Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost pro transfuzní lékařství

Webová stránka: www.transfuznispolecnost.cz

Anglický název: Society for Transfusion Medicine

Latinský název: Societas Medicinae Transfusionis Colendae

Zkratka: STL

Časopis: Transfuze a hematologie dnes (ISSN 1213-5763, e-ISSN 1805-4587)

Vydavatel časopisu: NTO ČLS JEP, z.s.

Periodicita: 4x ročně

Počet členů společnosti: 523

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Členové výboru společnosti a revizní komise (2018 - 2022):

předseda

plk. MUDr. Bohoněk Miloš, Ph.D.
Oddělení hematologie a krevní transfuze ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
16902 Praha 6
973203210
milos.bohonek@uvn.cz
 
místopředseda
MUDr. Řeháček Vít
Fakultní transfuzní oddělení
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: 495-833445
rehacekv@lfhk.cuni.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Procházková Renata, Ph.D.
Transfuzní oddělení, Krajská nemocnice Liberec
Husova 357/10
46063 Liberec
tel: 485312521
renata.prochazkova@nemlib.cz
 
pokladník
RNDr. Pacasová Rita, Ph.D.
Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno
Jihlavská 20
62500 Brno
tel: 532232506
pacasova.rita@fnbrno.cz
 
člen výboru
MUDr. Galuszková Dana, Ph.D., MBA
FN Olomouc, Transfuzní oddělelní
I.P.Pavlova 6
77520 Olomouc
tel: 588-442893
dana.galuszkova@fnol.cz
 
Ing. Kricnerová Miroslava
OHKT-ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
16900 Praha 6
tel: 739-339945
miroslava.kricnerova@uvn.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Gašová, CSc.
Transfuzní oddělení, Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
14059 Praha 4 - Krč
tel: 268-013285
petr.turek@ftn.cz
 
člen výboru
MUDr. Masopust Jiří
Transfuzní oddělení, Masarykova nemocnice
Sociální péče 3316/12a
40113 Ústí nad Labem
tel: 477-113430
jiri.masopust@kzcr.ev
 
člen výboru
MUDr. Písačka Martin
Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 1
12800 Praha 28
tel: 221-977205
martin.pisacka@uhkt.cz
 
člen výboru
Mgr. Adamcová Martina
TO FN
Jihlavská 20
62900 Brno
tel: 532-232246
madamcova@fnbrno.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Biedermann Petr
Transfuzní oddělení, Nemocnice
B. Němcové 54
37087 České Budějovice
tel: 387-873300
biedermann@nemcb.cz
 
člen RK
MUDr. Bouček Vladimír
Transfuzní oddělení, Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Máchova 400
25601 Benešov u Prahy
tel: 317-756474
hem@hospital-bn.cz
 
člen RK
Ing. Lejdar Tomáš
TIS Brno
Křtiny 221
67905 Křtiny
516411620
lejdar@tis-brno.cz
 

Seznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy

96001    SEKCE 96 - vysokoškoláků, nelékařů
96002    SEKCE 96 - laborantů a sester
  Drobníková Zdeňka
  Odd. klinické biochemie a hematologie MěN
  28. října 1000
  51101 Turnov 1
  481-446710
  zdena.drobnikova@mnturnov.cz