Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost pro úrazovou chirurgii

Webová stránka: www.csuch.cz

Anglický Název: Czech Trauma Society

Latinský název: Societas Bohema Traumatochirurgiae Colendae

Zkratka: ČSÚCH

Časopis: Úrazová chirurgie (ISSN 1211-7080, e-ISSN 2336-5919)

Vydavatel časopisu: ČSÚCH a FN Ostrava

Periodicita: 4x ročně

Počet členů společnosti: 297

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2016 - 2020):

předseda

MUDr. Josef März, FICS
Traumatologické oddělení, Karlovarská krajská nemocnice, a.s.
Bezručova 1190/19
Karlovy Vary 1
360 01
mobil: 608-201197
josef.marz@kkn.cz

místopředseda

MUDr. Jaromír Kočí, Ph.D., FACS
Oddělení urgentní medicíny FN
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
mobil: 728-898467
jaromir.koci@email.cz

vědecký sekretář

doc., MUDr. Tomáš Pešl, Ph.D.
Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK, Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
Praha 4 - Krč
140 59
mobil: 603-587552
tomas.pesl@ftn.cz

pokladník

prim., MUDr. Jaroslav Šrám,
Traumacentrum, Krajská nemocnice
Husova 10
Liberec 1
460 01
mobil: 602-698109
jaroslav.sram@nemlib.cz

člen výboru

MUDr. Radek Veselý, Ph.D.
Úrazová nemocnice Brno
Ponávka 6
Brno
662 50
mobil: 775-858064
r.vesely@unbr.cz

člen výboru

MUDr. Martin Kloub, Ph.D.
Oddělení úrazové chirurgie, Nemocnice
Boženy Němcové 54
České Budějovice
370 87
mobil: 602-885683
martinkloub@gmail.com

člen výboru

MUDr. Martin Carda,
Oddělení úrazové chirurgie, Pardubická krajská nemocnice,a.s.
Kyjevská 44
Pardubice
530 02
mobil: 602-434914
martin.carda@nempk.cz

člen výboru

MUDr. Marcel Guřan, Ph.D.
Traumatologické oddělení, Krajská nemocnice T. Bati a.s.
Havlíčkovo nábřeží 600
Zlín 1
760 01
mobil: 724-665486
guran@bnzlin.cz

člen výboru

MUDr. Pavel Belán,
I. ortopedická klinika 1. LF UK a FNM
V Úvalu 84
Praha 5 - Motol
150 06
mobil: 603-141655
pavel.belan@seznam.cz

člen výboru

prim., MUDr. Jan Procházka,
Oddělení úrazové chirurgie, Nemocnice p.o.
Vrchlického 59
Jihlava
586 33
mobil: 732-923893
prochazkaj@nemji.cz

člen výboru

MUDr. Vladimír Ječmínek, Ph.D.
Traumatologické centrum FN
17. listopadu 1790
Ostrava - Poruba
708 52
mobil: 737-778167
vladimir.jecminek@seznam.cz

člen výboru

MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.
Traumacentrum, Masarykova nemocnice
Sociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem
401 13
mobil: 776-663457
karel.edelmann@kzcr.eu

člen výboru

doc., MUDr. Karel Kudrna, CSc.
Hospic Malovická,
Malovická 3304/2
Praha 41
141 00
mobil: 777-211584
kakudrna@centrum.cz

člen výboru

prof., MUDr. Miroslav Zeman, DrSc.
I.chirurgická klinika - VFN
U Nemocnice 2
Praha 2
128 21
mobil: 604-110709
zemir@seznam.cz

předseda RK

doc., MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Traumatologické centrum FN
17. listopadu 1790
Ostrava - Poruba
708 52
mobil: 737-208112
leopold.pleva@fno.cz

člen RK

MUDr. Tomáš Dědek, Ph.D.
Traumacentrum FN
500 05
mobil: 724-721393
dedektom@fnhk.cz; dedektom@seznam.cz

člen RK

prof., MUDr. Petr Havránek, CSc.
Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK, Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
Praha 4 - Krč
140 59
mobil: 603-422753
petr.havranek@ftn.cz

Seznam sekcí:

SEKCE 84 - ATLS