Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost sportovní traumatologie a artroskopie

Webová stránka: www.ssta.cz

Anglický název: Czech Society for Sports Traumatology and Arthroscopy

Latinský název: Societas Traumatologiae Athletarum et Artroscopiae Colendis

Zkratka: SSTA

Počet členů společnosti: 268

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2019 - 2022):
předseda
prof. MUDr. Havlas Vojtěch, Ph.D.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
vojtech.havlas@lfmotol.cuni.cz
 
místopředseda
prof. MUDr. Trč Tomáš, CSc. MBA
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-432801
tomas.trc@lfmotol.cuni.cz
 
místopředseda a vědecký sekretář
doc. MUDr. Petr Zeman, Ph.D., MBA
Klinika ortopedie a traumatologie FN
alej Svobody 80
304 60 Plzeň
tel: 377-103643
zempet@centrum.cz
 
pokladník
MUDr. Sadovský Pavel
Ortopedické oddělení, Nemocnice a.s.
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice
tel: 387-878801
sadovsky@nemcb.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Paša Libor, Ph.D.
Klinika traumatologie LF MU, Úrazová nemocnice
Ponávka 6
662 50 Brno
tel: 545-538111
l.pasa@unbr.cz
 
člen výboru
MUDr. Kautzner Jakub, Ph.D.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
jakub.krautzner@fnmotol.cz
 
člen výboru
MUDr. Kalina Radim, Ph.D.
Ortopedická klinika FN
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
tel: 588-443607
Radim.Kalina@seznam.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Demel Jiří
Klinika úrazové chirurgie FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava 8
jiri.demel@fnspo.cz
 
člen RK
MUDr. Boglevský René
ASK TORE, s.r.o.
privátní ortopedické ambulance
Nádražní 104
Moravská Ostrava, 702 00
tel: +420 607 840 381
bolgevsky@me.com
 
člen RK
MUDr. Pavliska Tomáš
ASK TORE, s.r.o.
privátní ortopedické ambulance
Nádražní 104
Moravská Ostrava, 702 00
tel: +420 607 840 381
bolgevsky@me.com