Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost pro trombózu a hemostázu

Webová stránka: www.csth.cz

Anglický název: Czech Society on Thrombosis and Haemostasis

Latinský název: Societas Bohema Thrombosi et Haemostasi Indagandis

Zkratka: ČSTH

Počet členů společnosti: 134

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2019 -2023):

předseda

prof. Ing. Dyr Jan Evangelista, DrSc.
Ústav hematologie a krevní transfuze 
U Nemocnice 2094/1
128 08 Praha 2
tel: 221-977208
jan.dyr@uhkt.cz
 
1. místopředseda
prof. MUDr. Penka Miroslav, DrSc.
FN Brno - Bohunice
Jihlavská 20
639 00 Brno 39
tel: 532-233063
penka.miroslav@fnbrno.cz
 
2. místopředseda
MUDr. Salaj Peter
TH Centrum
Žukovského 887
161 00 Praha 614
tel: 233-931196
peter.salaj@uhkt.cz
 
vědecký sekretář
doc. MUDr. Jansa Pavel, Ph.D.
Všeobecná fakultní nemocnice - II. interní klinika
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 224-962139
jansapavel@yahoo.com
 
pokladník
RNDr. Hrachovinová Ingrid, Ph.D.
Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 221-977271
ingrid.hrachovinova@uhkt.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Malý Jaroslav, CSc.
IV. interní klinika FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-832686
maly@fnhk.cz
 
člen výboru
MUDr. Salaj Peter
TH Centrum
Žukovského 887
161 00 Praha 614
tel: 233-931196
peter.salaj@uhkt.cz
 
člen výboru
MUDr. Bulíková Alena, Ph.D.
OKH FN
Jihlavská 20
625 00 Brno 25
tel: 532-233062
abulik@fnbrno.cz
 
člen výboru
MUDr. Gumulec Jaromír
Klinika hematoonkologie FN
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
tel: 597-372296
jaromir.gumulec@fno.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Kvasnička Tomáš, CSc.
Trombotické centrum ÚLBLD, VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 224-966359
tomas.kvasnicka@seznam.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Dulíček Petr, Ph.D.
IV. interní klinika FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-833843
Petr.Dulicek@seznam.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Bláha Jan, Ph.D.
KARIM 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 224-967126
jan.blaha@lf1.cuni.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

prof. MUDr. Krška Zdeněk, CSc.
I. chirurgická klinika VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 224-962200
zdenek.krska@vfn.cz
 
člen RK
doc. MUDr. Malý Radovan, Ph.D.
1. interní klinika FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-833119
radovan.maly@fnkv.cz
 
člen RK
Mgr. Malíková Ivana
Centrální hematologické laboratoře VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 224-962878
ivana.malikova@vfn.cz

Seznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy OS:

1190001    SEKCE 1190 - pediatrická
  MUDr. Blatný Jan, Ph.D.
  Oddělení klinické hematologie, Dětská nemocnice FN
  Černopolní 9
  613 00 Brno 13
  tel: 532-234344
  jblatny@icloud.com