Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká urologická společnost

Webová stránka: www.cus.cz

Anglický název: Czech Urological Society

Latinský název: Societas Urologica Bohema

Zkratka: ČUS

Časopis: Česká urologie (ISSN 2336-5692)

Vydavatel časopisu: Solen, s.r.o.

Periodicita: 4x ročně

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů společnosti: 795

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2019 - 2023):

Předseda
prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA
Urologická klinika 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 
tel: 261 083 688
roman.zachoval@ftn.cz

Místopředseda pro nemocniční sféru
prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA
Urologická klinika LF UK a FN Plzeň
E. Beneše 13, 305 99 Plzeň
tel: 377 402 225
horam@fnplzen.cz

Místopředseda pro ambulantní sféru
MUDr. Michaela Matoušková
Urocentrum Praha
Karlovo náměstí 13, 120 00 Praha 2 
tel.: 224 913 128
matouskova@urocentrum.cz

Vědecký sekretář
doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.
Urologická klinika OU a FN Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba
tel.:597 375 301
jan.krhut@fno.cz

Pokladník
MUDr. Aleš Petřík, Ph.D.
Urologické oddělení Nemocnice České Budějovice
B. Němcové 54, 370 87 České Budějovice
tel.: 387 875 201
petrik@nemcb.cz

Sekretářka společnosti
Mgr. Veronika Črepová
Urologická klinika 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 
mobil: 774 557 416
sekr@cus.cz

Předseda revizní komise
doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.
Oddělení onkologické urologie
Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 543/7, 656 53 Brno
tel.: 543 131 167
dolezel@mou.cz

Členové výboru

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84, Praha 5
marek.babjuk@fnmotol.cz

prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Sokolská 584, Hradec Králové
milos.brodak@fnhk.cz

doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.
Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84, Praha 5
e-mail: stepan.vesely@fnmotol.cz

prim. MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU
Urologická klinika 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 6, Praha 2
e-mail: libor.zamecnik@vfn.cz

Členové revizní komise

prim. MUDr. Kamil Belej, Ph.D., FEBU, MBA
Urologické oddělení Ústřední vojenské nemocnice
U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6
kamil.belej@uvn.cz

MUDr. Marek Broul, Ph.D., FECSM
Klinika urologie a robotické chirurgie, Krajská zdravotní Ústí nad Labem
Sociální péče 3316/12, Ústí nad Labem
marek.broul@gmail.com

 

Seznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy OS:

4702    SEKCE 47 - uroonkologická
  as. MUDr. Matoušková Michaela
  Urocentrum
  Karlovo náměstí 13
  120 00 Praha 2
  tel: 224-913128
  matouskova@urocentrum.cz
4703    SEKCE 47 - pro urodynamiku, neurologii a urogynekologii
  doc. MUDr. Zachoval Roman, Ph.D. MBA
  Urologické oddělení Thomayerovy nemocnice
  Vídeňská 800
  140 59 Praha 4 - Krč
  tel: 261-083196
  roman.zachoval@ftn.cz
4704    SEKCE 47 - andrologická
  MUDr. Zámečník Libor, Ph.D. FEBU
  Urologická klinika VFN
  Ke Karlovu 6
  128 00 Praha 28
  224-967847
  libor.zamecnik@vfn.cz
4705    SEKCE 47 - rezidentů
  MUDr. Vojtěch Novák
  Urologická klinika 2. LF UK a FNM
  V Úvalu 84
  150 06 Praha 5 - Motol
  tel: 224-431111
  vojtech.novak.lf2@gmail.com
4701 SEKCE Pediatrická
  MUDr. Marcel Drlík, FEAPU
  Urologická klinika VFN a 1.LF UK
  Ke Karlovu 6, 128 00 Praha 2
  marcel.drlik@seznam.cz