Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká spondylochirurgická společnost

Webová stránka: www.spine.cz

Anglický název: Czech Spine Surgery Society

Latinský název: Societas Spondylochirurgica Bohema

Zkratka: ČSCHS

Počet členů společnosti: 130

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2015 -2018):

předseda

MUDr. Cienciala Jan, Ph.D.
II. ortopedická klinika FN
Jihlavská 20
62500 Brno 25
tel: 543-192704
jcienciala@fnbrno.cz
 
místopředseda
prof. MUDr. Suchomel Petr, Ph.D.
Neurocentrum, Krajská nemocnice
Husova 10
46063 Liberec
tel: 485-312707
petr.suchomel@nemlib.cz
 
místopředseda
prof. MUDr. Štulík Jan, CSc.
Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-432581
janstulik.spine@seznam.cz
 
pokladník
MUDr. Kacerovský Pavel
Ortopedie
Šrámkova 3319/2A
40011 Ústí nad Labem 11
tel: 475-201388
kacerovsky.pavel@seznam.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Krbec Martin, CSc.
Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 1150/50
10034 Praha 10
tel: 267-162716
martin.krbec@fnkv.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Wendsche Peter, CSc.
Klinika traumatologie LF MU, Úrazová nemocnice
Ponávka 6
66250 Brno
tel: 545-538276
p.wendsche@unbr.cz
 
člen výboru
MUDr. Chrobok Jiří
Neurochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
15030 Praha 5
tel: 257-273091
jiri.chrobok@homolka.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Hrabálek Lumír, Ph.D.
Neurochirurgická klinika FN
I. P. Pavlova 6
77520 Olomouc
tel: 588-443451
lumir.hrabalek@fnol.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Kočiš Ján, Ph.D.
Klinika traumatologie LF MU, Úrazová nemocnice
Ponávka 6
66250 Brno
tel: 545-538275
j.kocis@unbr.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

doc. MUDr. Chaloupka Richard, CSc.
II. ortopedická klinika FN
Jihlavská 32
62500 Brno 25
tel: 532-232703
rchaloupka@fnbrno.cz
 
člen RK
prim. MUDr. Šrám Jaroslav
Traumacentrum, Krajská nemocnice
Husova 10
46001 Liberec 1
tel: 485-313252
jaroslav.sram@nemlib.cz
 
člen RK
MUDr. Barsa Pavel, Ph.D.
Neurocentrum, Krajská nemocnice
Husova 10
46063 Liberec
tel: 485-312777
pavel.barsa@nemlib.cz