Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Stomatologická společnost

Anglický Název: Czech Dental Association

Latinský název: Societas Medicinae Dentium Colendae

Zkratka: ČSS

Časopis: Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství (ISSN-1213-0613, e-ISSN 1805-4471)

Vydavatel: Česká stomatologická komora

Periodicita: 4x ročně

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů společnosti: 230

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období od 2013 - 2017):

předseda

doc. MUDr. Eva Gojišová
Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV
Ruská 87
100 00 Praha 10
tel: 267-163284
gojisova@fnkv.cz
 
 
místopředseda
doc. MUDr. Dřízhal Ivo, CSc.
Stomatologická klinika LF a FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-832562
drizhali@volny.cz
 
vědecký sekretář
doc. MUDr. Brázda Otakar, CSc.
Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN
Kateřinská 32
128 01 Praha 2
tel: 224-964139
otakar.brazda@centrum.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Podstata Josef, DrSc.
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 27/2
150 00 Praha 5
tel: 257-272618
josef.podstata@homolka.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Eber Miroslav, CSc.
Klinika zubního lékařství LF UP
Palackého 12
772 00 Olomouc 2                     
tel: 585-859227                                                 v r. 2018 zrušil členství v ČLS JEP
eber@tunw.upol.cz   
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Oganessian Edgar, Ph.D.
Stomatologická klinika 1. LF UK
Karlovo nám. 32
121 01 Praha 2
tel: 224-966826
oganessian@vus.cz
 
člen RK
MUDr. Úlehlová Jarmila
Stomatologická praxe
Havlíčkovo nám. 94
397 01 Písek 1
tel: 382-219037
jaule@volny.cz
 
člen RK
doc. MUDr. Houba Robert, CSc.
Stomatologická klinika LF UK
alej Svobody 80
304 60 Plzeň
tel: 377-104764
houba@volny.cz