Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká urologická společnost

Webová stránka: www.cus.cz

Anglický název: Czech Urological Society

Latinský název: Societas Urologica Bohema

Zkratka: ČUS

Časopis: Česká urologie (ISSN 2336-5692)

Vydavatel časopisu: Solen, s.r.o.

Periodicita: 4x ročně

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů společnosti: 795

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2015 - 2019):

předseda
prof. MUDr. Babjuk Marek, CSc.
Urologická klinika 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-434801
marek.babjuk@lfmotol.cuni.cz
 
místopředseda
prof. MUDr. Hora Milan, Ph.D. MBA
Urologická klinika LF UK a FN
E. Beneše 13
30599 Plzeň
tel: 377-402225
horam@fnplzen.cz
 
místopředseda
as. MUDr. Matoušková Michaela
Urocentrum
Karlovo náměstí 13
12000 Praha 2
tel: 224-913128
matouskova@urocentrum.cz
 
vědecký sekretář
doc. MUDr. Zachoval Roman, Ph.D. MBA
Urologické oddělení Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800
14059 Praha 4 - Krč
tel: 261-083196
roman.zachoval@ftn.cz
 
pokladník
MUDr. Petřík Aleš, Ph.D.
Urologické oddělení, Nemocnice a.s.
B. Němcové 54
37087 České Budějovice
tel: 387-875201
petrik@nemcb.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Hanuš Tomáš, DrSc.
Urologická klinika 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 6
12808 Praha 2
tel: 224-967847
tomas.hanus@lf1.cuni.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Študent Vladimír, Ph.D.
Urologická klinika FN
I. P. Pavlova 185/6
77900 Olomouc 9
tel: 588-443461
vladimir.student@fnol.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Krhut Jan, Ph.D.
Urologické oddělení FN
17. listopadu 1790
70852 Ostrava - Poruba
tel: 597-375301
jan.krhut@fno.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Broďák Miloš, Ph.D.
Urologická klinika FN a LF UK
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: 495-833378
brodak@fnhk.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

doc. MUDr. Kočvara Radim, Ph.D.
Urologická klinika VFN
Ke Karlovu 6
12808 Praha 2
tel: 224-967847
radim.kocvara@lf1.cuni.cz
 
člen RK
MUDr. Rosenberg Míťa
Urologická ambulance
Kaznějovská 47
32326 Plzeň
tel: 377-530818
rosenberg@quick.cz
 
člen RK
doc. MUDr. Doležel Jan, Ph.D.
Oddělení onkologické urologie MOÚ
Žlutý kopec 543/7
65653 Brno
tel: 543-132412
dolezel@mou.cz

 

Seznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy OS:

     
4701    SEKCE 47 - dětská
  MUDr. Šmakal Oldřich, Ph.D.
  Urologická klinika FN
  I.P.Pavlova 6
  77520 Olomouc
  588-442808
  smakalo@fnol.cz
4702    SEKCE 47 - uroonkologická
  as. MUDr. Matoušková Michaela
  Urocentrum
  Karlovo náměstí 13
  12000 Praha 2
  224-913128
  matouskova@urocentrum.cz
4703    SEKCE 47 - pro urodynamiku, neurologii a urogynekologii
  doc. MUDr. Zachoval Roman, Ph.D. MBA
  Urologické oddělení Thomayerovy nemocnice
  Vídeňská 800
  14059 Praha 4 - Krč
  261-083196
  roman.zachoval@ftn.cz
4704    SEKCE 47 - andrologická
  MUDr. Zámečník Libor, Ph.D. FEBU
  Urologická klinika VFN
  Ke Karlovu 6
  12800 Praha 28
  224-967847
  libor.zamecnik@vfn.cz
4705    SEKCE 47 - rezidentů
  MUDr. Vojtěch Novák
  Urologická klinika 2. LF UK a FNM
  V Úvalu 84
  15006 Praha 5 - Motol
  224-431111
  vojtech.novak.lf2@gmail.com