Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost pro trombózu a hemostázu

Webová stránka: www.csth.cz

Anglický název: Czech Society on Thrombosis and Haemostasis

Latinský název: Societas Bohema Thrombosi et Haemostasi Indagandis

Zkratka: ČSTH

Počet členů společnosti: 134

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2019 -2023):

předseda 

 

prof. Ing. Dyr Jan Evangelista, DrSc.*  
Ústav hematologie a krevní transfuze   
U Nemocnice 2094/1  
128 08 Praha 2  
tel: 221-977208  
dyr@uhkt.cz  
(*zemřel leden 2021)  
   
1. místopředseda  
prof. MUDr. Penka Miroslav, DrSc.  
FN Brno - Bohunice  
Jihlavská 20  
639 00 Brno 39  
tel: 532-233063  
m.penka@fnbrno.cz  
   
2. místopředseda  
MUDr. Salaj Peter  
TH Centrum  
Žukovského 887  
161 00 Praha 614  
tel: 233-931196  
peter.salaj@uhkt.cz  
   
3. místopředseda  
Doc.MUDr. Petr Dulíček, PhD.  
IV. interní klinika, FN Hradec Králové  
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové  
Tel.: 495 833 843, 848  
PetrDulicek@seznam.cz  
   
vědecký sekretář  
doc. MUDr. Jansa Pavel, Ph.D.  
Všeobecná fakultní nemocnice - II. interní klinika  
U Nemocnice 2  
128 08 Praha 2  
tel: 224-962139  
jansapavel@yahoo.com  
   
pokladník  
RNDr. Hrachovinová Ingrid, Ph.D.  
Ústav hematologie a krevní transfuze  
U Nemocnice 2  
128 08 Praha 2  
tel: 221-977271  
ingrid.hrachovinova@uhkt.cz  
   
člen výboru  
prof. MUDr. Malý Jaroslav, CSc.  
IV. interní klinika FN  
Sokolská 581  
500 05 Hradec Králové  
tel: 495-832686  
maly@fnhk.cz  
   
člen výboru  
MUDr. Salaj Peter  
TH Centrum  
Žukovského 887  
161 00 Praha 614  
tel: 233-931196  
peter.salaj@uhkt.cz  
   
člen výboru  
MUDr. Bulíková Alena, Ph.D.  
OKH FN  
Jihlavská 20  
625 00 Brno 25  
tel: 532-233062  
abulik@fnbrno.cz  
   
člen výboru  
MUDr. Gumulec Jaromír  
Klinika hematoonkologie FN  
17. listopadu 1790  
708 52 Ostrava-Poruba  
tel: 597-372296  
jaromir.gumulec@fno.cz  
   
člen výboru  
doc. MUDr. Kvasnička Tomáš, CSc.  
Trombotické centrum ÚLBLD, VFN  
U Nemocnice 2  
128 08 Praha 2  
tel: 224-966359  
tomas.kvasnicka@seznam.cz  
   
člen výboru  
doc. MUDr. Dulíček Petr, Ph.D.  
IV. interní klinika FN  
Sokolská 581  
500 05 Hradec Králové  
tel: 495-833843  
Petr.Dulicek@seznam.cz  
   
člen výboru  
doc. MUDr. Bláha Jan, Ph.D.  
KARIM 1. LF UK a VFN  
U Nemocnice 2  
128 08 Praha 2  
tel: 224-967126  
jan.blaha@lf1.cuni.cz  
   

Revizní komise:

předseda RK

 

prof. MUDr. Krška Zdeněk, CSc.  
I. chirurgická klinika VFN  
U Nemocnice 2  
128 08 Praha 2  
tel: 224-962200  
krskaz@vfn.cz  
   
člen RK  
doc. MUDr. Malý Radovan, Ph.D.  
1. interní klinika FN  
Sokolská 581  
500 05 Hradec Králové  
tel: 495-833119  
radovan.maly@fnkv.cz  
   
člen RK  
Mgr. Malíková Ivana  
Centrální hematologické laboratoře VFN  
U Nemocnice 2  
128 08 Praha 2  
tel: 224-962878  
ivana.malikova@vfn.cz  

Seznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy OS:

1190001    SEKCE 1190 - pediatrická
  MUDr. Blatný Jan, Ph.D.
  Oddělení klinické hematologie, Dětská nemocnice FN
  Černopolní 9
  613 00 Brno 13
  tel: 532-234344
  jblatny@icloud.com