Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof

Webová stránka: www.urgmed.cz

Anglický název: Society for Emergency and Disaster Medicine

Latinský název: Societas Bohema Medicinae Urgentis et Medicinae Calamitatum Colendis

Zkratka: SUMMK

Časopis: Urgentní medicína (ISSN 1212-1924)

Vydavatel časopisu: Mediprax

Periodicita: 4x ročně

Počet členů společnosti: 349

Vyjádření odborné společnosti k problematice znalectví v oboru ke stažení.

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Doporučené postupy: https://www.urgmed.cz/postupy/postupy.htm

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2019 - 2022):

předseda
MUDr. Roman Gřegoř, MBA
ZZS Moravskoslezského kraje 
Výškovická 2995/40
700 30  Ostrava - Zábřeh
tel: 950-730400
roman.gregor@zzsmsk.cz 


místopředseda 
MUDr. Jaromír Kočí, Ph.D., FACS
Oddělení urgentní medicíny FN 
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové
tel: 728 898 467
jaromir.koci@email.cz 


vědecký sekretář 
MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., FESEM
ZZS Středočeského kraje 
Vančurova 1544
272 01 Kladno 
tel: 731 137 164
seblova.jana@gmail.com

pokladník 
MUDr. Vladislav Kutěj
Oddělení urgentního příjmu FN 
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc
tel: 731 696 690
vladislav.kutej@fnol.cz 


člen výboru 
MUDr. Eva Smržová 
ZZSÚK, p.o. 
Sociální péče 799/7A
411 00 Ústí nad Labem 1 
tel: 475-234111
smrzova.eva@zzsuk.cz 

člen výboru 
MUDr. Jana Kubalová
ARO Jihlava - ZZS Kraje Vysočina 
Vrchlického 61 
586 01  Jihlava
tel: 603 759 454
kubalova.jana@zzsjmk.cz 

člen výboru 
MUDr. Marek Slabý, MBA 
ZZS Jihočeského kraje 
Boženy Němcové 6
370 01 České Budějovice
tel: 387-762102
marek.slaby@zzsjck.cz 

člen výboru 
prim. MUDr. Jiří Knor, Ph.D. 
ZZS Středočeského kraje 
Vančurova 1544
272 01  Kladno
tel: 312-256601
jiri.knor@centrum.cz 


předseda RK 
MUDr. Ondřej Franěk 
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Korunní 98
101 00  Praha 1 
tel: 602 298 034
ondrej.franek@email.cz 


člen RK 
MUDr. Jan Weinberg, MBA 
ZZS Olomouckého kraje 
Aksamitova 8 
779 00  Olomouc 9
tel: 585-544200
jan.weinberg@zzsol.cz 

člen RK 
MUDr. Petr Hubáček, MBA, Ph.D. 
LLM, Štarnov 151
783 14  Bohuňovice 
tel: 588-442922 
hubacek2014@gmail.com 

Seznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy OS:

98002    SEKCE 98 - medicíny katastrof
  MUDr. Urbánek Pavel, Ph.D.
  ZZS Jihomoravského kraje
  nám. 28. října 23
  602 00 Brno 2
  tel: 545-113201
  purb@seznam.cz
98003    SEKCE 98 - mladých lékařů urgentní medicíny
  MUDr. Katarína Veselá
  Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
  Korunní 98
  101 00 Praha 10
  tel: 739 619 151
  katka@hipokrates.cz
98004    SEKCE 98 - nelékařských zdravotnických pracovníků
  Kodet Jiří, DiS.  
  Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
  Korunní 98
  101 00 Praha 101
  tel: 736 419 841
  kodet@nlzp.cz
98005    SEKCE 98 - letecká záchranná služba
  MUDr. Smržová Eva
  ZZSÚK, p.o.
  Sociální péče 799/7A
  400 11 Ústí nad Labem 11
  tel: 475-234111
  smrzova.eva@zzsuk.cz
98006    SEKCE - pro urgentní sonografii
  MUDr. Škulec Roman, Ph.D.
  ZZS Středočeského kraje
  prof. Veselého 461
  266 01 Beroun 1
  tel: 311-622419
  skulec@email.cz