Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost pro úrazovou chirurgii

Webová stránka: www.csuch.cz

Anglický Název: Czech Trauma Society

Latinský název: Societas Bohema Traumatochirurgiae Colendae

Zkratka: ČSÚCH

Časopis: Úrazová chirurgie (ISSN 1211-7080, e-ISSN 2336-5919)

Vydavatel časopisu: ČSÚCH a FN Ostrava

Periodicita: 4x ročně

Počet členů společnosti: 297

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2016 - 2020):

předseda

doc. MUDr. Čižmář Igor, Ph.D.
Traumatologické centrum FN
I. P. Pavlova 185/6
77900 Olomouc 9
tel: 588-445801
igor.cizmar@fnol.cz
 
místopředseda
MUDr. Šimánek Václav, Ph.D.
Traumacentrum FN
alej Svobody 80
30460 Plzeň
tel: 377-104513
simanek@fnplzen.cz
 
místopředseda
MUDr. März Josef
Traumatologické oddělení, Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Bezručova 1190/19
36001 Karlovy Vary 1
tel: 354-225257
josef.marz@kkn.cz
 
vědecký sekretář
doc. MUDr. Pešl Tomáš, Ph.D.
Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
14059 Praha 4 - Krč
tel: 261-082518
tomas.pesl@ftn.cz
 
pokladník
prim. MUDr. Šrám Jaroslav
Traumacentrum, Krajská nemocnice
Husova 10
46001 Liberec 1
tel: 485-313252
jaroslav.sram@nemlib.cz
 
člen výboru
MUDr. Belán Pavel
I. ortopedická klinika 1. LF UK a FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-431111
pavel.belan@seznam.cz
 
člen výboru
MUDr. Carda Martin
Oddělení úrazové chirurgie, Pardubická krajská nemocnice, a.s.
Kyjevská 44
53002 Pardubice
tel: 466-012201
martin.carda@nempk.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Kudrna Karel, CSc.
I. chirurgická klinika VFN
U Nemocnice 2
12808 Praha 2
tel: 224-962273
kakudrna@centrum.cz
 
člen výboru
MUDr. Ječmínek Vladimír, Ph.D.
Traumatologické centrum FN
17. listopadu 1790
70852 Ostrava - Poruba
tel: 597-375002
vladimir.jecminek@seznam.cz
 
člen výboru
MUDr. Veselý Radek, Ph.D.
Úrazová nemocnice Brno
Ponávka 6
66250 Brno
tel: 545-538276
r.vesely@unbr.cz
 
člen výboru
MUDr. Kloub Martin, Ph.D.
Oddělení úrazové chirurgie, Nemocnice
B. Němcové 54
37087 České Budějovice
tel: 387-874701
martinkloub@gmail.com
 
člen výboru
prim. MUDr. Kočí Jaromír, Ph.D.
Oddělení urgentní medicíny FN
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: 495-834114
jaromir.koci@fnhk.cz
 
člen výboru
MUDr. Marcel Guřan, Ph.D.
Traumatologické oddělení, Krajská nemocnice T. Bati a.s.
Havlíčkovo nábřeží 600
76001 Zlín 
tel: 577-552323
guran@bnzlin.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Procházka Jan
Oddělení úrazové chirurgie, Nemocnice p.o.
Vrchlického 59
58633 Jihlava
tel: 567-157169
prochazkaj@nemji.cz
 
člen výboru
MUDr. Edelmann Karel, Ph.D.
Traumacentrum, Masarykova nemocnice
Sociální péče 3316/12A
40113 Ústí nad Labem
tel: 477-112540
mailto:lplanka@fnbrno.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

doc. MUDr. Pleva Leopold, CSc.
Traumatologické centrum FN
17. listopadu 1790
70852 Ostrava - Poruba
tel: 597-375002
leopold.pleva@fno.cz
 
člen RK
prof. MUDr. Havránek Petr, CSc.
Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
14059 Praha 4 - Krč
tel: 261-083770
petr.havranek@ftn.cz
 
člen RK
MUDr. Dědek Tomáš, Ph.D.
Traumacentrum FN
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: 495-833630
dedektom@fnhk.cz