
j.kocis@unbr.cz
 
člen výboru
prof., MUDr. Jan Štulík, Ph.D.
Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
mobil: 602-601111
jan.stulik@fnmotol.cz
 
člen výboru
prof., MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.
Neurocentrum, Krajská nemocnice
Husova 10
460 63 Liberec
mobil: 602-410668
petr.suchomel@nemlib.cz
 
člen výboru
prof., MUDr. Martin Krbec, CSc.
Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 1150/50
100 34 Praha 10
mobil: 603-865437
m.krbec@volny.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

doc. MUDr. Chaloupka Richard, CSc.
II. ortopedická klinika FN
Jihlavská 32
62500 Brno 25
chaloupkar@volny.cz
 
člen RK
MUDr. Tomáš Vyskočil,
Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
mobil: 602-604444
tomas.vyskocil@fnmotol.cz
 
člen RK
MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA
Neurochirurgická klinika-Masarykova nemocnice
Sociální péče 12 A
401 13 Ústí nad Labem
mobil: 736-210076
vachata@gmail.com